sâmbătă, 1 decembrie 2012

Binecuvântarea coroaneiPrin ritul binecuvântării coroanei de Advent luăm cunoştinţă de darul pe care ni-l face Dumnezeu de a trăi Adventul, îl binecuvântăm pentru că a trezit în noi dorinţa de a ne pregăti pentru venirea Fiului său, chemându-ne la şcoala profeţilor, a păstorilor, a îngerilor, a Mariei, a tuturor acelora care, atunci şi astăzi, sunt în aşteptarea adevăratei lumini care luminează pe orice om.


P. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh.

T. Amin.

P. Să-l ascultăm pe Domnul care ne anunţă vizita sa.

L. Citire din Evanghelia după sfântul Luca (1,78-79)

Datorită inimii îndurătoare a Dumnezeului nostru; ne va vizita Cel care Răsare din înălţime, ca să-i lumineze pe cei ce zac în întuneric şi în umbra morţii, şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

(Poate urma o scurtă prezentare a semnificaţiei coroanei de Advent)

P. Să ne rugăm:

Îţi mulţumim, Tată, pentru că ne-ai adunat aici pentru a începe împreună pregătirea pentru Naşterea Domnului. Te binecuvântăm pentru lumina care străluceşte deja în inimile noastre şi pe care tu doreşti să o sporeşti tot mai mult.

În faţa acestei coroane de Advent noi te rugăm: fă ca zi de zi să recunoaştem în Isus lumina care învinge întunericul, viaţa care triumfă asupra morţii, iubirea care dezgheaţă inimile.

Sărbătoarea Naşterii Domnului care se apropie să ne găsească pe toţi inundaţi de lumină, plini de viaţă şi de iubire, gata să-l primim pe cel care vine de la tine şi împreună cu tine şi pe Duhul Sfânt care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

T. Amin.

(Se stropeşte cu apă binecuvântată şi se încheie cu un cântec de Advent).

Duminica I - Lumânarea profetului (Lumânarea speranţei sau a aşteptării vigilente)

(Se poate asculta sau cânta împreună un cântec de Crăciun).

P. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

T. Amin.

P. Domnul este lumina şi mântuirea noastră.

T. Vino, Doamne Isuse.

Sau

P. Vino, Doamne! Luminează viaţa noastră. Sporeşte speranţa noastră.

T. Vino, Doamne!

P. Suntem în vigilia primei duminici din Advent. Prima lumânare pe care o vom aprinde în această seară este lumânarea profetului care ne invită la speranţă. Cu mulţi ani înainte de naşterea lui Isus, el a vorbit poporului invitându-l să aştepte venirea Domnului şi să nu-şi piardă speranţa. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.

(Toţi ascultă şezând, cu mâinile pe genunchi, deschise spre cer, în semn de primire. Cu calm se proclamă cuvântul.)

L. Citire din cartea profetului Isaia (65,1.16.17.25)

Am fost căutat de cei care nu întrebau de mine, am fost găsit de cei care nu mă căutau. Şi am zis: "Iată-mă, iată-mă", aici, la un neam care nu chema numele meu! Vor fi uitate nenorocirile din vremurile de demult, vor fi ascunse de ochii mei. Căci, iată, voi zidi ceruri noi şi un pământ nou; nimeni nu-şi va mai aminti de lucrurile vechi, şi nu vor mai veni în mintea nimănui. Lupul va paşte la un loc cu mielul, leul va mânca paie ca boul şi şarpele va mânca ţărână. Nici o pagubă şi nici o stricăciune nu vor face în tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul.

Cuvântul Domnului

(Tăcere).

Reflecţie asupra cuvântului lui Dumnezeu.

(Ce anume propune cuvântul astăzi, atitudinile pe care să le avem pentru pregătirea Crăciunului).

Speranţa noastră este în Dumnezeu şi în Fiul său Isus Cristos. El este chemat de Dumnezeu să fie judecătorul tuturor lucrurilor. Prin el Dumnezeu a promis să salveze poporul său. Astăzi aprindem această lumânare pentru a ne aminti că el este speranţa noastră şi a lumii. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru promisiunile pe care ni le-a făcut şi pentru lumina pe care a adus-o în lume.

Aprinderea lumânării. (În timpul acesta toţi cântă o strofă dintr-un cântec de Advent)

Rugăciune comună.

(O rugăciune aleasă sau una dintre cele obişnuite: Tatăl nostru, Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui).

P. Să ne rugăm:

O Dumnezeule al speranţei, Emanuel "Dumnezeu cu noi", suntem adunaţi aici împreună pentru a ne ruga: aprinde lumina ta în inimile noastre. Ajută-ne să fim gata pentru ziua şi ceasul în care tu, Isuse, te vei întoarce la noi. Pune viaţa ta în noi şi ajută-ne să trăim cu tine şi în tine. Transformă-ne cu puterea Duhului Sfânt, pentru ca prin această rugăciune şi cu acest timp de pregătire să credem tot mai mult în tine, siguri fiind că tu vei veni acum şi în vecii vecilor.

T. Amin.

Binecuvântarea.

P. Să-l binecuvântăm pe Domnul.

T. Mulţumim lui Dumnezeu.

Sau

P. Să ne binecuvânteze şi să ne păstreze veghind în aşteptare Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

T. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu