sâmbătă, 21 aprilie 2018

† Duminica a 4-a a Paştelui (B): Isus, Bunul Păstor [22 aprilie 2018]

Isus, Bunul Păstor - de Marcello Cerrato.
Isus, Bunul Păstor
pr. Isidor Chinez  – Izvoarele [IS] ora 8:00 (22 aprilie 2018)

Lecturi: Faptele Apostolilor 4,8-12; 1Ioan 3,1-2; Evanghelia Ioan 10,11-18; lecturi 

Omilie


Paștele se prelungește. Luminați de liturgia pascală, continuăm să pătrundem „insondabilele bogății” ale misterului lui Cristos. „Moartea și viaţa s-au înfruntat în mod minunat: Stăpânul vieţii a murit, dar acum e viu şi domneşte” (Secvența). În această duminică a Bunului Păstor Biserica vrea să pună în lumină dăruirea păstorului. Isus ne invită să facem parte din turma sa de care se îngrijește Dumnezeu, cel atât de bun. Lecturile de astăzi ne ajută să înțelegem mai bine cum se întâmplă aceasta.

În prima lectură luată din Faptele Apostolilor (Fap 4,8-12) ne este propusă urmarea episodului din duminica trecută: Petru, mergând la templu, vindecă un bolnav – un infirm – care cerșea lângă Poarta cea Frumoasă. Apoi se adresează evreilor într-un discurs invitându-i să se convertească către Isus. Rezultatul: Petru vine arestat urmând să fie judecat a doua zi. Fragmentul de astăzi cuprinde o parte din cuvintele pronunțate în fața Sinedriului – adică în fața tribunalului [forul judecător al evreilor] –  în apărarea sa sau mai bine zis ca mărturie a lui Cristos Domnul. „Noi suntem cercetaţi pentru binele făcut unui om bolnav şi cum a fost acesta salvat. […]; în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, pe care voi l-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi, în el stă acesta înaintea voastră vindecat!” (vv. 9-10). El este „piatra unghiulară” în jurul căruia se adună întreaga construcție a istoriei și a omenirii răscumpărate. Nu este în nimeni altul mântuirea decât în Cristos Isus.

În lectura a doua luată din Scrisoarea întâia a sfântului Ioan (1In 3,1-2) autorul se îndreaptă spre aspectul esențial al identității creștine: fii ai lui Dumnezeu și comuniunea de viață cu Domnul Isus. „Vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu!” (v. 1). „Vedeți”, adică contemplați, admirați cu ochii inimii luminate de harul Domnului. Creștinii sunt încurajați de strigătul plin de entuziasm că sunt fii ai lui Dumnezeu: și suntem cu adevărat. Dar trebuie să vă imaginați ce tulburare a acestei revelații de iubire a putut să provoace în timpul acela. Era pe vremea imperiului Roman cu atâția exploatați și disprețuiți… Pentru ei a fost o adevărată răsturnare. Această descoperire neașteptată a unui Dumnezeu a cărui nume de „Iubire”. Ne-am scufundat în ziua botezului nostru în această iubire. Este o experiență extraordinară. Să știi că ai fost iubit de Dumnezeu: este mare lucru! Să te lași iubit de Dumnezeu! Este nouă realitate a iubirii Tatălui care nu poate fi înțeleasă decât de cei care îl cunosc pe Dumnezeu și se deschid speranței că nu vom fi niciodată rupți de el. Chiar pentru aceasta îi încurajează cu perspectiva răsplății finale: „acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Ştim că atunci când se va arăta, vom fi asemenea lui pentru că îl vom vedea aşa cum este” (v. 2). Nu este iluzie, dar realitate deplină din moment ce facem parte din familia lui Dumnezeu.

În Evanghelie după Ioan (In 10,11-18) ascultăm glasul păstorului nostru, plin de calm și de bunătate, ce ne salvează de la moarte și ne dă viață. După ce s-a prezentat ca poarta oilor, Isus se declară de două ori: „Eu sunt păstorul cel bun” sau frumos (kalós), rezumând în sine imaginea tuturor păstorilor dați de Dumnezeu poporului său – precum Moise, David și toți profeții –, dar și imaginea lui Dumnezeu însuși, invocat ca „Păstorul lui Israel” (Ps 80,2). Isus se prezintă ca păstorul adevărat.

Pentru a înţelege importanţa pe care o are în Biblie tema păstorului, trebuie să apelăm la istoria lui Israel, să ne familiarizăm cu aceste simboluri care făceau parte din patrimoniu și care erau înțelese cu ușurință de ascultătorii lui Isus. Beduinii în deşert ne dau şi astăzi o idee despre ceea ce a fost odată viaţa Israelului. În această societate, raportul dintre păstor şi turmă nu este doar de tip economic, bazată pe interes. Se dezvoltă un raport aproape personal între păstor şi turmă; zile întregi petrecute împreună în locuri singuratice, fără nici o altă suflare în jur; păstorul cunoaşte fiecare oiţă; oile recunosc şi disting dintre toate vocile glasul păstorului care vorbeşte adesea cu oile sale.

Mercenarul fuge imediat ce apare pericolul. Păstorul își slujeşte turma. Chipul obscur al mercenarului întrupează opoziția orgolioasă și interesată a fariseilor. Bunul păstor este opusul mercenarului, căci este plătit, se uită la recompensă, dar nu iubește oile, căci nu-i aparțin. O demonstrează faptul că, atunci când vine lupul el abandonează oile și fuge: vrea să se salveze pe sine însuși, nu oile încredințate lui!

Dimpotrivă, Isus „îşi pune viaţa” pentru oile sale, pentru salvarea lor. Caracteristica păstorului adevărat este dăruirea de sine. Evanghelistul precizează că Cristos face aceasta nu dintr-o necesitate, nici din vreo constrângere care-l împinge să-şi pună în joc viaţa pentru alţii. Isus îşi oferă viaţa, deşi ar putea să n-o facă. Atunci când iubești ești capabil să dai totul pentru cei iubiți, tot ce ești. Acesta este momentul în care păstorul cel bun se descoperă. Această iubire este posibilă dacă păstorul nu este un mercenar, ci cunoaște oile. „Eu le cunosc pe ale mele şi ale mele mă cunosc pe mine” (v. 14).  „Cunoaşterea”, în vocabularul biblic, este tocmai expresia vie de iubire. Isus i-a iubit pe ai săi şi i-a iubit până la sfârşit (In 13,1). Îşi oferă viaţa în deplină ascultare faţă de Tatăl: „Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu” (v. 18). Cum e posibil? Isus îşi dăruieşte viaţa în deplină libertate şi în acelaşi timp dintr-o poruncă a Tatălui… Nu-i o contradicţie? Este o contradicţie pentru lume, dar nu pentru Isus. Cristos și-a oferit viața de bunăvoie ca să facă voinţa Tatălui. Ascultarea faţă de Tatăl înseamnă disponibilitate permanentă pentru dăruirea de sine. 

Biserica dedică această duminică a Bunului Păstor și rugăciunii pentru vocaţiile la preoţie și la viața consacrată. Este Ziua Mondială de rugăciune pentru vocaţii. A fost înfiinţată de papa Paul al VI-lea în 1963. În mesajul său, papa Francisc spune: „nu suntem cufundați în întâmplare, nici nu suntem târâți de o serie de evenimente dezordonate, ci viața și prezența noastră în lume sunt rodul unei vocații divine! În aceste timpuri neliniștite, misterul Întrupării ne amintește că Dumnezeu ne vine mereu în întâmpinare și este Dumnezeu-cu-noi, care trece de-a lungul străzilor vieții noastre uneori prăfuite și, percepând nostalgia noastră mistuitoare de iubire și de fericire, ne cheamă la bucurie. […] Este vorba de a asculta, a discerne și a trăi acest Cuvânt care ne cheamă de sus și care, în timp ce ne permite să facem să rodească talanții noștri, ne face și instrumente de mântuire în lume și ne orientează la plinătatea fericirii” (Francisc, Mesajul pentru Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocații [22.04.2018]) .

Cristos, bunul păstor, ne invită pe toţi din biserică să participăm la munca de a avea grijă de turmă, în propriul nostru mod. Însă îi cheamă pe unii dintre noi la un angajament pe viaţă la munca de păstorire a turmei lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru aceasta… 


[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu