vineri, 24 noiembrie 2017

Cristos, Regele universului [XXXIV TPA (A) - duminică, 26.11.2017]


Evanghelia Matei 25,31-46: În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale. Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile, iar el îi va despărţi pe unii de alţii aşa cum păstorul desparte oile de capre: va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii! Căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi primit, gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la mine!” Atunci îi vor răspunde cei drepţi, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând şi te-am hrănit, sau însetat şi ţi-am dat să bei? Când te-am văzut străin şi te-am primit, sau gol şi te-am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?” Iar regele, răspunzând, le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut”. Atunci le va spune celor de la stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui! Căci am fost flămând şi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi nu mi-aţi dat să beau, am fost străin şi nu m-aţi primit, gol şi nu m-aţi îmbrăcat, bolnav şi în închisoare şi nu m-aţi vizitat». Atunci ei îi vor răspunde, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat, sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?” Iar el le va răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici, mie nu mi-aţi făcut”. Şi vor merge aceştia în chinul veşnic, iar cei drepţi, în viaţa cea veşnică”.

Omilie


În această ultimă duminică din timpul de peste an sărbătorim pe Cristos Regele universului. Dar textele liturgice din această zi ne spun că nu este un rege în felul mai marilor acestei lumi. El se prezintă ca păstorul care adună turma. Aceasta este o veste bună când citim prima lectură din cartea lui Ezechiel. Dumnezeu promite să meargă să caute oile pierdute şi să aibă grijă de ele: „Eu voi păstori turma mea şi eu le voi face să se odihnească”. Astfel Dumnezeu manifestă toată bunătatea sa. Această bunătate pe care o promite devine realitate cu venirea lui Isus în lume. Toată Evanghelia ne arată că se declară cel mai umil. El realizează promisiunea sa manifestându-și îngrijorarea.

În a doua lectură, sfântul Paul aminteşte că Cristos cel înviat este prezent în centrul vieţii noastre. El este învingătorul puterilor răului şi al morții. Vrea să ne unească la victoria sa. Merge în fruntea acestei mulţimi imense ce se urcă spre Dumnezeu. Va intra în Împărăţia sa cu toți cei care l-au urmat. Lumea va fi trasă afară din moarte. Dumnezeu va fi totul în toți. Iată vestea cea bună, care trebuie să reînvigoreze speranţa noastră.

Evanghelia se deschide cu o perspectivă măreață: Isus anunţă că „Fiul Omului va reveni în glorie”. Toţi îngerii vor fi cu el; va sta pe tronul gloriei sale. Toate popoarele se vor aduna înaintea lui. Aceste națiuni vor dispărea pentru a forma un nou popor după inima lui Dumnezeu. 

În această evanghelie, găsim imaginea păstorului care își adună turma. Prin puterea sa, el umple gropile, răstoarnă barierele, împacă pe cei care s-au îndepărtat. De-a lungul istoriei, Dumnezeu manifestă dorinţa sa de a aduna şi de a reconcilia. Recunoaşterea regalității lui Cristos cea de a construi poduri, mai degrabă decât ziduri, cea de a luptă împotriva tuturor formelor de discriminare şi de îndepărtare. Așa cum ne-a amintit sinodul diecezan (din Rodez): a construi comunităţi fraterne. Lumea noastră are nevoie de noi neapărat.

Evanghelia de astăzi ne aminteşte că apropierea și tandrețea trebuie să fie  regula noastră de viaţă. După iubire vom fi judecaţi. Sunt cuvintele lui Cristos acestea: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi primit…” !” Trebuie amintit că aceste cuvinte sunt pentru toate naţiunile. Mulţi vor fi surprinşi deoarece ei nu-și amintesc să fi avut aceste gesturi de bunătate faţă de ei. Ei vor descoperi că ceea ce au făcut pentru cei mai mici dintre fraţii, ați făcut pentru el. 

Papa Francisc ne aminteşte că „mântuirea nu începe prin mărturisirea regalității lui Cristos, dar prin imitarea operei de milostivire prin care el a realizat Împărăţia. Cel ce le împlinește demonstrează că le-a primit de la regalitatea lui Isus, deoarece a făcut loc în inima sa carității lui Dumnezeu. În seara vieţii noastre, noi vom fi judecați după iubire, după apropiere şi după gingășia faţă de fraţii noştri” (Homilies, 23 noiembrie 2014). Ceea ce face valoare unei vieți, este iubirea noastră cea de toate zilele pentru toţi cei care ne înconjoară. Sinodul din nostru diecezan ne invită „să promovăm slujirea fratelui” luptând împotriva sărăciei şi a cauzelor sale.

Prin victoria sa asupra morţii şi a păcatului, Isus ne-a deschis poarta Împărăţiei; dar nouă ne revine responsabilitatea ca în viața aceasta să ne apropiem de fratele care cere pâine, îmbrăcăminte, primire şi solidaritate. Prin el, Isus este aici. Ne promite să răsplătească orice act de iubire, oricât de modest ar fi. Orice om care trăieşte în dragoste deja aparţine lui Isus. Este urgent ca fiecare dintre noi să-şi asume responsabilitatea în construirea Împărăției.

Judecata vine pentru a ne reaminti primatul priorității faptelor asupra cuvintelor. Nu este suficient să spunem, trebuie să și facem. În fiecare zi trebuie să mergem la izvor, la Acela care este iubire. Cu Cristos Regele universului învăţăm să iubim cum ne iubește el.

Desigur, privind spre crucea lui Cristos vom începe să înţelegem: Isus a suferit întemnițare, jignire, sete, respingere. El a mers până la sfârșit. „Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi” (In 15,13). În această zi, suntem cu toţii invitaţi să mergem pe urmele lui Cristos pentru a trăi veșnic.

(pr. Jean Compazieu [2017]; tradus din limba franceză de pr. Isidor Chinez; sursă: 

http://dimancheprochain.org/7207-homelie-du-34eme-dimanche-du-temps-ordinaire/).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu