miercuri, 21 noiembrie 2012

Cristos, Regele Univesului - adoraţie – copiiADORAŢIE – COPII
CRISTOS REGE


Cristos, Regele UnivesuluiParohia “Schimbarea la faţă” - Izvoarele (IŞ)        - pentru copii      
                               Cristos-Rege 20/11/2005

G – ghidul   S – unul singur (solo) 
L – lectorul   T – toţi 
R – refren (se repetă)

(Citeşte rar, cu multă atenţie. Acolo unde sunt trei steluţe, opreşte-te ca să te gândeşti şi să meditezi cuvintele citite, ca să le faci să coboare în inimă. Repetă în tăcere, cu inima, şi de mai multe ori refrenurile scrise apăsat).

Cântec: Eşti Rege veşnic... sau alt cântec la Cristos Rege

Doamne, Isuse Cristoase,
care din dragoste faţă de oameni
te afli zi şi noapte în acest Sacrament,
aşteptând, chemând şi primind plin de milostivire şi de iubire
pe toţi cei care vin la tine,
noi credem că tu eşti de faţă în Sacramentul Euharistiei.
Ne închinăm ţie, recunoscând adâncul nimicniciei noastre
şi-ţi mulţumim pentru toate harurile primite,
mai ales îţi mulţumim că ni te-ai dăruit în acest Sacrament sfânt,
că ne-ai dat de mijlocitoare pe Mama ta preasfântă
şi că ne-ai chemat să te adorăm în această biserică.

Ne închinăm astăzi ţie, Regele nostru:
îţi mulţumim pentru iubirea nesfârşită pe care ne-o arăţi nouă tuturor;
ne închinăm ţie voind să ispăşim jignirile care ţi-au fost aduse în acest sfânt Sacrament;
voim să-ţi aducem închinare şi pentru acele locuri  unde eşti mai puţin cinstit,
sau chiar uitat cu totul în Sacramentul Euharistiei.

Isuse, te iubim din toată inima.
Ne pare rău că am supărat de atâtea ori marea ta bunătate.
Ne hotărâm cu ajutorul tău să nu te mai supărăm în viitor.
Ne consfinţim cu totul ţie, aşa sărmani cum suntem.
Renunţăm la voinţa noastră şi la tot ce ne aparţine.
Îţi dăruim totul.
Fă de acum înainte cu noi ceea ce îţi place.
Îţi cerem şi voim numai iubirea ta sfântă, statornicia în bine până la sfârşit
şi împlinirea desăvârşită a voinţei tale.
Ne rugăm şi pentru sufletele din Purgator, mai cu seamă pentru acelea
care au cinsitit Sfânta Euharistie şi pe Preasfânta Fecioară Maria.
Adu-ţi aminte şi de sărmanii păcătoşi.
Unim, Mântuitorul nostru preaiubit, dorinţele noastre cu dorinţele tale
şi le jertfim Tatălui tău, rugându-l în numele tău ca să le primească
pentru iubirea ce o are faţă de tine şi să ne asculte rugăciunea. Amin.

(scurtă pauză de tăcere).

G. Te adorăm, Doamne Isuse!
T. Te adorăm, Doamne Isuse!

G. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

G. Te adorăm, Doamne Isuse!
T. Te adorăm, Doamne Isuse!

G. Isuse, suntem în faţa ta ca să te adorăm în sfânta Euharistie.
Noi vedem o bucată de pâine albă, Hostia consacrată,
dar  ştim că tu eşti prezent aici în mijlocul nostru.

G. Te adorăm, Doamne Isuse!
T. Te adorăm, Doamne Isuse!

G. Isuse, tu ai rămas în mijlocul nostru ca să ne întăreşti, să ne dai putere şi viaţă, să ne susţii atunci când ne este greu, să ne luminezi în îndoieli, să vindeci rănile noastre, să ne conduci în Paradis.

G. Te adorăm, Doamne Isuse!
T. Te adorăm, Doamne Isuse!

G. Tu, Doamne, eşti creatorul cerului şi al pământului, tu ai creat toate din nimic: pământul, marea, munţii, planetele şi animalele, stelele şi plantele, semănând pretutindeni frumuseţile tale infinite; tu ne-ai creat şi pe noi, pentru noi te-ai coborât pe pământ şi ai murit pe cruce pentru a ne deschide porţile Paradisului.

G. Te adorăm, Doamne Isuse!
T. Te adorăm, Doamne Isuse!

L1. Doamne, fă ca această oră de adoraţie să nu se mărginească la ziua de astăzi, dar să continue mereu, în toate zilele vieţii noastre.
G. Să repetăm împreună:

G. Noi credem aceasta, sporeşte credinţa noastră!
T. Noi credem aceasta, sporeşte credinţa noastră!

L1. Doamne, Isuse, tu eşti prezent în Euharistie!
T. Noi credem aceasta, sporeşte credinţa noastră!

L2. Doamne Isuse, trupul tău este hrană pentru sufletele noastre.
T. Noi credem aceasta, sporeşte credinţa noastră!

L3. Doamne Isuse, sângele tău este băutură pentru viaţa veşnică.
T. Noi credem aceasta, sporeşte credinţa noastră!

L4. Doamne Isuse, cine mănâncă trupul tău va avea viaţă veşnică.
T. Noi credem aceasta, sporeşte credinţa noastră!

G. Să repetăm împreună:
G. Te adorăm, Doamne Isuse!
T. Te arodăm, Doamne Isuse!

L1.Împreună cu Maica ta preasfântă
T. Te arodăm, Doamne Isuse!

L2. Împreună cu toţi martirii şi cu toţi cei prigoniţi!
T. Te arodăm, Doamne Isuse!

L3.Împreună cu toţi îngerii şi sfinţii!
T. Te arodăm, Doamne Isuse!

L4.Împreună cu sufletele consfinţite ţie!
T. Te arodăm, Doamne Isuse!

G. Laudă şi mulţumire să fie în orice moment!
T. Preasfântului şi dumnezeiescului Sacrament! (se poate spune de 3 ori)

(Pauză de tăcere)
ô ô ô

Cântec: la Cristos Rege sau Ce plăcut e, Doamne sfinte...

L1. Isuse, tu eşti prezent în Hostia consacrată: ai spus-o tu atunci la Cina cea din urmă. Era joi înainte de moartea ta pe cruce şi ai voit să mănânci Cina Pascală cu apostolii. Ştiai că urmează să fii condamnat la moartea pe cruce. Dar într-o zi ai spus: „Eu sunt Păstorul cel Bun şi îmi dau viaţa pentru oile mele”. Şi într-adevăr ţi-ai dat viaţa pentru toţi oamenii.

G. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.
T. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.

L2. Înainte de a muri ai voit să laşi oamenilor darul Euharistiei, semnul iubirii tale pentru noi. În noaptea în care ai fost trădat, ai luat pâinea, ai mulţumit cu o rugăciune de binecuvântare, ai frânt-o şi le-ai dat apostolilor, zicând: „Luaţi şi mâncaţi din aceasta toţi: acesta este trupul meu jertfit pentru voi”. Şi ai mai spus: „Faceţi aceasta în amintirea mea!”

G. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.
T. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.

L2. Astăzi preoţii sunt cei care repetă Cina Domnului atunci când celebrează Liturghia, şi Tu, Isuse, prin cuvintele lor, continui să fii prezent în Pâinea consacrată.
Doamne, Tu ai spus: „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor”.

G. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.
T. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.

(Pauză de tăcere)
ô ô ô

Cântec: Isus, Bunul Păstor...

G. Să ascultăm povestirea unui miracol din Evanghelia sfântului Marcu:

L3. În acea zi, după ce s-a înserat, Isus le-a spus apostolilor: Să trecem pe ţărmul celălalt! Şi, părăsind mulţimea, l-au luat aşa cum era în barcă. Erau şi alte bărci cu el. Şi a venit o mare furtună, iar valurile izbeau în barcă încât aproape se umpluse. El dormea în partea dinapoi a bărcii, pe un căpătâi. Atunci l-au trezit şi i-au spus: Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim? Trezindu-se, a certat vântul şi a spus mării: Potoleşte-te! Taci! Şi vântul a încetat şi s-a făcut linişte mare. Atunci le-a spus: De ce sunteţi fricoşi? Încă nu aveţi credinţă? Dar ei au fost cuprinşi de teamă mare şi spuneau unii către alţii: Cine est oare acesta, că şi vântul şi marea îl ascultă?

(pauză în tăcere)

G. Isuse, şi noi ne asemănăm cu apostolii şi ne este de atâtea ori teamă. Însă tu ne eşti aproape şi ai grijă de noi. Noi ne încredem în tine. Tu poţi totul, tu eşti Fiul lui Dumnezeu cel Atotputernic.

G. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.
T. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.

L1. Citim în evangheliile lui Luca şi Marcu: „Îi prezentau lui Isus copii ca să-i mângâie; dar ucenicii, văzând aceasta, îi certau. Atunci Isus i-a chemat la sine şi le-a zis: Lăsaţi copii să vină la mine, nu-i opriţi, pentru că a unora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu. Adevăr vă spun: Cine nu primeşte Împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Şi îi lua în braţe, punea mâinile peste ei şi îi binecuvânta”.

G. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.
T. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.

L2. Doamne, tu eşti prietenul copiilor. Mângâie-ne şi binecuvântează-ne şi pe noi, aşa cum ai făcut cu copii care îţi veneau înainte atunci când mergeai pe străzile din Palestina. Aminteşte-ţi, Isuse, şi de părinţii noştri, de familiile noastre. Binecuvântează-i pe tata, pe mama, pe fraţii şi surorile noastre, pe bunicii şi bunicile noastre. Rămâi mereu cu noi, ca să ne ajuţi să te iubim, aşa cum tu ne iubeşti pe noi.

G. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.
T. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.

Cântec: Lăsaţi pe copiii să vină la mine...

(Alte rugăciuni...)

Tatăl nostru...

G. Isuse, îţi mulţumim că eşti prezent în Hostia consacrată,
semnul marii iubiri pe care o ai faţă de noi toţi.
Ajută-ne să te cunoaştem şi să te iubim,
să recunoaştem în tine pe prietenul adevărat care ne ascultă,
se însoţeşte şi ne ocroteşte în fiecare moment.
Condu-ne mereu pe calea vieţii care duce la Tine,
şi noi te vom urma cu siguranţă pentru că ştim că tu eşti Păstorul cel Bun
care ţi-ai dat viaţa pentru ca să ne mântuieşti şi de aceea în fiecare zi vrem să-ţi mulţumim. Amin.

G. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.
T. Doamne Isuse, noi te adorăm şi-ţi mulţumim.

(Pauză de tăcere...)

G. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. T. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu