joi, 26 iunie 2014

† Preasfânta Inimă a lui IsusEra într-o zi a anului 1685, într-o localitate franceză, Paray le Monial. Sora Peronne Rosalia de Frage citea cu voce tare, în reflectorul mănăstirii, un jurnal intim al lui Claudiu La Colombière, un iezuit, mort cu trei ani mai înainte în faimă de sfinţenie. Călugăriţele vizitandine ascultau mâncând. În acelaşi timp erau foarte atente. Jurnalul citit de sora Rosalie Peronne suna astfel:

Am recunoscut că Dumnezeu voia ca eu să-i slujesc… în ceea ce priveşte devoţiunea pe care el a sugerat-o unei persoane căreia i se comunica cu multă confidenţă. Acea persoană se afla în faţa Preasfântului Sacrament şi Dumnezeu o umplea cu harurile abundente ale iubirii sale. Ea dorind să răspundă cu iubire la iubire, Dumnezeu îi spuse: ”Cea mai mare iubire pe care tu poţi să mi-o dai este să faci ceea ce de atâtea ori ţi-am cerut”. Şi, descoperindu-i inima sa, continuă: ”Iată acea inimă care a iubit atât de mult pe oameni şi care nu a cruţat nimic până la a se consuma pentru a le arăta cât îi iubea. Şi, ca recunoştinţă, nu am primit din partea celor mai mulţi dintre ei decât nerecunoştinţă… Dar ceea ce simt mai mult e că sunt inimi consacrate mie care se comportă în acest mod”.

Numele persoanei nu era indicat. Însă Claudiu La Colombière – autorul jurnalului – a fost confesorul mănăstirii. Printre călugăriţe se afla una care se înroşi şi-şi plecă ochii în farfurie în semn de mare tulburare: era sora Margareta Maria Alacoque. Ea era ”persoana” de care vorbea părintele Claudiu. De ea s-a slujit Dumnezeu pentru ”relansarea” devoţiunii Inimii Preasfinte.

Aceasta este un moment central în istoria spiritualităţii Inimi lui Isus, nu momentul originii. E momentul ”relansării” devoţiunii. Deci este presupusă existenţa unei forme de spiritualitate de acest tip anterioară secolului al XVII-lea. Nu este aşadar opera sfintei Margareta Maria Alacoque.

Necunoscută în primele zece veacuri ale Bisericii, devoţiunea Inimii lui Isus s-a născut în ambientul spiritualităţii cristocentrice şi al misticii, ambient creat în jurul ordinului benedictin şi cel franciscan. Devoţiunea faţă de umanitatea lui Cristos, promovată mai ales de sfântul Anselm şi de sfântul Bernard, a favorizat meditaţia asupra misterelor creştine şi cultul patimii, cultul celor cinci răni, cultul sfintei coaste. Spre jumătatea secolului al XII-lea, mai ales la ucenicii sfântului Bernard, a început să se ivească ideea simbolismului inimii. Câteva texte indicau inima deschisă a lui Isus ca refugiu al sufletelor, tezaurul bogăţiilor divine, simbolul expresiv al iubirii care cere iubire.


O primă referinţă explicită la devoţiunea Sfintei Inimi apare în Vitis mystica a sfântului Bonaventura, care poate fi considerat unul dintre primii evlavioşi ai Sfintei Inimi[1].

Mai târziu, sfânta Matilda (+ 1298) şi sfânta Gertuda (+ 1302), călugăriţe benedictine la Helfta, îmbogăţesc devoţiunea faţă de umanitatea lui Cristos, în special faţă de Inima sa, cu exerciţii şi practici noi.

La sfârşitul secolului al XIII-lea, însă, devoţiunea faţă de Inima Preasfântă se organizează diferit de cea a patimii, iar simbolul crucifixului a fost înlocuit cu iconografia Inimii lui Cristos văzută în pieptul deschis. La această schimbare au contribuit mult călugărul cartezian din Köln, Ioan cel Drept von Landsberg (+ 1539) şi abatele benedictin din Liessies, Louis de Bleis (+ 1566).

În secolul al XVII-lea, iezuiţii au muncit mult la răspândirea acestei devoţiuni purtând-o chiar şi în misiuni. Sfântul Ioan Eudes (1601-1680), din şcoala lui Bèrulle, reuşeşte la 20 octombrie 1672 să obţină aprobarea de la arhiepiscopul de Rouen şi de la mulţi alţi episcopi francezi pentru primul oficiu cu misă şi litanie proprie.

Sfânta Margareta Maria Alacoque (1648-1690) este persoana aleasă de Cristos Domnul care în patru apariţii speciale (dintre care cea mai importantă avut loc în octava sărbătorii Trupul Domnului din 1675) îi descoperi această devoţiune cerând să fie instituită o sărbătoare specială în cinstea Inimii sale, cu caracter de reparare.

Nouă zeci de ani mai târziu, devoţiunea primi prima recunoaştere oficială sub formă de privilegiu şi în manieră limitată, când la 6 februarie 1765 Papa Clemente al XIII-lea aprobă episcopilor din Polonia şi confraternităţii romane celebrarea sărbătorii Inimii lui Isus.

Însă obstacole din calea ”relansării” devoţiunii au fost destul de mari. Din partea catolică existau preocupări pentru noutatea, separării inimii de persoană, pentru inexactităţile care se întâlneau în expunere. Din partea jansenistă s-a încercat încadrarea luptei împotriva cultului Inimii lui Isus în aceea împotriva iezuiţilor şi a Sfântului Scaun. În Italia, cel mai îndârjit opozant a fost Scipione Ricci, episcop de Pistoia şi Prato, care a răspândit scrierile janseniştilor, a oprit celebrarea sărbătorii şi a suprimat confraternităţile.

Revoluţia franceză a încercat să scoată din conştiinţa religioasă orice formă de credinţă şi de a şterge numele Inimii Preasfinte. Imaginea Inimii lui Isus era considerată un semn de rebeliune şi de reacţiune.

Cu toate că obstacolele au continuat şi din punctul de vedere doctrinal, în acest timp cultul Sfintei Inimi a intrat în teologia catolică şi, începând cu Şcoala Romană în secolul al XIX-lea (cu G. Perrone), a primit o tratare specifică în dogmatică în tratatul De Verbo incarnato.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea apar noi mişcări şi noi forme specializate de devoţiune faţă de Inima lui Isus, ca: regalitatea Inimii lui Isus şi cultul Inimii sale euharistice. Sub Pius al IX-lea, această sărbătoare, o dată cu decretul Congregaţiei Riturilor din 23 august 1856, a fost extinsă la toată Biserica, iar devoţiunea Inimii lui Isus a intrat în mod definitiv în cultul public şi universal al Bisericii. Printre ultimele şi cele mai semnificative documente pontificale pot fi amintite enciclicile: Annum Sanctum a lui Leon al XIII-lea (25.05.1899), despre consacrarea neamului omenesc Inimii Preasfinte şi Miserentissimus Redemptor a lui Pius al XI-lea (08.05.1928), despre datoria universală de reparare. Pius al XII-lea, în 1956, primul centenar al extinderii sărbătorii Inimii lui Isus la Biserica universală, a scris enciclica Haurietis aquas, care este o tratare completă a doctrinei referitoare la cultul Inimii lui Isus: a aprofundat aici izvoarele dogmatice ale Scripturii, ale doctrinei Sfinţilor Părinţi, ale Liturgiei Bisericii şi ale documentelor magisterului; a făcut distincţie între valoarea acestor izvoare şi aceea a diferitelor revelaţii private; a înnoit forma şi conţinutul devoţiunii[2].

Spiritutalitatea Inimii lui Isus în lumea de azi

Lumea de astăzi are deci nevoie de această spiritualitate. Dar în concret care-i starea lucrurilor? Apelează într-adevăr oameni la această spiritualitate pentru a-şi soluţiona în Cristos problemele lor?

Azi, cultul Inimii Preasfinte a lui Isus este într-un regres efectiv. Cercetările făcute în diferite ţari ale Europei au dezvăluit o stare de indiferentism şi răceală, aşa încât se vorbeşte despre o criza a acestei forme de devoţiune[3].

Unii care în mod greşit au restrâns simbolismul Sfintei Inimi la semnificaţia iubirii simbolice, nu înţeleg motivele unui cult particular adus inimii fizice a lui Isus. Alţii nu acceptă în mod voluntar spiritualitatea reparării şi găsesc contrare spiritului timpurilor moderne exerciţiile de pocăinţă pe care cultul Preasfintei Inimii le comportă. Însăşi iconografia, nu totdeauna fericită, a Inimii lui Isus este obiectul refuzului din partea acelora care văd în această devoţiune o formă de sentimentalism. În sfârşit, un limbaj inexact şi scrieri care conţin o materie puţin fundamentată din punct de vedere teologic au favorizat starea de confuzie în care se află nu puţini credincioşi.

Karl Rahner, considerând soarta scurtă a multor devoţiuni şi practici religioase din cursul istoriei Bisericii, nu exclude ipoteza ca devoluţiunea Inimii lui Isus din populară să devină o devoţiune a ”sfinţilor”, a ”celor spirituali”, a ”misticilor” care vor găsi răspunsul unicei Inimi la instanţele supreme ale inimilor lor umane[4].

Această perspectivă pesimista a marelui teolog german se explica prin indiferenţă existentă în lume, despre care am amintit mai sus, pe care însuşi Paul al VI-lea o constată cu durere în Scrisoarea sa apostolică[5]. Dar viziunea sa – spre deosebire de Rahner – nu se restrânge aici, la acest orizont întunecat. Prevede un cult al Inimii lui Isus explicat în manieră mai adaptată timpului astfel încât ”să înflorească din zi în zi mai mult şi să fie considerat de toţi ca o formă nobilă şi demnă a acelei pietăţi adevărate care în timpul nostru, mai ales prin opera Concilului Vatican al II-lea, este recerută cu insistenţă faţa de Isus Cristos, Regele şi centrul tuturor inimilor, «capul trupului este Biserica… începutul şi primul născut dintre cei morţi, pentru ca în toate el să deţină primatul»” (Col 1,8).

Papa corelează această devoţiune cu Euharistia: ”În primul loc dorim ca printr-o mai intensă participare la sacramentul altarului, să fie cinstită Inima lui Isus, al cărei dar cel mai mare este tocmai Euharistia. În sacrificiul euharistic, de fapt, se jertfeşte şi se primeşte Salvatorul nostru «mereu viu spre a mijloci pentru noi» (Evr 7,25), a cărui  Inimă a fost străpunsă de lancea soldatului şi a revărsat asupra neamului omenesc şuvoi de sânge preţios, amestecat cu apă; în acest sacrament sublim, în afară că este culmea şi centrul celorlalte sacramentele, «este gustată dulceaţă spirituală în însăşi izvorul său, şi se aminteşte acea iubire deosebită  pe care Cristos a arătat-o în patima sa»”. Devoţiunea Inimii lui Isus - continuă Paul al VI-lea – ”constă în modul esenţial în ardoarea şi în repararea prestată cu demnitatea lui Cristos şi e fondată mai ales pe preasfântul mister al Euharistiei, din care, ca şi din alte acţiuni liturgice «se obţine acea  sfinţire a oamenilor în Cristos şi acea glorificare a lui Dumnezeu, spre scopul lor» (SC 10)”[6].

În acelaşi sens se înţelege bucuria care se desprinde chiar din primele cuvinte ale Scrisorii apostolice unde se remarcă: ”«Nemărginită bogăţie a lui Cristos» (Ef 3,8), revărsată din coasta străpunsă a divinului Mântuitor în momentul în care murind pe cruce a reconciliat cu Tatăl ceresc întregul neam omenesc, este pusă într-o lumină tot mai clara în aceste ultime timpuri de către progresele cultului Sfintei Inimi a lui Isus, care a adus roade foarte îmbucurătoare în folosul Bisericii”[7].

La noi, în Moldova, din fericire, cuvintele papei îşi găsesc confirmarea: există această spiritualitate şi cu bucurie se poate constata că e înfloritoare. În parohiile noastre există o anumită formă de devoţiune faţă de Inima lui Isus: vinerea întâia din lună, consacrarea familiilor, Oficiul către Inima Preasfântă a lui Isus,… Trebuie încurajat şi explicată ca fiind în relaţie strânsă cu Euharistia. Apoi nu trebuie lăsată o parte oră de adoraţie în faţa Sfântului Sacrament în spirit de reparare a greşelilor şi a jignirilor aduse Inimii Preasfinte.

În concluzie trebuie să notez că spiritualitatea Inimii lui Isus fiind răspunsul creştin la problematica lumii actuale, va trebui desfăşurată o intensă munca din partea preoţilor pentru a o face cunoscută tuturor şi lumii întregi.

Cor Jesu, fornax ardens caritatis, miserere nobis!
 
(Isidor Chinez, „Spiritualitatea Inimii lui Isus” [1983], p. 1-3; 7-9; sursa: http://isichi.wordpress.com/2013/06/26/spiritualitatea-inimii-lui-isus-de-isidor-chinez-anul-vi-pdf/).
[1]BONAVERTURA, Opera omnia, AD Claras Aguas 1898, VIII, LII ss.
[2] Cf. SANNA I., ”Sacro Cuore di Gesj” în Nuovo dizionario di spiritualitB, Editura Paoline, Roma 1979, p. 1344-1345.
[3] Cf. TESSAROLO A., Il culto del Sacro Cuore, Torino-Bologna 1957, 111; ZORE J.N., ”Recentiorum questionum de cultu Ss. Cordis Jesu conspectus” în Gregorianum 37 (1956) 104-109, citat de SANNA I., o.c.,1345.
[4] Cf. RAHNER K., La devozione al Sacro Cuore, Ed. Paoline, Roma 1977, 10.
[5] PAULUS VI, Epistola apostolica Investigabiles divitias Chisiti (06.02.1965): AAS 57 (1965), 298-301 în EV 2, 385: ”cultul Sfintei Inimii, care – să o spunem cu durere – e un pic slăbit,…”
[6] PAULUS VI, Epistola apostolica Investigabiles divitias Chisiti (06.02.1965), EV 2, 385.
[7] PAULUS VI, Epistola apostolica Investigabiles divitias Chisiti (06.02.1965), EV 2, 381.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu