marți, 2 octombrie 2012

Sărbătoarea Corturilor - Sucot (la evrei)


Ce-a de-a şaptea, şi ultima sărbătoare dată lui Israel este Sucot – סכות – Sărbătoarea Corturilor. Această sărbătoare se ţine toamna între 15 şi 22 Tishrei. În timpul acestei sărbători familiile evreieşti construiesc o sucah – סכה – o „colibă” mică, făcută în grabă, unde se ia masa pe timpul celor şapte zile. Această „colibă” ne aminteşte de „corturile” (pluralul fiind sucot) în care au locuit evreii în timpul celor 40 de ani ai pribegiei prin deşert.În mod tradiţional zilele dintre Yom Kippur şi Sucot sunt caracterizate printr-o mare forfotă deoarece toată suflarea se pregăteşte pentru sărbătoarea ce urmează. Midrash-ul relatează că în această vreme credincioşii sunt „preocupaţi cu împlinirea mitzvot-urilor.... unu-i ocupat cu sukah – construirea propriului cort, altu-i ocupat cu lulav-ul său...”Din ziua următoare sărbătorii de Yom Kippur ne plănuim construirea cortului, care-i o poruncă în sine. În fiecare an să prăznuiţi sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de şapte zile. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi. Şapte zile să locuiţi în corturi; toţi băştinaşii din Israel să locuiască în corturi,pentru ca urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru (cf. Levitic 23).... E doar pentru o vreme"Şapte zile să trăiţi în corturi: toţi băştinaşii lui Israel să locuiască în corturi, pentru ca urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru" (Levitic 23,42).În mijlocul unei situaţii dificile ţi s-a spus: „E doar pentru o vreme”. Poate ai un client dificil, sau te recuperezi după o operaţie. Ştiind că circumstanţele sunt doar temporare – că la orizont e sfârşitul – te poate ajuta să treci mai uşor.
Uneori trebuie să ne amintim: casa noastră aici pe pământ e doar temporară. În Scripturi ni se aminteşte că în această lume nu suntem altceva decât străini şi călători. Învăţându-i despre Anul de Jubileu, Domn îi spune poporului: pământul să nu se vândă pentru totdeauna deoarece pământul este al meu iar voi nu sunteţi decât străini şi venetici (cf. Levitic 25,23). În rugăciunea sa pentru mila lui Adonay împăratul David recunoaşte: "...Căci sunt un străin înaintea ta, un pribeag, ca toţi părinţii mei" (Psalm 39,12).În tradiţia iudaică există un mod real şi palpabil de a ne aminti acest principiu de bază. Sucot – Sărbătoarea Corturilor nu-i doar o vreme de mulţumire pentru grija Domnului ci şi comemorarea eliberării poporului nostru din robia Egiptului şi pribegia poporului prin deşert timp de 40 de ani în care nu au avut un loc permanent căruia să-i spună casă. În timpul Sucot-ului se construiesc colibe în jurul sinagogii sau a caselor. Aceste colibe înseamnă pereţi improvizaţi şi acoperişuri acoperite cu diferite ramuri sau frunze, prin care se vede cerul, asemănătoare adăposturilor temporare pe care evreii le aveau în timpul pribegiei prin pustie.Sucot este sărbătoarea amintirilor şi bucuriei în Domnul care ne-a protejat în mod constant şi ne-a purtat de grijă. În acelaşi timp ne amintim că totu-i deşertăciune iar ce avem aici nu-i al nostru ci suntem doar administratori a ceea ce ni s-a încredinţat. Casa noastră veşnică ne aşteaptă Domnul.

Cât de frumos e redată această idee în Ha’Brit HaChadashah, în Cartea Evreilor Mesianici, unde ni se vorbeşte despre strămoşii noştri Avraham, Itzhak şi Iaacov: "Toţi aceştia trăiau prin credinţă când au murit. Ei nu au primit ceea ce le fusese promis; ei doar le-au văzut şi de departe le-au urat de bine, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ" (Evrei 11,13).Data viitoare când suntem descurajaţi de împrejurările vieţii, sau de frământările zilnice, să ne amintim că totu-i doar temporar...Chag sukkot sameach!

Sucot (Festivalul Colibelor, Sărbătoarea Corturilor) este o sărbătoare biblică celebrată în a XV-a zi a lunii biblice Tişri (sfârşitul lunii septembrie până la sfârşitul lunii octombrie). Este una din cadrul celor trei mari sfinte sărbători biblice poruncite (care încep cu Sărbătoarea Trâmbiţelor și Ziua Izbăvirii - Yom Kippur), cu ocazia cărora s-a poruncit să se facă pelerinaj la Templul din Ierusalim.

Este o sărbătoare a recoltelor, și de recunoștință, care se ține după încheierea secerișului, în amintirea celor patru zeci de ani de pribegie în sălbăticie. Sărbătoarea ţine şapte zile.

Prima este ca o zi de odihnă (sabat) yom tov când munca este interzisă, urmată de ziua intermediară chol hamoed şi şemini aţeret. Cuvântul ebraic sucōt este pluralul de la suca, "colibi ori corturi", şi este o structură din pereţi acoperită cu şah (material vegetal cum sunt ramuri de copaci ori lăstari de bambus).

Suca este destinată ca o asemănare a locuinţelor fragile în care izraeliţii au locuit în cei 40 ani de călătorie în pustiu după ieşirea din robia egipteană. În timpul sărbătorii mesele se mănâncă în colibă iar mulţi şi dorm acolo.

În fiecare zi a sărbătorii, membrii căminului recită o binecuvântare peste lulav (buchetul cu trei rămurele) şi etrog (fructul pomului frumos) (cele patru specii). (Sursa: http://www.mesia.ro).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu