sâmbătă, 31 august 2019

† Duminica a 22-a de peste an (C): Să învățăm umilința [1 septembrie 2019]


Isus invitat la masă...
 Să învățăm umilința

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora: 8:00 (1 septembrie 2019) 

Lecturi: Ben Sirah 3,17-18.20.28-29; Evrei 12,18-19.21-24a; Evanghelia Luca 14,1.7-14; lecturi

Omilie

Isus ne cheamă la masa euharistică, la liturghie, ce ne amintește de umilința crucii. Nimic impunător din ceremoniile Vechiului Testament (a doua lectura), dar simplu: întâlnirea cu Domnul. Ar fi greșit să căutăm locurile cele dintâi pentru a ieși în evidență. Orgolioșii sunt fără leac (evanghelia). Singurul care se smerește află har înaintea lui Dumnezeu (lectura întâia). Lecturile biblice ne invită să descoperim valoarea umilinței. Nu este o simplă politețe. Să punem lucrurile la punct. E o analiză critică a aroganței celor mândrii și o lecție de umilință evanghelică. În prima lectură luată din cartea lui Ben Sirah (Sir 3,17-18.20.28-29) găsim unele proverbe apte să însenineze viața omului în lumina credinței biblice, a fricii de Dumnezeu și a bunului simț. Textul propune un mesaj senin și ancorat în caracterul zilnic al vieții și dă o mare importanță umilinței sau modestiei, pentru că cei umili îl glorifică pe Dumnezeu: „Fiule […] cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult să te umileşti şi vei afla har înaintea Domnului! Căci mare este puterea Domnului şi el este glorificat de către cei umili” (v. 18.20). Umilința este atitudinea omului ce face să rămână cu picioare pe pământ [în humus]. Este poarta pentru a păstra diferența dintre pământ și cer și mai ales pentru a menține conștiința limitei propriei vieți. Insistă asupra umilinței în contextul relațiilor sociale într-o lume scufundată în orgoliu fără a ține seama de cei mici. Poporul detestă pe cei care sunt plin de sine…Înțeleptul Siracire trăiește viața într-o comunitate de credință expusă influențelor „moderniste” ale unei strălucite civilizației grecești care inundă întregul Orientul Mijlociu prin secolul al II-lea î.C. în detrimentul înţelepciunii tradiţionale evreiești. Autorul este un om cult, deschis spre lume, maestru ce învață la școală „casa cercetării” [bêt-midras], la Ierusalim. Se întâlnește cu persoane care aveau responsabilități importante, dar erau plini de mândrie. Ben Sirach spune „da” avantajelor de la cultura greacă, dar nu renunță la religia lui Israel. Departe de a fi un „conservator”, știe să apere valorile profunde și, mai ales, credința în Dumnezeu. Fragmentul avertizează împotriva orgoliului, înțeles în sens intelectual. Spiritul grec, ce ține de teorie și nu de practică, este raționalist; e un pericol pentru evreu care își fundamentează reflecția pe descoperirea divină. Înțeleptul vrea să fim modești înaintea Domnului. Ia modelul celor umili, căci ei înţeleg mai bine decât noi puterea lui Dumnezeu. Știe că nu are nici un merit. Cu cât ești mai mare cu atât trebuie să te umilești. Mândria este de nevindecat; prinde rădăcinile în toate celelalte păcate, mai ales egoismul. Dimpotrivă, celor umili, Dumnezeu le dă lucruri mărețe: îi face slujitorii planului său de mântuire.În Scrisoarea către Evrei (Evr 12,18-19.22-24) – din lectură a doua – autorul vorbeşte despre două teofanii, adică manifestări ale lui Dumnezeu. Prima, de pe muntele Horeb, cu semne înfricoșătoare, foc, vânt puternic, întuneric, sunete de trâmbiţe... E alianța de pe Sinai, cu „Tablele Legii”, cu pactul dintre om și Dumnezeu. Avea aspect de falnic, măreț, impunător, „încât Moise a spus: «Sunt îngrozit şi mă cutremur!»” (v. 21). A doua teofanie este când Cristos a venit în lume. N-a mai fost nimic din toate acestea. Risca chiar să suscite teamă nu iubire. Era totul umilință. Această umilă venire a lui Isus era punctul de plecare al unei alianțe noi a lui Dumnezeu cu omul. Domnul nu a reînnoit minunile relatate în Exod, dar a făcut cu mult mai mult: „voi v-aţi apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri în sărbătoare […], de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de sufletele celor drepţi duşi la desăvârşire, de Isus, mijlocitorul noii alianţe” (v. 22-24). Fără îndoială: nu pot intra cei îngâmfaţi, dar cei umili.În Evanghelie după Luca (Lc 14,1.7-14) vedem că Isus este invitat la masă de un conducător al fariseilor în zi de sâmbătă. El observă cum „se bat” pentru a avea locurile de onoare. Cristos este atent la evenimentele zilnice și trage învăţături importante. Nu vrea să dea reguli unei bune educații, dar vrea ca toți să intre și să rămână în împărăția lui Dumnezeu care înseamnă iubire.Isus povesteşte o parabolă cu care atrage atenţia celui care caută locurile dintâi, riscând să fie întors pe ultimul loc, atunci când soseşte un oaspete mai de vază. „Când eşti invitat de cineva la nuntă, nu ocupa primul loc, pentru că ar putea fi chemat cineva mai de seamă decât tine şi, venind cel care te-a chemat şi pe tine şi pe el, îţi va spune: «Dă locul acestuia!»” (v. 8-9).Apoi, spune celui care la invitat: „Când dai un prânz […] nu-i invita pe prieteni, nici pe fraţi, nici rudele, nici vecinii bogaţi […]. Dimpotrivă, când dai o masă, invită-i pe cei săraci, infirmi, şchiopi, orbi şi vei fi fericit, pentru că ei nu au cu ce să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepţi!” (v. 12-14).În Biserică trebuie să ne ferim de locurile cele dintâi și să învățăm să iubim pe cei săraci și umiliți din această lume. Isus descoperă acţiunea „nebună” a lui Dumnezeu, care la ospăţul împărăţiei încredinţează săracilor locurile cele mai bune. Astfel, cel care vrea să fie discipol să alunge din inima sa comportamentul inspirat de „logica schimbului”. Trebuie să dai chiar şi celor de la care nu poţi să speri nimic. Această logică a însufleţit acţiunea lui Cristos. Isus se gândeşte la viitoarea comunitate: o visează ca un loc de ospitalitate pentru cei excluşi. Este „logica” lui Dumnezeu să le dea celor umili „împărăția”…Isus ne vorbeşte despre Dumnezeu, alegerile sale, stilul său, despre practicile sale în ceea ce ne priveşte. Aceasta este caracteristica lui Dumnezeu prezentată de Cristos. El vindecă pentru a avea acces la masa sa; invită cu larghețe, ştiind că nu vom putea niciodată să-i dăm curs la această invitaţie. Ne ridică, dar numai dacă vom rămâne umili înaintea lui. Dacă trebuie să luăm modelul să luăm modelul lui Dumnezeu şi să acţionăm faţă de alţii așa cum el a acţionat față de noi: „oricine se va umili va fi înălțat!”  Este ceea ce s-a întâmplat cu Isus. Adversarii săi l-au zdrobit, l-au nimicit, dar el a fost înălțat de către Tatăl său în dimineaţa zilei de Paşti. „S-a umilit pe sine însuşi făcându-se ascultător până la moarte şi încă moartea pe cruce” (Fil 2,8). Dar Dumnezeu l-a înălţat, chemându-l din moarte la viaţa veşnică. Domnul este smerit fiindcă se înjoseşte, coboară din înălţimea infinită a dumnezeirii la creaturile sale. Este ceea ce numesc Sfinţii Părinţi amabilitate, condescendenţă, atitudine binevoitoare față de cel care e așezat mai jos, descindere, coborârea Domnului [în greacă – synkatabasis; în latină – condescensio].Aceasta este umilința pe care trebuie să o învăţăm de la Isus: să coborâm la cei mici, neputincioşi, infirmi, bolnavi şi să le alinăm suferinţa, să-i ajutăm din iubire. În aceste momente, Cristos ne invită în mod cu totul dezinteresat,  fără să aştepte ceva în schimb – la ospăţul euharistic; se coboară la noi, se umileşte... Să ne deschidem inimile şi să-l primim pe El și pe frații noștri…


bibliografia [anul C]: Armellini F. (http://www.qumran2.net); Biblia, Sapientia, Iași 2013; Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Bianco E., Accogliere la parola. Anno C, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1997; Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Ceccarelli M. (http://www.donmarcoceccarelli.it); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Cortesi A., (https://alessandrocortesi2012.wordpress.com); Dumea C. (www.calendarcatolic.ro; www.pastoratie.ro);  Garcìa J. M. (http://www.catechistaduepuntozero.it); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Masetti N., Guidati dalla Parola, EMP, Padova 1995; Orestano C. F. (http://www.monasterodiruviano.it); Predici și omilii (https://www.elledici.org); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014; Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Thabut M.-N. (http://thierry.jallas.over-blog.com); Spreafico A., (https://www.diocesifrosinone.it).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu