sâmbătă, 12 august 2017

† Duminica a 19-a de peste an (A): Educați la credință [13 august 2017]

Isus merge pe apă - de Ivan Aivazovsky.

Educați la credință  
[anul A]
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (13 august 2017)

Lecturi: 1Regilor 19,9a.11-13a; Romani 9,1-5; Evanghelia Matei 14,22-33.

Omilie

Textele biblice din această duminică ne invită să ne corijăm ideea pe care ne-o facem despre Dumnezeu.

În prima lectură luată din Cartea Regilor (1Rg 19,9a.11-13a) este profetul Ilie, cel care este pe muntele Horeb (Sinai), asemenea lui Moise, trebuind să-l întâlnească pe Domnul. Ilie al cărui nume este „Yahveh e Domnul” îl prezintă ca un Dumnezeu al puterilor, al focului. Astăzi el se revelează într-o tăcere absolută. Fuga din fața reginei Isabela, soţia regelui Ahab, care îl persecută necontenit, fuga din patria sa, îi dă profetului să  gândească. Epuizat de tot ce se întâmplă a mers în pustiu și a cerut să moară. Departe de oameni, putea să adoarmă și să moară liniștit. Dumnezeu nu-i face reproșuri. Îl lasă să doarmă. Apoi îl trezește: „Ridică-te și mănâncă, pentru că e lung pentru tine drumul!” (1Rg 19,7). A mers patruzeci de zile până la muntele Domnului, Horeb, adică la izvorul credinţei într-un singur Dumnezeu. Se transformă într-un drum al descoperirii adevăratului chip al Domnului. Și profeții trebuie să fie educați la credință… „Ieşi şi stai pe munte în faţa Domnului, deoarece, iată, Domnul e pe punctul să treacă!” (v. 11). Se gândea că este în vântul puternic sau în cutremur. Dar nu era în uragan, nici în cutremur, nici în foc ci într-o adiere liniștită. Profetul „focos” îl căuta în altă parte și el este în murmurul unei brizei lejere abia perceptibilă. Este simbolul intimității conversației divine, în tihnă și consolarea. El credea că salvarea onoarei lui Dumnezeu este în masacrarea „necredincioşilor” dar acum descoperă că a fost pe o pistă greşită. Adevăratul Dumnezeu este iubire și milostivire.

Și apostolul Paul se înșeală cu privire la Dumnezeu. Fiind un persecutor violent cu creştinii, într-o zi, el l-a întâlnit pe Isus pe drumul Damascului. Pentru el a fost plecare adevăratei convertiri. Paul – un evreu „focos” – simte cu pasiune și neliniște problema destinului poporului ales. „Mare îmi este întristarea şi nesfârşit chinul în inima mea” (v. 2), scrie Romaniilor (Rom 9,1-5). Această descoperire a lui Isus Cristos, el ar voi s-o împărtăşească fraţilor din comunitatea ebraică, să-i conducă la adevăr, dar ei refuză să-l recunoască pe Isus drept Mesia, exprimându-și durerea în faţa necredinţei lor. „Căci aş dori să fiu eu însumi anatema de la Cristos pentru fraţii mei” (v. 3). Fraza aceasta are multă forță: „anatema” nu are numai excomunicarea din sfera bisericească. În Noul Testament implică ideea de blestem: cine este lovit de anatema este exclus de la comuniunea bunurilor și, deci, este blestemat. Apostolul ajunge la disponibilitatea interioară de a fi condamnat, adică separat de Cristos, pentru a salva pe conaționalii săi. O astfel de declarație în favoarea poporului său arată cât de mare este iubirea față de această națiune aleasă! Paragraful următor devine un imn închinat măreției lui Israel, pentru care apostolul Paul prezintă opt privilegii: de la adoptarea ca fii, gloria, alianțele, Legea, cultul, promisiunile, patriarhii și mai ales la „Cristos după trup”. Această glorificare a lui Cristos culminează cu doxologia: „Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin”. Este un caz prea rar care îi este dat lui Isus cu titlul de „Dumnezeu”. Aceasta reprezintă culmea revelației lui Isus Cristos – stăpânul tuturor binecuvântat în veci. Sfântul Paul ne recomandă să mergem pe drumul iubirii.

Cu Evanghelia (Mt 14,22-33), Isus vine să pună lucrurile „la locul” lor. Pentru sfântul Matei, Isus se descoperă drept stăpân atotputernic peste forţele dezlănţuite ale naturii, care ameninţau barca în care se aflau discipolii în drumul spre ţărmul celălalt.

Să ne amintim: minunea în care Isus umblă pe apă și potolește vântul este descrisă de sfântul Matei imediat după înmulțirea celor cinci pâini și a celor doi pești. Înmulţește pâinile pentru a hrăni o mulţime înfometată. Imaginaţi-vă ațâțarea la toți acești oameni! Mulțimea este plină de entuziasm. Unii privesc la Isus chiar ca la un rege care ar putea să împlinească așteptările și care ar putea să-i scape de toate problemele. Ei sunt siguri că îl găsiseră pe cel care îi va elibera de ocupaţia romană. Era regele de care aveau nevoie. Isus cunoaște această intenție a mulțimii și încearcă să evite zarva. Îşi dă seama de această capcană şi nu vrea să-i introducă şi pe ucenici în acest joc. Tocmai de aceea îi trimite spre țărmul celălalt. Deși era destul de târziu, îi zorește pe discipoli să se urce în barcă și să meargă înaintea lui pe țărmul celălalt al lacului, spre Betsaida. Imediat după aceasta el dă drumul mulțimii. Se cuvenea, într-un fel, ca ucenicii să rămână şi să zăbovească puţin ca să se bucure la terminarea evenimentului. În schimb, Isus îi zoreşte să urce în barcă şi să treacă înaintea lui pe celălalt mal. Nu vrea ca ucenicii să se culce pe laurii succesului  şi să uite de drumul pe care îl au de făcut.

Apoi Isus se urcă pe munte ca să se roage. Cunoaştem cu toţii intensitatea acestei rugăciuni. El vorbeşte cu Tatăl de la inimă la inimă; cere lumină şi putere pentru a-şi continua misiunea sa.

Este deja noapte, târziu. Barca în care se găsesc ucenicii săi se află în mijlocul mării și este zguduită de valurile puternice ale mării. Furtună, spaimă și teamă! Situația lor era una critică. Ca pescari sunt experţi în ale mării. O adevărată încercare! Pentru ei lumina răsăritului era încă departe. Sfântul Matei povestește că în acea noapte, spre dimineață, discipolii îl văd pe Isus umblând pe mare, însă nu îl recunosc. Sunt îngroziți. Pe moment ei cred că văd o fantasmă. Spaima lor era enormă şi încep să strige de frică. Atunci, cel care umblă pe mare se face recunoscut prin expresie pronunţată de Dumnezeu pe muntele Sinai atunci când i s-a arătat lui Moise: „Eu sunt” (Ex 3,14). „Isus le-a vorbit: «Curaj! Eu sunt, nu vă temeţi!»” (v. 27).

Matei ne invită la o lectură în cheie pascală. Cine ar putea fi acela care să ne vină în întâmpinare şi să ne readucă pacea? Isus care merge pe mare vine să ne facă să înţelegem că aceste puteri ale întunericului nu au nici o priză asupra lui. El ne descoperă că adevăratul Dumnezeu este învingător asupra morții şi a păcatului. Ajutorul milostiv și intervenția lui Cristos sunt absolut necesare pentru a salva această comunitate în plină criză. Barca lovită de valuri, teama ucenicilor, cuvintele lui Isus şi strigătul lui Petru, toate acestea ne fac să înţelegem că episodul vrea să fie un simbol al comunităţii creştine care trece prin greutăţi. Dar nu este nici o teamă: este Domnul... Important este să aveam credinţă şi să ne rugăm asemenea lui Petru: „Doamne, salvează-mă!” Acea mână întinsă către Petru vă fi și salvarea noastră. Atunci totul se calmează şi exclamăm uimiți cu centurionul de sub cruce: „Cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu!” (Mt 27,54).


[bibliografia (anul A): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995].Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu