duminică, 18 decembrie 2016

Omilie - Pe calea mântuirii (IV Advent [anul A])

Sfântul Iosif și visul său...

Pe calea mântuirii

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS], ora 8:00 (18.12.2016).

Lecturi: Textele liturgice - Is 7,10-14; Ps 23; Rom 1,1-7; Mt 1,18-24.Lecturile biblice din această duminică ne spun că Dumnezeu a luat iniţiativa acestui mare mister de răscumpărare. Nu i-am cerut-o niciodată. Nici nu ni-am imaginat-o. El ia iniţiativa de a face primul pas. Este pentru mântuirea noastră. Dumnezeu a voit să stabilească prezenţa sa în mijlocul nostru pentru a intra în comuniune cu el.Această venire a mântuitorului a fost deja anunţată de profetul Isaia din prima lectură (Is 7,10-14). A fost în timpul regelui Ahaz. Este în anul 734 înainte de Cristos. Regele lui Iuda este implicat în război. Este foarte îngrijorat căci armatele inamice deveniseră un pericol pentru teritoriul său. În plus, populaţia din Ierusalim nu înceta să-şi manifeste nemulţumirea sa. În loc să se bazeze pe Domnul, Ahaz apelează la puternicul rege al Asiriei. Atunci profetul Isaia spune tânărului rege Ahaz: „Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, fie în adâncurile infernului, fie în înălţimile cerului” (Is 7,11). Este un apel pentru rege să se întoarcă la Domnul. Oferă semn care are menirea de a asigura ajutorul divin. Dumnezeu nu se lasă. Intervine într-un mod surprinzător prin acest copil numit Emanuel [Dumnezeu-cu-noi]. „Isaia a zis: «Ascultaţi, casă a lui David! Este puţin lucru că îi obosiţi pe oameni, că vreţi să îl obosiţi şi pe Dumnezeul meu? De aceea, însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele Emanuel’»” (v. 13-14). Dumnezeu nu abandonează proiectul său. Anunţă naşterea virginală a lui Emanuel, Dumnezeu cu noi. Profetul anunţă semn care poate fi recunoscut şi acceptat numai în umilinţa credinţei: naşterea miraculoasă a lui Emanuel, fiul unei fecioare. Bunătatea lui Dumnezeu învinge ipocrizia lui Ahaz. De acum nu mai are scopul de a da tărie credinţei regelui, ci de a întări fidelitatea în Domnul care învinge lipsa de încredere umană. Singura sa putere este iubirea. Dumnezeu este cel care se va prezenta în mijlocul poporului său .Ascultătorii lui Isaia căutau să identifice în orizontul speranţei lor concrete – dinastia davidică – continuând cu naşterea unui nou rege – este dreptul şi evlaviosul rege Ezechia, fiul lui Ahaz, pentru a actualiza într-un mod mai luminos prezenţa lui Emanuel, adică a lui Dumnezeu însoţitor de drum pentru poporului său în Babilon.Dar semnul are o altă dimensiune pentru cititorul creştin. Conform profeţiei lui Isaia după evanghelistul Matei (Mt 1,18-24) este „vestirea lui Iosif”. O gingaşă istorie de iubire între un tânăr şi o tânără. Sunt logodiţi, dar pentru mentalitatea ebraică a fi logodnic însemna deja a avea responsabilitatea unui soţ. Nu putea să se despartă de logodnica sa decât printr-un act oficial, ca şi cum ar fi fost căsătoriţi. Se vor uni în căsătorie şi vor primi în dar copii pe care Dumnezeu îi va dărui.Iosif se afla deci în acel an de logodnă. Pregătiri, planuri de nuntă, vise, idealuri... Şi exact în acest an, în mijlocul acestor vise şi planuri, el află că logodnica sa era însărcinată. „Ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt” (Mt 1,18). Iosif caută să găsească o rezolvare, pentru a salva demnitatea şi cinstea la amândoi. Este frământat lăuntric de necaz şi de nelinişte dar şi de nedumerire. Este, de-a dreptul agitat, nu putea să o lase în ascuns după cum avea el de gând.În plină noapte, însă, Domnul îi trimite un înger care să rezolve încurcătura. În Evanghelia după Matei, lui Iosif i se adresează anunţul îngerului despre naşterea lui Isus: „Iosif, nu te teme să o iei pe Maria soţia ta… căci copilul care s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt!” „Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul, prin profetul care zice: «Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuel», care, tradus, înseamnă: «Dumnezeu-cu-noi»” (v. 22-23).Iosif este un om drept. Se teme să o ia la sine pe Maria ca soţie pentru că – aşa cum bine spune Eusebiu – a descoperit un „plan” superior căsătoriei pe care şi-o dorea. Şi atunci, ca cei drepţi din Biblie, se retrage din faţa măreţiei divine, socotindu-se „sărac”. Dar Dumnezeu îşi construieşte istoria sa de mântuire cu cei „săraci”.Acceptând Iosif intervenţia descumpănitoare a lui Dumnezeu ce năvăleşte în viaţa sa, ia parte la marele proiect a Domnului care mântuieşte lumea. Misiunea lui Iosif este introducerea lui Isus în descendenţa lui David. Spre deosebire de Ahaz care refuză semnul Domnului, Iosif primeşte anunţul îngerului devenind colaborator a lui Dumnezeu. Nu o părăseşte pe Maria, ci îşi asumă paternitatea legală a lui Isus. Maria este salvată; nu ajunge de ocara lumii. Cu Isus, promisiunea lui Isaia este realizată. Cristos este „Dumnezeu-cu-noi”.În a doua lectură (Rom 1,1-7), sfântul Paul ne anunţă împlinirea mântuirii. „Paul, slujitor al lui Cristos Isus, chemat să fie apostol, ales ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu” (v. 1) la neamurile păgâne. Ceea ce ni se cere însă este disponibilitatea faţă de Dumnezeul imprevizibil care ne cheamă să fim slujitorii lui Cristos. Misiunea sa este să anunţe lumii păgâne mântuirea în Isus Cristos. Nimic şi nimeni nu poate să împedice pe Dumnezeu să voiască salvarea întregii omeniri.Profeţia „iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel»” conduce spre „da”-ul Mariei: o creatură care a putut să exprime faţă de Dumnezeu, creatorul său. Dar să nu-l uităm pe Iosif care ne dă curajul de a ne apropia de Domnul în micimea noastră. Sunt atâţia creştini care avându-l pe Iosif drept protector s-au străduit să ajungă la sfinţenie. Exemplul său să ne dea  capacitatea de a spune „da”-ul nostru lui Dumnezeu pentru naşterea Domnului. Iosif ne însoţeşte ca să-l primim pe Emanuel, „Dumnezeu-cu-noi” în viaţa noastră. [bibliografia (anul A): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014].


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu