duminică, 1 ianuarie 2017

Omilie - Sfânta Maria, Născătoare de Dumnezeu [Anul Nou]


Sfânta Maria, Născătoare de Dumnezeu
[anul A B C]
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS], ora 8:00 (1 ianuarie 2017)

Lecturi: Num 6,22-27; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21.

Astăzi celebrăm pe sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu. Este primul titlu pe care creştinii l-au dat Mariei. Este cea mai veche sărbătoarea mariană. Astăzi este Ziua Mondială de rugăciune pentru pace. Să încredințăm mamei lui Dumnezeu invocația noastră pentru pacea lumii dar și angajamentul nostru de a construi lumea plecând de la reînnoirea inimii și a familiei. Astăzi este și Anul Nou, zi în care ne urăm: „La mulți ani, multă sănătate, ani de fericire și bunecuvântare!” Bunecuvântarea care dăruiește pacea, lumina chipului divin, protecția părintească a lui Dumnezeu. Sfânta Maria este prima creştină care luminează drumul nostru în acest nou an.

În prima lectură luată din Cartea Numerilor (Num 6,22-27), găsim una dintre cele mai frumoase binecuvântări; este o binecuvântare pe care Dumnezeu a transmis-o poporului său; este rostită de preoți în templu asupra poporului după terminarea ceremoniilor liturgice. Dumnezeu vrea ca preoții poporul evreu să bunecuvânteze așa: „Să te binecuvânteze Domnul şi să te păzească. Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta şi să se îndure de tine. Domnul să-şi îndrepte faţa către tine şi să-ţi dăruiască pacea!” De la simpla binecuvântare – Domnul „să te protejeze” – se trece la splendoarea luminoasă a „chipului” lui Dumnezeu și la invocarea darului „păcii”. Și noi știm că „pacea” – în ebraică shalóm – este pentru Biblie nu numai un dar, ci și „plinătatea” tuturor bunurilor. Israelul descoperă bucuria apropierii de Domnul.


Indiferent de încercările care vor surveni în cursul anului, binecuvântarea lui Dumnezeu este totdeauna oferită. Dumnezeu privește spre noi în ceasurile grele de nenorocire. Iată cauza noastră de a fi în pace. Tocmai de aceea vrem s-o rugăm pe sfânta Maria, Mama lui Dumnezeu, să ne lumineze mintea oamenilor în căutarea „păcii” adevărate.

În Scrisoarea către Galateni (Gal 4,4-7), sfântul Paul ne dă acest text marian pentru sărbătoarea sfintei Maria, Maica lui Dumnezeu: este cel mai vechi text pe care îl cunoaștem, de o sobrietate care ne uimește. Paul ne spune că „Dumnezeu a trimis pe Fiul său născut din femeie”. Este tot ceea ce apostolul ne spune despre Maria. Această discreție se explică prin faptul că ea, în timpul scrisorii, Maria trăia fără îndoială. El ne reaminteşte că Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, face parte din familia noastră umană. Dumnezeu ne-a dat pe Fiul său pentru a ne face, în Isus, fiii săi adoptivi. Ascultând și urmându-l pe Cristos, intrăm într-o viața de libertate sub îndrumarea Duhului Sfânt care ne invită să strigăm: „Abba”, adică Tată. Și Maria este întotdeauna acolo pentru a ne invita să facem „ceea ce el ne va spune”. De când Fiul lui Dumnezeu a devenit fratele nostru, căutarea Domnului are tonul de intimitate și de iubire.

Evanghelia sărbătorii (Lc 2,16-21) ne arată calea binecuvântării: este strada Betleemului. Dumnezeu este între noi, este cu noi; Dumnezeu a venit în întâmpinarea noastră, este înăuntrul istoriei noastre. Acum noi suntem cei care trebuie să ne purtăm pașii spre el: noi suntem cei care trebuie să ne deschidem, ca lumina să intre și să lumineze viața noastră.

Este o parte din evanghelia Crăciunului. Citim că păstorii au mers să-l adore pe copilul Isus în iesle și au relatat tot ceea ce le-au spus îngerii. Cât o priveşte pe Maria, ea „păstra toate aceste lucruri, meditându-le în inima ei” (v. 19). Aude cuvintele păstorilor, care explică evenimentul pe care ea îl vede şi îl trăieşte.

„Când a sosit ziua a opta, ziua tăierii împrejur, i-au pus copilului numele Isus” (v. 21). Evanghelistul Luca pune în lumină doar faptul că Iosif şi Maria împlinesc voia lui Dumnezeu potrivit legii. Acum pruncul Isus face parte din poporul lui Israel care s-a angajat să-l recunoască pe Dumnezeul lui Abraham, al lui Isac și al lui Iacob ca Dumnezeul său. Dând fiului său nume de Isus – înseamnă „Dumnezeu salvează” – Maria permite fiecărui om să se apropie de Domnul pentru a-l vedea pe „Dumnezeu care mântuiește”, recunoascănd în el pe „Emanuel”, adică „Dumnezeu-cu-noi”.

Astăzi este Ziua Mondială de rugăciune pentru pace. Când papa Paul al VI-lea a instituit în 1968, era o exigența forte, pentru că lumea, abia ieșită din al doilea război mondia, era în pragul amanințării nucleare. Papa se adresează an de an popoarelor lumii cu un mesaj de pace invitându-le la rugăciune.  Astăzi – spune papa Francisc în mesajul său pentru această zi, intitulat: Nonviolența: stil al unei politici pentru pace (2017)„nu este ușor de a ști dacă lumea actualmente este mai mult sau mai puțin violentă decât a fost ieri” (n. 2) pentru că nu sunt războaie mondiale, dar „această violență care se exercită «pe bucăți» […], provoacă suferințe enorme de care suntem foarte conștienți: războaie în diferite țări și continente; terorism, criminalitate și atacuri armate imprevizibile; abuzurile îndurate de migranți și de victimele traficului de persoane; devastarea mediului” (n. 2). Pentru această zi, rugăciunea noastră pentru pace este încredințată Mariei, sărbătorită ca Maica lui Dumnezeu, trebuie să fie sinceră şi fără oprire. „Nimic nu este imposibil dacă ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune. Toți pot să fie artizanii păcii” (Francisc, Apel, Assisi, 20 septembrie 2016).

Aşadar să începem cu încredere acest nou an, în numele lui Isus Cristos, acceptând mesajul său de milostivire și de nonviolență, meditând cu Maria, răspândind în lume raze de lumină și căldură pentru întreaga societate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu