vineri, 9 august 2019

† Duminica a 19-a de peste an (C): Credința – starea de vigilență [11 august 2019]

 
„Fiţi şi voi pregătiţi!” (Lc 12,40).
Credința – starea de vigilență
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 11:00 (11 august 2019)
Lecturi: Înţelepciunii 18,6-9; Evrei 11,1-2.8-19; Evanghelia Luca 12,32-48; lecturi

Omilie
 

Lecturi biblice ne invită să medităm despre credința în aşteptare venirii Domnului. Dumnezeu „trece” noaptea – este noaptea de Paști. Fericit este cel care îl recunoaște și îl primește [în lectura întâia]. Credința ne susține în realitatea sperată [în lectura a doua]. Evanghelia anunță reîntoarcerea Domnului înviat. Este marea speranță pentru discipoli; e izvor de bucurie și de încredere că Cristos este cu noi, plin de iubire și milostivire.


Autorul Înțelepciunii subliniază caracteristica poporului israelit care își amintește sau celebrează marile evenimente pe care Dumnezeu le-a împlinit pentru a-l elibera din sclavia egipteană. Pentru a înţelege prima lectură – luată din cartea Înțelepciunii (Înț 18,3.6-9) – trebuie reînnoită credința în noaptea pascală: o noapte de tragedie și de libertate. Dumnezeu a făcut poporul „să treacă” spre ţara libertății. O lumină imensă conduce Israelul spre libertate: coloana luminoasă care îi conducea pe israeliți în pelerinajul necunoscut și măreț spre Țara Promisă. Este tocmai Paştele [pesah]: trecerea de la moarte la viaţă. Evreii sunt liberi, părăsesc ţara în care au fost sclavi. „Mântuirea celor drepţi era aşteptată de poporul tău ca şi pieirea duşmanilor. Aşa cum i-ai pedepsit pe potrivnici, tot aşa, chemându-ne la tine, ne-ai glorificat” (v. 7-8). Situaţia este dramatică pentru egipteni şi pentru faraon: violenţa s-a reîntors împotriva lor; puterea asupritoare i-a târât spre moarte. Dumnezeu descoperă poporului său întreaga putere teribilă. Pentru evrei se deschide un viitor de bucurie: semnul împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu. Domnul e eliberator. De acum înainte poporul va fi întors spre lumină.

Textul cărţii Înţelepciunii a fost scris în secolul întâi înainte de Cristos când credincioşi din diaspora Alexandriei Egiptului, cu o deschidere spre lumea greacă, sunt tentați la îndoială cu privire la eliberarea Domnului. „Acea noapte a eliberării a fost făcută cunoscută de mai înainte părinţilor noştri” (v. 3). Celebrând pentru a trăi. Cuvântul „celebrez” nu înseamnă numai a comemora, ci a-l lăsa pe Dumnezeu să se angajeze din nou la marea aventură de eliberare. „A face memoria” implică la a ne transforma profund. Suntem departe de o simplă amintire istorică… Autorul invită să ne comportăm că „copiii sfinţi ai celor drepți” convinși de promisiunile lui Dumnezeu că minunile pe care le-a făcut Domnul, va învia speranţa.

Epistola către Evrei a fost scrisă pentru a încuraja pe creștinii în special proveniți dintre evrei care se văd persecutați de cei care erau frații lor. Lectura a doua (Evr 11,1-2.8-19) prezintă elogiul credinţei patriarhilor, indicând creștinilor drumul pe care să-l parcurgă continuând să credem chiar în persecuții. Text este o omilie solemnă provenind din ambientul teologic apropiat de cel paulin. „Credinţa este garanţia realităţilor sperate, dovada realităţilor care nu se văd” (v. 1). Credința este o adeziune la un mesaj sau un anunț care se bazează pe acceptarea unei realități care nu se vede imediat, de exemplu existența lui Dumnezeu. Dacă obiectul credinței s-ar vedea nu ar mai fi credință. În duminica aceasta e Abraham și soția sa, Sara, căci sunt modele pentru credință. În această lumină apare figura luminoasă a lui Abraham: „prin credință, […] a ascultat atunci când a fost chemat să plece spre un loc pe care avea să-l primească drept moştenire şi a plecat fără să ştie unde merge” (v. 8), „căci el aştepta cetatea care are temelii, al cărei arhitect şi constructor este Dumnezeu (v. 10). În ebraică cuvântul „a crede” se zice „aman”, de unde și numele de „amen” [amin]. Implică soliditate, fermitate,… ca piatra. Vestea bună este reînvierea credinţei credincioşilor confruntați cu îndoială, indiferenţa şi persecuţia. Deci, trebuie să stăm senini și liniștiți. Credința ne susține…

Câteva duminici în urmă ne întrebam împreună cu Evanghelia după Luca: „ce trebuie să facem pentru a moșteni viața veșnică?” Să ne rugăm „Tatăl nostru” ca să posedăm viața fericită. Isus „pretinde” să ne învețe arta de a trăi și a face binele. Astăzi se adresează discipolilor care l-au recunoscut pe Cristos – deci au crezut – și l-au ascultat cum să mențină viața în așteptarea reîntoarcerii sale. Existența creștină este așteptare a celui care se întoarce: mirele! Discipolii nu au patrie. Casa lor este altundeva… în „împărăție”!

Isus spune câteva parabole (Lc 12,32-48) introducând o încurajare între comunitățile creștine: „Nu te teme, turmă mică, pentru că i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăţia! (v. 32). Turmă mică aleasă de Dumnezeu şi destinată împărăţiei, dar „mică”. Istoria mântuirii este legea „restului lui Israel”, adică a micului grup de credincioşi adevăraţi care, abandonându-se legii Domnului, rămân neclintiţi în credinţă. Este invitată să nu se teamă, ci să vegheze într-un climat de mare încredere. „I-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăţia!” (v. 32). Se bazează pe iubirea sa şi nu pe ceea ce facem noi…

„Mica turmă” mai este invitată să împartă propriile bunuri: „vindeţi ceea ce aveţi şi daţi de pomană” (v. 33). Nu cădeţi în spirala acumulării de averi, dar împărţiţi bunurile cu cei săraci. Aceasta este bogăţia care nu scade niciodată. În această direcţie trebuie să orientăm propria inimă: „căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră” (v. 34).

Isus ilustrează aşteptarea prin trei parabole scurte. Prima parabolă este aceea a stăpânului care se întoarce de la nuntă în plină noapte și văzându-i pe slujitorii atenți și treji, se oferă să le pregătească cina (v. 36-38). A doua parabolă este a hoțului care vine pe neașteptate în casă pentru a o sparge. Accentul este pus pe „neașteptate” (v. 39-40). A treia parabolă este aceea a administratorului înțelept care este gata oricând să-i ofere stăpânului său un raport de ultimă oră (v. 42-48).

Luca subliniază apelul reînnoit și repetat de Isus: „Fii pregătiți!” „Fiți gata!” Pentru ce? Domnul înviat va veni! Te poate chema oricând la el. E timpul să-l aștepți, să-l întâlnești… Aşteptarea căpătă forma vegherii. Astfel tema vigilenței este îmbogăţită de o nouă atitudine: fidelitatea, devotamentul sau credința în administrarea bunurilor. Este simţul responsabilităţii. Atitudinea vegherii faţă de planul de mântuire a lui Dumnezeu se concretizează în diferite feluri: în familie, în alegerea serviciului în folosul comunităţii, în educaţia generaţiilor tinere, în slujirea bolnavilor, a bătrânilor și a oricărei formele de voluntariat… 

Textele biblice ne invită să ne trăim credința într-o stare de veghe, așteptând venirea lui Cristos. Invocația răsună în primele liturgii creștine. Se repetată: „Vino, Doamne Isuse!” [Maranathà]. Să fim pregătiți!


bibliografia [anul C]: Armellini F. (http://www.qumran2.net); Biblia, Sapientia, Iași 2013; Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Bianco E., Accogliere la parola. Anno C, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1997; Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Ceccarelli M. (http://www.donmarcoceccarelli.it); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Cortesi A., (https://alessandrocortesi2012.wordpress.com); Dumea C. (www.calendarcatolic.ro; www.pastoratie.ro);  Garcìa J. M. (http://www.catechistaduepuntozero.it); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Masetti N., Guidati dalla Parola, EMP, Padova 1995; Orestano C. F. (http://www.monasterodiruviano.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Thabut M.-N. (http://thierry.jallas.over-blog.com); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014; Spreafico A., (https://www.diocesifrosinone.it).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu