joi, 6 decembrie 2012

I – Advent: joi - 6 decembrie 2012 (Mt 7,21.24-27)

In evanghelia de astăzi ne propune ultimele cuvinte ale Predica de pe Munte, primul mare discurs al lui Isus din Evanghelia lui Matei. A primi şi a întări propria viaţă cu aceste pagini este decisiv pentru orice credincios. La sfârşitul discursului Isus spune: „oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, se va asemăna cu un om înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă”, pe când „oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte, se va asemăna cu un om nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip”. Şi exemplul continuă: a căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în cele două case. Isus vorbeşte despre obstacolele din această viaţă pe care toţi le experimentăm. Ei bine, casa întemeiată pe stâncă a rămas neclintită, în timp ce casa clădită pe nisip s-a prăbuşit. Sunt două imagini eficace asupra cărora Isus îi compară pe constructorii de case. De fapt, evanghelia vine anunţată ca să construim viaţa noastră, pe cea a comunităţii, pe baze solide şi stabile. Pentru aceasta Isus ne invită să-l ascultăm şi mai ales să punem în practică cuvântul său. Pentru aceasta suntem invitaţi să ne hrănim cu cuvântul evanghelic pentru a fundamenta viaţa noastră nu pe noi înşine, nu pe aroganţa noastră, care ca şi nisipul mării sunt mereu schimbătoare, dar pe Cuvântul lui Dumnezeu care este piatră adevărată, adevăratul fundament la existenţei noastre. (V. Paglia; trad. I. Chinez).    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu