marți, 13 martie 2018

Săracii evangheliei...
Călugăr și cerșetor [The monk and the beggar] (1902) - de Fyodor Bronnikov.
 „Când cineva citeşte evanghelia găseşte o orientare foarte clară: nu atât către prietenii şi vecinii bogaţi, ci mai ales către cei săraci şi bolnavi, către cei care adesea sunt dispreţuiţi şi uitaţi, către «cei care nu pot să te răsplătească» (Lc 14,14). Nu trebuie să persiste îndoiala, nici nu există explicaţii care să atenueze acest mesaj atât de clar. Astăzi şi întotdeauna, «săracii sunt destinatarii privilegiaţi ai evangheliei» şi evanghelizarea îndreptată în mod gratuit către ei este semn al împărăţiei pe care Isus a venit s-o aducă. Trebuie afirmat fără ocolişuri că există o legătură inseparabilă între credinţa noastră şi săraci. Să nu-i lăsăm niciodată singuri”. 

(Francisc, Exortația apostolică Evangelii gaudium [2013], nr. 48).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu