vineri, 25 august 2017

Provocat de Dumnezeu [XXI TPA (A) - duminică, 27.08.2017]Evanghelia Matei 16,13-20: În acel timp, venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe discipolii săi, zicând: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” Ei i-au spus: „Unii, «Ioan Botezătorul», alţii, «Ilie», alţii, «Ieremia sau unul dintre profeţi»”. El le-a spus: „Dar voi cine spuneţi că sunt?” Atunci Simon Petru a luat cuvântul şi a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu!” Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Şi eu îţi zic: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui. Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri”. Atunci le-a poruncit discipolilor să nu spună nimănui că el este Cristos.

Omilie


Trei texte biblice ne sunt propuse în această duminică în care ne sunt arătați oamenii care au fost chemaţi de Dumnezeu pentru o misiune specifică. Eliaquim este chemat de Domnul în textul din Isaia, din prima lectură. El primește investitura pentru a-l înlocui pe un servitor regal care a devenit foarte ambiţios. Nu ştim nimic despre Eliaquim. Numele său înseamnă: „Dumnezeu l-a provocat”. El acum face parte din cei pe care Dumnezeu i-a ales să conducă poporul său şi să aibă grijă de locuitorii Ierusalimului.


Apostolul Paul și el a fost provocat de Dumnezeu. Iniţial, era un fariseu care persecută creştinii; făcând aceasta, el credea că salvează onoarea lui Dumnezeu. Dar într-o zi, el l-a întâlnit Isus pe drumul Damascului. Această întâlnire a fost punctul de plecare al unei adevărate răsturnări. Persecutor îndârjit a fost chemat pentru a deveni un mare martor al credinţei în lumea păgână. În textul de astăzi, vedem proclamat cu entuziasm, minunățiile lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Toţi oamenii, iudeii şi păgâni sunt chemați să fie „fiii lui Dumnezeu”. Dacă Dumnezeu a provocat poporul lui Israel, este pentru a împărtăşi cu omenirea această fericirea de a fi iubit de Dumnezeu.Petru a fost provocat de Cristos în Evanghelie. Este chemat să devină piatra pe care Isus va construi Biserica sa. Această promisiune urmează la întrebarea pe care el o pune discipolilor săi: „Și voi cine spune-ți că sunt eu?” Petru însuși a dat această frumoasă mărturisire de credință: „Tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”. El recunoaște că Isus este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și tocmai Petru a fost ales de Isus pentru a fi temelia Bisericii construită de-a lungul secolelor. Această Biserică va fi o provocare a forţelor morții; va căuta s-o distrugă prin toate mijloacele. Dar „puterea morţii” nu o va birui.


Iată deci trei oameni care au răspuns l-a chemarea lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Acelaşi Domn continuă să-i cheme și astăzi pe bărbaţi, femei şi copii. Suntem provocați să participăm activ la această misiune. Vestea cea bună ar trebui să fi anunţată la toți oamenii: copii, tineri și adulți. Același entuziasm misionar îl găsim și la Paul. Noi, creştinii de azi, suntem trimiși ca martori şi mesagerii ai acestei veşti bune în familii, în sate, în cartierele noastre şi în lumea întreagă. Domnul se bazează pe noi pentru ca să dăm cei mai bun din noi pentru această misiune.


„Eu îți voi da cheile Împărăţiei cerurilor”. Această putere este de a deschide Împărăția cerurilor tuturor oamenilor. Acesta este încredinţată Bisericii prin intermediu lui Petru şi a succesorilor săi. Misiune ne unește într-o lume în care sunt închise porțile. Unele mass-media ne-au aplicat o campanie de defăimare care nu este spre cinstea lor. Să ne gândim la toți cei care s-au afundat în trecutul şi reputaţia lor rea. Lumea este neîncrezătoare; nu le dă nici o şansă. Toate aceste critici răutăcioase, aceste clevetiri, calomnii, nu fac decât să izoleze persoanele spre eliminarea lor. 


Papa Francisc nu încetează să reacţioneze împotriva acestor comportamente. Dacă noi suntem chemați şi trimiși, aceștia nu sunt pentru a copleși de vinovaţi, dar pentru a mărturisi asupra lor iubirea pe care Dumnezeu o are pentru ei. Cu Isus şi cu noi toţi, vestea cea bună a Evangheliei trebuie să fi anunţată pentru cei mici, săraci şi excluși. Suntem trimiși pentru a le spune că ei au un preț mare în ochii lui Dumnezeu.  Trebuie ca aceasta să se vadă în maniera noastră de a-i primi şi de a-i asculta. 


Noi ne întâlnim în această duminică pentru a celebra Euharistia: este pentru a răspunde mai bine la chemare a Domnului.  Aici, noi ne hrănim cu Cuvântul şi Trupul lui Cristos. Apoi, la sfârşitul Liturghiei, suntem trimiși spre toți cei care se așează pe drumul nostru. Să ne rugăm prin mijlocirea Fecioarei Maria ca ea să ne ajute să fim adevărați martori ai iubirii sale.(pr. Jean Compazieu [2017]; tradus din limba franceză de pr. Isidor Chinez; sursă: 
http://dimancheprochain.org/7027-homelie-du-21eme-dimanche-du-temps-ordinaire-27-aout/).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu