marți, 8 mai 2012


„Descreştinarea Europei s-a făcut încetul cu încetul.
Europa s-a descreştinat aşa cum
se devitaminizează un organism”
(G. Bernanos, La liberte, EEC II, 1319).

„Drama Europei este o dramă spirituală,
drama Europei este o dramă a spiritului”
(La liberte, EEC II, 1341).

„Noi credem că civilizaţia europeană
este inseparabilă de o anumită concepţie despre om”
(La liberte, EEC II, 1353).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu