vineri, 20 octombrie 2017

Ziua Mondială a Misiunilor [XXIX TPA (A) - duminica, 22.10.2017]


Daţi-i Cezarului... 

Evanghelia Matei 22,15-21: În acel timp, fariseii s-au dus să ţină sfat, ca să-l prindă pe Isus în vorbă. Şi i-au trimis la el pe discipolii lor împreună cu irodienii, ca să-i spună: „Învăţătorule, ştim că eşti sincer şi înveţi cu adevărat calea lui Dumnezeu: nu ţii seamă de nimeni, căci nu te uiţi la faţa omului. Spune-ne, aşadar, ce părere ai: este permis sau nu a da tribut Cezarului?” Dar Isus, cunoscând răutatea lor, le-a zis: „Ipocriţilor, de ce mă ispitiţi? Arătaţi-mi moneda tributului!” Iar ei i-au adus un dinar. El le-a zis: „Ale cui sunt imaginea aceasta şi inscripţia?” I-au zis: „Ale Cezarului”. Atunci le-a zis: „Daţi-i, aşadar, Cezarului ceea ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu!”

Omilie


În această duminică a 29-a din timpul de peste an auzim textele biblice care ne cer un răspuns. Ele amintesc de importanţa pe care noi o avem în ochii lui Dumnezeu şi rolul pe care îl au ceilalţi. Acestea sunt cuvintele din prima lectură: „Te-am chemat pe nume. Ți-am dat un titlu; eu sunt Domnul şi nu este altul”.  Această veste bună a fost anunţată unui popor care tocmai a petrecut 50 de ani de exil într-o ţară străină. Acest popor distrus şi umilit va putea regăsi demnitatea şi strălucirea sa. Ceea ce este extraordinar, este că Dumnezeu se slujește de un rege păgân pentru a realiza proiectul său de mântuire. Este vorba despre Cyrus, regele Persiei, care a devenit omul providenţial care va permite poporului lui Israel să se întoarcă în țara sa. 

Prin acest text al profetului, noi întrevedem un alt eliberator: Isus Cristos. Cu el, nu numai Israelul este salvat. El a venit pentru toate popoarele lumii. Ne vede cufundați în păcatul nostru, departe de Dumnezeu. Și-a dat Trupul și Sângele său vărsat pentru noi, şi pentru mulţi. El vrea să ne asocieze pe toți oamenii la victoria sa asupra morţii şi a păcatului. Ziua misionară este aici pentru a ne reaminti că suntem misionari.

Suntem trimiți să anunţăm „bucuria Evangheliei”; este chemarea pe care ne-o adresează papa Francisc: „bucuria Evangheliei umple inimile celor care se întâlnesc cu Isus”. Această bucurie suntem chemați să o comunicăm şi să răspândească raze în această lume care are nevoie cu adevărat. În faţa acestui desert spiritual, a tentaţiei așa de mare spre a ne descuraja şi a ne spune că nu ajută cu nimic, „trebuie oameni de credinţă, care prin exemplu vieții lor, să arate drumul spre Țara promisă şi astfel să țină trează speranţă” (papa Francisc).

Aceasta este speranţă pe care Paul o mărturiseşte în a doua lectură; el descoperă o credinţă activă printre creştini din Tesalonic. A anunţat Evanghelia la oamenii care nu i-a cunoscut. Acești păgâni i-a primit Vestea cea Bună şi s-au convertit la Isus Cristos. Dar el descoperă că principala lor activitate este Dumnezeu care face parte în inimile acestor oameni.

Anunţarea Evangheliei nu a fost uşor pentru cei trimişi. Ei dau piept cu oameni care căutau să-i discrediteze. Aceasta s-a întâmplat cu Isus pe tot parcursul slujirii sale. În Evanghelia de astăzi, vedem farisei şi partizanii lui Irod că s-au pus de acord pentru a-i întinde o capcana; încep prin a-i face elogii la libertatea, corectitudinea şi integritatea sa; dar această limbă măgulitore treptat se transformă într-un complot împotriva lui Isus: „Este permis sau nu a da tribut Cezarului?” 

Aceste opoziţii la Evanghelie sunt întotdeauna de actualitate: tentaţia este mare de a pune în afara circuitului pe cei care pun în discuție și se pot schimba. Când cuvântul Bisericii ne deranjează, facem totul pentru a o discredita. Dar nimeni nu poate opri proclamarea vestei celei bune. Cristos contează pe fiecare dintre noi pentru a fi martori şi mesagerii acestor cuvinte de Viaţă Veşnică.

În Evanghelia de astăzi, Isus pune lucrurile „la loc”: „a da Cezarului ce este a Cezarului şi lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu”. Unii ar putea crede că Isus ne invită la o împărțire clară între cele două domenii. Pentru mulţi „săptămâna este a lui  Cezar şi duminica a lui Dumnezeu”. Dar acest lucru nu ni-l cere Isus. Dăm lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu: „este a recunoaște, nu importă în faţa oricărui tip de putere că Dumnezeu este Domnul omului şi că nu există nici un altul” (papa Francisc). „Dăm lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu, este a se deschide la voința sa şi să cooperăm în Împărăția milostivirii, a iubirii şi a păcii”.

A da Cezarului ce îi aparţine şi lui Dumnezeu ce îi revine. Ştim că împăraţii romani făceau să fie venerați ca zei. Este valabil chiar şi astăzi. În locurile înalte ei înşişi se iau ca „Bunul Dumnezeu”. Uneori, se face apel la ei; se accepte compromisuri care nu sunt întotdeauna în acord cu conştiinţa noastră. Când banul este rege, regulile de joc sunt distorsionate.

A da Caesarului ce este a Caesarului, este să participăm la organizarea societăților în care trăim, este a purifica relaţiile pe baza de loialitate, este a lua asupra sa obligațiile diverselor domenii de viaţă socială, economică şi de familie. Noi toții avem de luptat pentru demnitatea celor săraci de a fi recunoscute şi respectate. La această lume suntem trimiși ca mesageri ai Evangheliei. Cu ocazia acestei săptămâni misionare, suntem puși în faţa responsabilităţile noastre. Cristos ne vrea să fim în stare de misiunii indiferent de situaţia noastră.

Celebrând Euharistia, vrem, Doamne, să restituim ceea ce vine de la tine. Îți oferim toate actele din credinţa, speranţă şi caritate care împodobesc vieţile noastre şi ale tuturor fraţii noştri. Cu tine ne angajăm să facem ca iubirea să prevalează asupra urii şi a violenţei. Fii cu noi pentru ca Evanghelia să fie anunțată în întreaga lume. Amin.


(pr. Jean Compazieu [2017]; tradus din limba franceză de pr. Isidor Chinez; sursă:
http://dimancheprochain.org/7148-homelie-du-29eme-dimanche-du-temps-ordinaire-4/).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu