sâmbătă, 10 mai 2014

† Duminica a 4-a a Paştelui: Păstorul care-şi dă viaţa (omilie) 
Evanghelia – Ioan 10,1-10. În acel timp, Isus a zis: 1 "Adevăr, adevăr vă spun: cine intră în staulul oilor, dar nu pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar. 2 Cine intră pe poartă, acela este păstorul oilor. 3 Acestuia portarul îi deschide, iar oile ascultă de glasul lui. El cheamă pe nume fiecare dintre oile sale şi le conduce afară. 4 După ce le-a condus afară pe toate oile sale, el merge înaintea lor şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. 5 După un străin ele nu vor merge niciodată şi vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinului". 6 Această pildă le-a spus-o Isus fariseilor, dar ei n-au înţeles ce voia să le spună. 7 De aceea Isus le-a zis din nou: "Da, adevăr, adevăr vă spun: Eu sunt poarta oilor. 8 Toţi câţi au venit înaintea mea sunt hoţi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. 9 Eu sunt poarta: dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit; va putea intra şi ieşi şi va găsi păşunea. 10 Hoţul nu vine decât să fure, să ucidă şi să distrugă. Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din plin".
 
Omilie
 
Parabola păstorului (In 10,1-10) se mişcă pe fondalul foarte familiar al vieţii din Palestina. Seara păstorii îşi duc turmele într-un ţarc pentru noapte. Acel loc foloseşte de obicei pentru mai multe turme. Dimineaţa fiecare păstor strigă chemându-le şi oile – care-i cunosc glasul – îl urmează.
 
Povestind această scenă familiară Isus subliniază înainte de toate că el este păstorul cel adevărat pentru că – spre deosebire de mercenar – nu vine să fure oile, dar să-şi dea viaţa. Falsul păstor se gândeşte la el însuşi şi se foloseşte de oi, adevăratul păstor în schimb se gândeşte la oi şi se dăruieşte pe sine însuşi. Caracteristica adevăratului păstor este dăruirea de sine.
 
Dar mai este şi un al doilea gând: Isus este poarta staulului. Aceasta dobândeşte două semnificaţii: una în direcţia capilor şi a doua cu referinţă la credincioşi. Isus este poarta prin care trebuie să se treacă pentru a fi păstori legitimi. Nimeni nu poate avea autoritate asupra Bisericii sale dacă nu este legitimat de Isus. Şi, în al doilea rând, nimeni nu este ucenic dacă nu trece prin Isus şi nu intră în comunitatea sa. Aşa cum se vede, Isus este în centrul, atât al autorităţii care conduce în numele său, cât şi a credincioşilor care în comuniune cu el pot aparţine cu adevărat poporului lui Dumnezeu.
 
În fragmentul evangheliei de astăzi nu este descrisă numai figura păstorului şi a apostolului, dar este descris şi comportamentul oilor. Aici apare o a treia temă: urmarea. Urmarea este rodul unei chemări („El cheamă oile sale una câte una”). Implică o apartenenţă (oile sunt ale sale)  şi se cere o ascultare („ascultă glasul său”).
 
Chemarea, apartenenţa şi ascultarea constituie trăsăturile comunităţii, care merge împreună cu Isus. Normal, aceasta cere refuzarea oricărui alt păstor, şi a oricărui alt învăţător („pe străin însă nu îl urmează, dar fug de el”).
 
Mai există însă şi o altă trăsătură care este arătată ceva mai jos. Isus-Păstorul nu trasează numai calea pentru turmă (merge înaintea turmei), nici nu este numai cel care adună turma (care iubeşte oile sale), dar este cel care – mergând înaintea turmei – se gândeşte la oile care nu aparţin staulului. Astfel Petru: este păstorul Bisericii, dar gândul său este pentru lumea întreagă. Funcţia sa este şi de a nu permite comunităţii creştine să se închidă în ceea ce îi aparţine, să nu se înstrăineze de lume, să nu se gândească numai la sine.
 
(Don Bruno Maggioni [17.04.2005]; trad. pr. Isidor Chinez; sursa:  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu