vineri, 22 septembrie 2017

Muncitorii de la ultima ora [XXV TPA (A) - duminică, 24.09.2017]


Mergeți voi în via mea...
Evanghelia Matei 20,1-16a: În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea stăpânului care a ieşit dis-de-dimineaţă ca să tocmească lucrători în via sa. După ce s-a înţeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui. Ieşind la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă şi le-a spus: «Mergeţi şi voi în vie şi ceea ce este drept vă voi da!” Iar ei au plecat. Din nou a ieşit pe la ceasul al şaselea şi la al nouălea şi a făcut la fel. Apoi a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea şi a găsit pe alţii stând şi le-a spus: «De ce staţi aici toată ziua degeaba?» I-au spus: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». El le-a zis: «Mergeţi şi voi în vie!» Când s-a lăsat seara stăpânul viei a spus administratorului său: «Cheamă lucrătorii şi dă-le plata, începând de la cei din urmă şi până la cei dintâi». Venind cei de la ceasul al unsprezecelea, au primit câte un dinar. Venind apoi primii, se gândeau că vor primi mai mult, dar au primit şi ei câte un dinar. Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului casei, zicând: «Aceştia din urmă au lucrat o oră, iar tu i-ai tratat ca pe noi, care am suportat greutatea zilei şi arşiţa”. Dar el, răspunzând unuia dintre ei, a zis: «Prietene, nu te nedreptăţesc. Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? Ia ceea ce este al tău şi du-te! Eu vreau să dau acestuia din urmă ca şi ţie. Nu-mi este permis oare să fac ceea ce vreau cu ceea ce este al mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?» Astfel, ultimii vor fi primii”.

Omilie

Aceste texte biblice pe care le-am auzit sunt purtătorii speranţei. Ne spun despre iubirea gratuită a lui Dumnezeu care este oferită nouă tuturor fără nici un merit din partea noastră. Chiar şi atunci când totul merge prost, el este acolo. Este ceea ce e anunţat de Isaia profetul – în prima lectură – ce se adresează unui popor foarte încercat de un lung exil. Dumnezeu îl invită să se hrănească din Cuvântul său la o sărbătoare unde totul este gratuit.

Domnul vrea să fie aproape de toți. Dar el trebuie să fie căutat, invocat şi dorit. Cheamă păcătoșii, care suntem noi, pentru a ne converti de la gândirea şi purtarea lor cea rea. Suntem cu toţii invitaţi să revenim la Dumnezeu, care este bogat în iertare și milostivire. Sfințenia şi transcendenţa sa îl plasează la o imensă distanţă între cer şi pământ. Păcatul a adâncit această distanță între om şi Dumnezeu de trei ori sfânt. Dar Dumnezeu nu încetează să facă primul pas spre noi. Iubirea sa este întotdeauna oferită nouă. Astfel ne apropie de el cu gândurile şi căile sale.

Apostolul Paul și el a beneficiat de milostivirea Domnului. După ce s-a recunoscut învins de Cel înviat pe drumul Damascului, viaţa lui nu are nici un alt orizont decât de a răspândi vestea cea bună. Prin viaţa sa, dă glorie lui Cristos slujindu-l. În momentul în care a scris epistola sa, Paul este în închisoare. El ştie că va fi condamnat la moarte. Afirmă că pentru el, ar fi un bine, căci va fi întotdeauna cu Domnul. Dar dacă eu stau în această lume, ar fi util pentru comunităţile creştine să lucrez pentru ele. El ne învaţă să renunţăm la modul nostru de gândire pentru a ne adapta la modul lui Dumnezeu.

În Evanghelie, citim parabola lucrătorilor de la ora 11. Există întotdeauna cineva care să spună: „Eu nu sunt în acord; nu este normal ca lucrătorii de la ultima să fie plătiți ca cei din prima oră”. E adevărat, dar în Evanghelia de astăzi nu este vorba de așa ceva. Mesajul său real este în altă parte.

Ne-au învățat că trebuie să facem multe eforturi pentru a-i căuta pe Dumnezeu, a-l întâlni, a-l „merita” şi astfel să putem să ajungem în Împărăţia sa. Astăzi, Evanghelia ar vrea să ne ajute să corectăm modul nostru de a vedea lucrurile. Aici este Stăpânul domeniului, adică Dumnezeu, care a făcut primul pas spre omul. El iese de cinci ori să angajeze muncitori pentru via sa. Este Dumnezeu primul care începe căutarea omului. El nu se lasă descurajat niciodată. 

Important este a înțelege acest apelul pe care Domnul ni-l adresează neîncetat pe parcursul acestor zile și ani: „Mergeți și voi în via mea”. Această vie este un simbol foarte puternic pe care îl găsim în întreaga Biblie. Pentru Evanghelie, este Împărăţia lui Dumnezeu. Isus este vița de vie şi noi suntem ramurile. Este absolut că această viţă de vie să producă roade. Dumnezeu cheamă muncitorii pentru această misiune. A munci în via Domnului este a mărturisi speranţa ce ne animă. Suntem trimiși la cei care ne înconjoară, mai ales la cei care sunt răniți de încercări, de violenţă, boală, catastrofe naturale.

A munci în via Domnului, este a face ca totul să redobândească bucuria şi speranţa celor care nu o au, să fii artizanul păcii, al unității şi al reconcilierii, pentru a face să devină în comunităţile noastre viața mai vie şi mai fraternă. Prin consimțirea noastră, cuvintele și faptele noastre, al acelora care ne înconjoară, trebuie să poată să descopere ceva din bunătatea lui Dumnezeu. Sunt mulţi cei care se îndoiesc şi care caută sensul vieţii lor. Ei au nevoie să se întâlnească pe drumul lor cu adevărați martori ai credinţei.

Ca răspuns la acest angajament, Cristos ne promite „ceea ce este corect”. În mintea noastră, este vorba de un salariu proporţional cu activitatea desfăşurată. Unul care lucrează mai mult trebuie să câștige mai mult. Dar dreptatea lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu această concepție distributivă. Ea se bazează pe iubire, o iubire fără limite care depășește orice ne-am putea imagina. Salariul care-l promite, este de a fi cu Isus în Împărăţia sa. Din acest fapt, este în mod necesar aceeaşi lucru pentru toţi. Nu ar trebui să credem că este datorită meritelor noastre să avem dreptul la Dumnezeu. Dumnezeu nu se dă în funcție de meritele noastre ci în funcție de iubirea sa fără limite.

În celebrarea Euharistiei, să-i cerem Domnului să ajusteze această iubire pe care el nu încetează să ne-o poarte. Să învăţăm a privi spre alţii ca la niște fraţi şi surori. Nu suntem nici primii sau nici ultimii. Suntem toți chemaţi la aceeaşi masă de familie, toţi copiii ai acelaşi Tată.

(pr. Jean Compazieu [2017]; tradus din limba franceză de pr. Isidor Chinez; sursă:
http://dimancheprochain.org/7092-homelie-du-25eme-dimanche-du-temps-ordinaire-5/).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu