sâmbătă, 8 iulie 2017

† Duminica a 14-a de peste an (A): Voi, cei osteniți și împovărați [9 iulie 2017]

 Voi, cei osteniți și împovărați
[anul A]
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 08:00 (9 iulie 2017)

Lecturi: Zaharia 9,9-10; Romani 8,9.11-13; Evanghelia Matei 11,25-30.

Omilie


În acest timp de vară, în care găsim un moment de liniște și pace, descoperim neașteptata revelație despre umilința lui Dumnezeu: un Mesia cu totul diferit de cum așteptau oamenii contemporani pe Isus. „Voi, cei osteniți și împovărați, veniți la mine!”

Prima lectură luată cartea profetului Zaharia (Zah 9,9-10) – scrisă în secolul al 3-lea î.Cr. – este reflectată situația comunității iudaice din cadru istoric al imperiului lui Alexandru cel Mare (356-323 î.Cr.). Profetul vrea să răspundă la întrebarea îngrijorătoare a poporului: cine conduce lumea? Alexandru sau Domnul care locuiește în Sion? 

Evreii sunt complet descurajați. Speranţa lor de restaurare este dezamăgită. Profetul intervine pentru a înviora speranţa și de a încuraja reconstrucția morală religioasă. Le reaminteşte că Dumnezeu va crea un pământ nou (cf. Zah 9,1-8). Invitația la bucurie este adresată locuitorilor Ierusalimului: „Veseleşte-te mult, fiică a Sionului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului!” (v. 9). Dar cine este această „fiica Sionului şi a Ierusalimului”? Istoric vorbind, cu acest nume probabil era desemnat un cartier nou din Ierusalim situat lângă templu şi aşezat spre nord. Era locuit de acel „rest” de evrei din regatul lui Israel care scăpase de distrugerea Samariei (721 d.Cr.) de către Asiria şi de deportarea locuitorilor săi. Aceşti evrei s-au salvat pentru că erau dintre cei mai săraci din ţară, nu contau deloc: erau 'anawim. Acestora le este cerut să se bucure.

Poporul hărțuit de carele de luptă fără sfârșit – pe atunci în campaniile lui Alexandru cel Mare – putea să aspire la pace? Domnul trimite în Ierusalim un rege mesianic, care se va prezintă nu ca un rege măreț, dar într-un mod umil, învingând nu cu armele violenței și jocul alianțelor politice dar cu blândețea sa. Frapează cel mai mult întâlnirea cu Mesia, umil şi paşnic. Animalul de încălecat nu este calul – un cal de război – ci un măgăruș: simbolul blândeții, al gingășiei și al bunătății. Nu se prezintă ca un cuceritor, ci ca un model de umilință și de dăruire. „Iată, regele tău vine la tine: el este […] umil şi călare pe un măgar, pe un mânz, puiul unei măgăriţe!” (v. 9). Va face să dispară ceea ce aduce aminte de război. Va instaura un viitor de pace. Mesia va fi vestitorul și constructorul păcii. Și poporul lui Israel, dacă vrea să fie victorios, va trebui să renunțe la arme: „voi nimici arcul de război” (v. 10). Pentru aceasta cetatea Ierusalimului este invitată la bucurie. El va stabili dreptatea și mântuirea. Prin cuvântul său va anunța pacea universală. Domnia sa va fi întemeiată  pe non-violență.

Lectura prezintă figura lui Mesia modest și blând (în ebraică 'anawah). Regele de care vorbește profetul Zaharia este umilit, supus; după versiunea greacă a Septuagintei (LXX) este blând, ca Isus în textul evanghelic.

În Scrisoarea către Romani (Rom 8,9.11-13) sfântul Paul ne vorbeşte despre ziua botezului nostru: am fost scufundaţi în moartea lui Cristos pentru ca să înviem împreună cu el. Nu putem trăi „sub influenţa cărnii”. „Noi nu suntem datori trupului” (v. 12), forței „cărnii”, păcatului. „Carnea” pentru Paul nu indică trupul sau sexualitatea omului, ci modul trăirii dominat de egoism și de păcat, sclavul propriei frici de moarte.

Apostolul ne recomandă „să trăim potrivit Duhului” lăsându-ne conduși de Dumnezeu – Duhul fiind o realitate divină. Creștinul aparține lui Cristos pentru că are pe Duhul Sfânt, care a făcut experiența sa în noi de a fi mort și înviat cu el. Este Duhul care pretinde să intre în posedarea credincioși pentru a răspândi în ei iubirea lui Dumnezeu. „Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, prin Duhul lui care locuieşte în voi” (v. 11). Omul este cucerit pentru sfera veșniciei. Prin Cristos, întreaga creație umană a fost „traversată” de dumnezeire și noi, intrând în acest curent de viață, vom trăi cu Cristos. Este extraordinară această veste… trupurile noastre muritoare voi fi înviate spre viața veșnică.

În Evanghelie după Matei (Matei 11,25-30), într-o rugăciune, Isus îi mulţumeşte Tatălui pentru misiunea pe care i-a încredinţat-o: aceea de a duce vestea plină de bucurie a mântuirii mai ales celor săraci şi umili. Se adresează, în a doua parte, direct spre destinatarii mesajului ca să-i mângâie şi să-i invite să-l urmeze.

Isus îl binecuvântează pe Tatăl după ce a înregistrat un insucces pastoral în trei dintre oraşele cele mai înstărite de pe malul de nord al Lacului Tiberiade din Galileea – Corazin, Betsaida şi Cafarnaum – ai căror locuitori rămân indiferenţi şi nepăsători faţă de mulţimea semnelor minunate săvârşite de Isus. Încercările şi necazurile sunt realitatea pe care Isus însuşi a experimentat-o. Incredibil! Să-l preamăreşti pe Dumnezeu după un eşec! În faţa acestui eşec, Cristos nu se descurajează, dar transformă falimentul în aducere de mulţumire Tatălui. Niciodată nu a vorbit așa Isus de Tatăl său într-un mod aşa de solemn: „Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai revelat celor mici” (v. 25). Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru cei mici. Numai cei mici și săraci sunt gata să primească vestea mântuirii.   

Tuturor Domnul le spune: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! (v. 28). Lângă el veți găsi alinare deoarece el este blând și smerit. Isus face ușoare greutățile ce ne îngreunează sufletul. Dar aceste greutăți nu este posibil să fie alinate decât doar cu o singură condiţie: „Luaţi asupra voastră jugul meu!” (v. 29). Pentru a înţelege acest cuvânt, trebuie să știm ce înseamnă jug. Este o unealtă care permite unei perechi de boi să stea alături unul lângă altul. Împreună, reuşesc să tragă un atelaj pentru că este foarte greu. Pentru unul singur ar fi imposibil, dar doi ar fi puternici. Dacă Isus ne cere să luăm jugul său, este pentru a ne face să înțelegem că el vrea să poarte această greutate care ne copleșește. A lua jugul lui Isus nu înseamnă a lua asupra sa o serie de porunci, dar presupune fascinaţia unei persoane – a lui Cristos; el nu face să meargă înaintea sa legea, ci harul, bucuria vestirii împărăţiei lui Dumnezeu.

Sfântul papă Ioan al XXIII-lea, după ce a anunţat deschiderea Conciliului Vatican al II-lea, nu mai avea somn. Până într-o zi când şi-a spus: „Ioane, de ce nu dormi? Eşti tu, papa, cel care conduce Biserica sau este Duhul Sfânt? Este Duhul Sfânt, nu? Şi atunci? Dormi, Ioane!” Şi din acea zi nopţile sale au fost odihnitoare.

Să fim recunoscători sfântului Matei care ne-a permis să intrăm în intimitatea inimii lui Isus prin minunata rugăciune.
[bibliografia (anul A): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995].


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu