sâmbătă, 4 august 2012

XVIII (B): Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei şi lumină pentru cărările mele

LECTIO DIVINA
Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei
şi lumină pentru cărările mele
(Psalmul 119,105)


TEXTUL BIBLIC: Ioan 6,24-35


24 Când mulţimea a văzut că Isus nu este acolo, nici ucenicii lui, au intrat şi ei în bărcile cele mici şi au venit la Cafarnaum, căutându-l pe Isus. 25 Şi găsindu-l dincolo de mare, i-au zis: "Învăţătorule, când ai venit aici?" 26 Isus le-a răspuns: "Adevăr, adevăr vă zic: mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni, ci pentru că aţi mâncat din pâine şi v-aţi săturat. 27 Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului, el pe care l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl". 28 Atunci au zis: "Ce trebuie să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?" 29 Isus a răspuns: "Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în acela pe care l-a trimis el". 30 Atunci l-au întrebat: "Ce semn faci tu, ca să vedem şi să credem în tine? Ce vei face? 31 Părinţii noştri au mâncat mană în pustiu, precum este scris: „Pâine din cer le-a dat lor să mănânce”". 32 Isus le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun, nu Moise v-a dat pâinea coborâtă din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer. 33 Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer şi dă viaţă lumii". 34 Au spus către el: "Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta". 35 Şi Isus le-a zis: "Eu sunt pâinea vieţii: cel care vine la mine nu va flămânzi şi cine crede în mine nu va înseta niciodată".
  
1 - LECTURA

Ce spune textul?
 Piste pentru lectură

În duminica aceasta continuăm să citim capitolul 6 din Evanghelia după sfântul Ioan. Amintim schematic structura acestui capitol pentru a putea să găsim bine caracteristicile textelor care-l compun:
· Versetele 1 la 15: Semnul înmulţirii pâinilor şi peştilor.
· Versetele 16 la 21: Isus merge pe ape.
· Versetele 22 la 59: Discursul despre Pâinea Vieţii în sine.
· Versetele 60 la 71: Reflecţii despre atitudinea ucenicilor în faţa urmării Domnului.

Astăzi luăm o primă parte din aşa-numitul Discurs despre Pâinea Vieţii, de la versetul 24 la 35. Mulţimea, care a rămas surprinsă datorită înmulţirii pâinilor şi peştilor săvârşită de Domnul, caută cu ardoare să-l întâlnească pe Domnul şi continuă să-l caute pe celălalt mal al lacului. În momentul în care se întâlnesc, cuvintele Învăţătorului revelează cu claritate atitudinea superficială a celor care-l caută. Domnul le reproşează că-l caută pentru că s-au săturat cu ceea ce au mâncat şi nu pentru că au înţeles semnul înmulţirii pâinilor şi peştilor. De aceea, îi sfătuieşte să nu se preocupe atât pentru mâncarea cea pieritoare ci pentru mâncarea ce rămâne şi dă viaţă veşnică. Această „mâncare” o dă Isus. S-ar părea că mulţimea este interesată de ceea ce spune Domnul şi pentru aceasta îl întreabă ce trebuie să facă. Isus le va răspunde în mod decis că Dumnezeu vrea ca ei să creadă în El, Fiul pe care l-a trimis Tatăl din ceruri.

Însă poporul îi cere un semn care să ateste că aşa este… Încă o dată iese în evidenţă că nu au înţeles semnul înmulţirii pâinilor şi peştilor. Continuă să dialogheze şi după câteva întrebări şi răspunsuri, Domnul va încheia revelându-se ca pâine care dă viaţă. Cel care se încrede în Isus nu va flămânzi şi nici nu va înseta.

Pedagogia Domnului a ridicat mulţimea de la necesitatea pâinii materiale de toate zilele la capacitatea de a-şi ridica ochii şi a putea descoperi o „pâine spirituală” care satură dorinţele cele mai profunde ale inimii.

Chiar dacă deja se pot contura aspecte euharistice în această parte a Discursului despre Pâinea Vieţii, totuşi nu se ajunge la plinătate aşa cum se va face în versetele următoare. Aici accentul este pus pe Isus ca Pâine pentru toţi cei care cred, cei care au credinţă în puterea lui ca Fiu al lui Dumnezeu între oameni.

Pentru a ţine cont: în Vechiul Testament se relatează că, atunci când poporul lui Dumnezeu a ieşit din Egipt şi era în pustiu, au experimentat foamea şi Dumnezeu i-a hrănit cu mană. Evanghelia după Ioan reia toate aceste relatări şi le prezintă ca o anticipare a ceea ce se întâmplă cu Domnul care dă poporului său o hrană care să sature foamea sa veşnic.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Ps 78,34; Mt 16,1-4; Lc 11,29-32; Mc 10,17.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea într-un dicţionar biblic cuvântul „Pâine”.

Întrebări pentru lectură
· Cum începe relatarea?
· Ce face mulţimea?
· Ce face Isus?
· Ce-l întreabă oamenii pe Isus atunci când îl întâlnesc?
· Ce reproşează Isus mulţimii care-l căuta?
· Ce le propune Isus?
· Ce anume cere mulţimea de la Domnul după aceea?
· Ce va argumenta Învăţătorul în faţa acestor cereri?
· Cum se revelează Isus? Cum se defineşte el?
· Ce anume cere mulţimea de la Domnul la sfârşit?
· Ce ultimă certitudine le dă Învăţătorul pentru ca realmente să aibă încredere în El?

2 - MEDITAŢIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditaţie
· Ies ca să-l caut pe Domnul?
· Unde îl întâlnesc pe Isus astăzi?
· Cu ce atitudine îl caut pe Domnul? Seninătate, încredere, siguranţă… sau îl caut cu disperare, cu ardoare?
· Ce lucruri îmi poate „reproşa” astăzi Isus? În ce anume „greşesc” astăzi faţă de el?
· Am ispita de a-l căuta pe Domnul numai atunci când „mi-a umplut stomacul”; adică atunci când mi-a dat ceva precis şi punctual ce i-am cerut?
· Mă preocup numai de lucrurile de pe acest pământ sau sunt realmente capabil să-mi ridic privirea spre lucrurile lui Dumnezeu şi ale Împărăţiei sale?
· Ce lucruri ocupă mai mult timpul meu şi viaţa mea astăzi?
· Descopăr „autoritatea” lui Isus? În ce lucruri? Dau crezare în viaţa puterii sale mesianice?
· Accept invitaţia lui Isus de a crede în El?
· Îi „cer dovezi” Domnului pentru a crede şi a avea încredere încredinţându-i viaţa mea?
· Mă însufleţesc să spun împreună cu mulţimea: „Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta”?
· Cred şi am încredere în Isus, care astăzi mi se revelează ca Pâine a Vieţii pentru ca să nu flămânzesc şi să nu însetez niciodată?


3 - RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune vom folosi prima lectură din această duminică: 
Ex 16,2-4.12-15
  
Dumnezeu îi hrăneşte pe fiii lui Israel

1 La o lună şi jumătate după ce au ieşit din Egipt, fiii lui Israel au plecat de la Elim şi au ajuns în pustiul Sin, care se află între Elim şi muntele Sinai. 2 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel cârtea în pustiu împotriva lui Moise şi a fratelui său Aron. 3 Fiii lui Israel le-au zis: «Mai bine am fi murit de mâna Domnului în ţara Egiptului, când şedeam lângă oalele cu carne şi când mâncam pâine pe săturate. Voi ne-aţi scos în acest pustiu ca să murim de foame noi toţi care suntem adunaţi aici».

4-5 Domnul i-a zis lui Moise: «Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer, iar poporul să iasă zilnic, ca să-şi adune cât îi trebuie pentru o zi. Astfel îi voi pune la încercare, ca să văd dacă ascultă sau nu de Legea mea».

12 «Am auzit cârtirea fiilor lui Israel; spune-le: „După asfinţitul soarelui veţi avea carne din belşug şi dimineaţa veţi mânca pâine pe săturate. Veţi recunoaşte atunci că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru».

13-14 În aceeaşi seară a venit un stol de prepeliţe care a acoperit câmpia, iar a doua zi dimineaţă era un strat de rouă în jurul taberei. Când stratul de rouă s-a ridicat, a rămas pe suprafaţa pustiului o crustă fină, ceva mărunt ca boabele de chiciură pe  pământ. 15 Când au văzut aceasta, fiii lui Israel şi-au zis unul către altul: „Manhu?”, ceea ce înseamnă: „Ce-i aceasta?”, căci nu ştiau ce era. Moise le-a zis: „Aceasta este pâinea pe care Domnul v-o dă să o mâncaţi”.

Să ţinem cont de modul în care Domnul hrăneşte poporul său în VT. Acest episod este semn a ceea ce prezintă acum Isus în In 6.

4 - CONTEMPLAŢIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

            Pentru contemplaţie vom folosi fraza interlocutorilor lui Isus:
· Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta...
· Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta...

            O repetăm în mod ritmic şi senin.
  
5 - ACŢIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală
· Să-l redescopăr pe Isus în fiecare zi ca Dumnezeu şi Domn care hrăneşte sufletul meu şi spiritul meu.

Propunere comunitară
· Stabiliţi un dialog cu ceilalţi tineri referitor la „identitatea” lui Isus: Cine este Isus pentru fiecare?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu