sâmbătă, 17 august 2019

† Duminica a 20-a de peste an (C): În încercări și greutăți, alături de Cristos [18 august 2019]


 În încercări și greutăți, alături de Cristos
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora: 8:00 (18 august 2019)
Lecturi: Ieremia 38,4-6.8-10; Evrei 12,1-4; Evanghelia Luca 12,49-53; lecturi

Omilie


Venim la liturghie nu pentru a căuta liniștea înșelătoare, dar pentru a găsi puterea ce ne conduce să înfruntăm inevitabilele încercări și greutăți [evanghelia]. A trăi altfel atrage mulți dușmani: este cazul profetul Ieremia din prima lectură. Însă dacă privim spre Cristos – „începutul şi desăvârşirea credinţei” – vom lua exemplu și nu ne vom descuraja niciodată [doua lectură].


În lectura întâia luată din cartea lui Ieremia (Ier 38,4-6.8-10) profetul suferă foarte mult, este persecutat de adversarii săi, acuzat că demoralizează poporul. Chiar în satul natal, Anatot [6 km nord-est de la Ierusalim], aude amenințări cu moartea: „să nu mai profețești în numele Domnului, ca să nu mori de mâna noastră!” (Ier 11,21). Ieremia anunță planul lui Dumnezeu, și, iată că e acuzat de deprimare. Suferă mult pentru că este fidel misiunii sale. Cade în dizgrația regelui lui Iuda, Sedecia – o marionetă ce nu e capabil să ia o decizie – care îl predă în mâna comandanților: „căpeteniile i-au zis regelui: «Să fie dat la moarte omul acesta, căci el face să cadă mâinile oamenilor de război care au rămas în cetatea aceasta şi mâinile întregului popor, spunându-le cuvinte ca acestea; omul acesta nu caută pacea acestui popor, ci răul!»” (v. 4). Este aruncat într-o groapă din curtea gărzii încercând să-l facă să tacă. Pentru funcționarii puternici de la curte, orbiți de orgoliu și de interesele meschine, predica profetului este o trădare, deoarece provoacă descurajarea apărătorilor și ațâța la predarea în fața dușmanului. Regele babilonian Nabucodonosor (605-562 î.C.) asediază Ierusalimul în anul 586 î.C. Ieremia caută să indice calea pe care o sugerează Domnul, pentru salvarea poporului. Profetul vorbeşte în numele lui Dumnezeu; în el, cuvântul Domnului este un foc ce nu poate fi oprit. Cuvântul său este incomod, chiar arzător. Au încercat să-l omoare scufundându-l în mâl într-o fântână seacă. Dar un străin, un etiopian din casa regelui, îl salvează. Pentru toate acestea, tradiţia creştină îl consideră pe Ieremia o figură, o imagine a lui Isus cel suferind. Oamenii ce se mișcă în jurul lui sunt indicii pentru a verifica comportamentul creștinilor de astăzi. A fost salvat şi Cristos, căci Tatăl l-a înviat din morţi şi ridicându-l în glorie pentru fidelitatea şi ascultarea sa până la moartea pe cruce. Scrisoare către Evrei (Evr 12,1-4) – din a doua lecturăeste adresată creștinilor persecutaţi. Ca și evreii, riscăm să ne descurajăm, dar „să alergăm cu perseverenţă în lupta care ne stă înainte” (v. 1). Suntem invitați să trăim după credință, împotriva oricărei tentații de a ne pierde curajul: să fim statornici, curajoși, vigilenți, hotărâți pentru a nu cădea în aceea teribilă boală, necredința. Autorul prezintă marile mărturii ale credinţei găsite de-a lungul întregului Vechi Testament: „avem un astfel de nor de martori care ne înconjoară” (v. 1). Dar cel mai important lucru pentru noi, creştinii, este să fixăm privirile noastre spre Cristos: „cu ochii aţintiţi la Isus, începutul şi desăvârşirea credinţei […] [care] a îndurat crucea” (v. 2). El este martorul totdeauna prezent. Ne precede pe drumul pe care trebuie să-l urmăm. Cu el, putem fi siguri că vom ajunge la țintă. Prin ascultarea sa până la moartea pe cruce, el ne-a obținut victorie asupra forţelor răului. Cristos a biruit moartea și păcatul. Vedem că lupta împotriva păcatului este totală. Cu Isus viața noastră a fost consacrată lui Dumnezeu. La martiriul credinței face aluzia și ultima chemare: „luptând contra păcatului, voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge” (v. 4). Creștinul trebuie să înfrunte persecuția, dar să nu se piardă cu totul, pentru că alții, înaintea noastră, au fost fideli până la moarte. Modelul fiecărui credincios este Cristos în misterul patimii, morții și învierii sale. Să ne seducă și pe noi Isus până la mărturisirea cu sângele nostru. Un mesaj de speranţă pentru creştinii persecutaţi din toate timpurile…În Evanghelia de astăzi după sfântul Luca (Lc 12,49-57), Isus spune niște afirmaţii neliniştitoare: „foc am venit să arunc pe pământ şi ce altceva vreau decât să se aprindă!” (v. 49). Focul presupune violență, pentru că unde este foc este și căldură, lumină, forță, mișcare – este viață. Este focul care vine din cer și nu se stinge niciodată; este focul Duhului care face totul luminos și cald.

Isus vorbește despre pătimirea sa ca de o „scufundare”: este botezul iubirii ce naște lumina.  „Am să fiu botezat cu un botez şi cât sunt de preocupat până se va împlini!” (v. 50). Apele evocă suferința lui Cristos ce poartă până la capăt fidelitatea sa față de împărăția lui Dumnezeu. Acest botez este o așteptare nu fără teamă și neliniște. Este ostilitate… dar nu se împotrivește ca un erou curajos. Îi este frică că va eșua în fidelitatea sa față de Tatăl și purtarea împărăției. Este asemenea nouă!...

Dar dorința sa este ca focul, pe care a venit să-l poarte, să se aprindă. Focul face referință la cuvintele profeților Ieremia [„iată, eu pun cuvintele mele în gura ta ca un foc” (Ier 5,14)], Isaia [„căci, iată, Domnul va veni cu foc” (Is 66,15) – este sfârșitul timpului și judecata]… Este darul Duhului Sfânt: Luca prezintă flacăra focului care se împarte și se pune peste capul fiecărui apostol în dimineața zilei de Rusalii (Fap 2,3). Darul Duhului – al purificării și al reînnoirii – este așa de dorit ca rodul botezului, al scufundării în pătimire!

„Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Nicidecum, vă spun, ci dezbinare!” (v. 51). De aici, exigența de a ne poziționa față de Isus și „a diviza”: „de acum înainte, cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei” (v. 52). Luca foloseşte termenul [δοκιμάζειν – dokimazein] „a discerne”, „a examina”, „a interpreta” [„Ipocriților, aspectul pământului și al cerului știți să-l interpretați; dar de ce nu știți să interpretați timpul de față?” (Lc 12, 56)]. Este un verb care presupune niște condiţii necesare: cuvântul ce luminează; capacitate de actualizare; cinstea interioară, marea disponibilitate faţă de adevăr şi dreptate. Cristos vrea să ne facă să înţelegem caracterul prezentului, urgenţa hotărârii şi imposibilitatea de a fi neutru [ori… ori; sau… sau]. Dumnezeu face unitate, nu divide. Diviziunea, în acest caz, poate să se înțeleagă ca prioritate de iubire într-o ierarhie de valori. Lui Dumnezeu – izvorul vieții – îi este dat primul loc. Tatălui și mamei, locul al doilea…

Este un timp de har! Cum să nu-l recunoști? Dacă treci pe lângă un foc aprins, oare nu-i simți căldura? Cristos este focul aprins! Isus este apa care țâșnește pentru viața veșnică! Alăturea de Cristos și de persoana sa, alegerile noastre fug de indiferență și moleșeală… De ce nu-l recunoști?

Să ne întrebăm: în mine, arde focul vieții lui Dumnezeu?...bibliografia [anul C]: Armellini F. (http://www.qumran2.net); Biblia, Sapientia, Iași 2013; Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Bianco E., Accogliere la parola. Anno C, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1997; Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Ceccarelli M. (http://www.donmarcoceccarelli.it); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Cortesi A., (https://alessandrocortesi2012.wordpress.com); Dumea C. (www.calendarcatolic.ro; www.pastoratie.ro);  Garcìa J. M. (http://www.catechistaduepuntozero.it); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Masetti N., Guidati dalla Parola, EMP, Padova 1995; Orestano C. F. (http://www.monasterodiruviano.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Thabut M.-N. (http://thierry.jallas.over-blog.com); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014; Spreafico A., (https://www.diocesifrosinone.it).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu