joi, 7 decembrie 2017

† Neprihănita Zămislire: Toată frumoasă ești, Marie [vineri, 8 decembrie 2017]

Toată frumoasă ești, Marie

pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 10:00 (8 decembrie 2017)

Lecturi: Genezei 3,9-15.20; Efeseni 1,3-6.11-12; Evanghelia Luca 1,26-38.


Omilie

Liturgia de astăzi – 8 decembrie – celebrează sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri a preasfintei Fecioare Maria. Biserica, prezentând-o pe Maria, îi celebrează intrarea în existenţa pământească prin Neprihănita Zămislire. Constituţia dogmatică despre Biserică a Conciliului Vatican al II-lea ne spune că „împodobită încă din prima clipă a zămislirii sale cu strălucirea unei sfinţenii unice” (LG 56). A fost numită „toată sfântă” – Panaghia, adică, în greacă, înseamnă pan, tot, toată și ágios, sfânt. Este titlul dat Maicii Domnului de tradiția Părinților Orientali: sfințenia perfectă, fără pată, „toată frumoasă”, „tota pulchra” în limba latină. Prin zămislire, în limbajul biblic, este un simbol pentru a indica totalitatea existenții. Prin „Neprihănita Zămislire”, Biserica intenţionează ca acel amalgam de păcate care împiedică deplina comunicare de viaţă dintre Dumnezeu şi om să nu apese asupra Mariei. Existența Mariei, de la prima licărire până la ultima clipă, este sub semnul lui Dumnezeu. Avea dreptate Pius al IX-lea la 8 decembrie 1854 prin bula Ineffabilis Deus când proclama această sărbătoarea: „preafericita Fecioară Maria, încă din primul moment al zămislirii ei, printr-un har şi un privilegiu unic al lui Dumnezeu Atotputernicul, în vederea meritelor lui Isus Cristos, Mântuitorul neamului omenesc, a fost ferită de orice prihană a păcatului originar”. Este „neatinsă de vreo prihană a păcatului, fiind plăsmuită de Duhul Sfânt ca o făptură nouă” (Catehismul Bisericii Catolice 493). Patru ani mai târziu, adică în 1858, în mica localitate Lourdes, Bernadeta, care nu ştia nimic de vocabularul teologic, primi confirmare acestei revelaţii. Ea ajunge la preotul ei cu acest cuvânt: „Eu sunt Neprihănita Zămislire”, i s-a spus în aparițiile sale.În Cartea Genezei (Gen 3,9-15.20) – din care luăm prima lectură – este prezentată relatarea păcatului strămoșesc. Autorul intenționează să explice înclinația omului spre rău care devastează bucuria umană și imediat după răsună un cuvânt misterios, plin de speranţă: „Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între descendenţa ta şi descendenţa ei” (v. 15). Se vorbeşte despre femeie, când în mentalitatea semiţilor indica descendenţa totdeauna şi numai în raport cu tatăl. Este o prezicere delicată, dar sigură, despre rolul pe care îl are femeia pe drumul eliberării omenirii. În lumina Noului Testament această „femeie” se referă la sfânta Fecioara Maria: este sub semnul totalei alegeri a lui Dumnezeu. Nu a fost nici o clipă sub sigiliul păcatului original. Este simbolul luptei împotriva șarpelui. „Strivirea capului” celui rău va deschide Împărăția lui Dumnezeu. De fapt este deplina realizare a proiectului Domnului. Abisul care îi despărţea pe oameni de Dumnezeu a fost umplut de Neprihănita Fecioară Maria printr-un har special datorită fiului său Isus, salvatorul lumii.
Sfântul Paul își începe Scrisoarea către Efeseni (Ef 1,3-6.11-12) cu o „binecuvântare”: „binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos” (v. 3). Este „planul” „aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale” (v. 11). Este manifestarea „misterului” lui Dumnezeu care are ca țintă: „să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui!” (v. 4), adică imaculați, fără pată, așa cum este Maria. Este planul salvific dus la îndeplinire mai întâi de Cristos apoi de colaboratorii săi cei mai apropiați. Pentru Paul sunt apostolii, Biserica, credincioșii și am putea adăuga, în chip deosebit, Maria – rădăcina primei realizări a „misterului” săvârșit de Cristos. Această comuniune deplină este posibilă pentru toţi oamenii; este rodul unui proces de creştere în credinţă care a fost trăit şi de Maria.

În Evanghelia de astăzi după sfântul Luca (Lc 1,26-38) ni se vorbește despre identitatea misterioasă a Fiului lui Dumnezeu care se face om, despre voința Domnului de a rămâne fidel promisiunilor și de a fi „Dumnezeu cu noi”, de răspunsul Mariei ca exemplu admirabil de primire al lui Dumnezeu în viața proprie. Astăzi auzim Evanghelia Bunei-Vestiri. Această relatare, o cunoaştem bine. Îngerul Gabriel a fost trimis la Maria pentru a anunța că ea a fost aleasă de Dumnezeu ca să fie mama Fiului său. Îngerul aşteaptă răspunsul său. Când Dumnezeu cheamă, respectă libertatea fiecăruia. Maria rămâne liberă să accepte sau să refuze. Dar ea încearcă să-l înţeleagă: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” (v. 34). Îngerul îi răspunde: „Duhul Sfânt va veni peste tine şi puterea celui preaînalt te va umbri” (v. 35). Și Maria acceptă prin aceste cuvinte simple: „Eu sunt slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău” (v. 38). La Nazaret, Fecioara s-a încrezut în invitaţia adresată ei de înger. 

Astfel înțelegem conținutul sărbătorii de astăzi. Este o ocazie de a reflecta asupra rolului foarte important pe care Dumnezeu i l-a încredinţat Mariei. Această „strălucire a unei sfinţenii unice” cu care este „împodobită din primul moment al zămislirii sale” îi vine de la Cristos în întregime: ea a fost răscumpărată în mod eminent în vederea meritelor lui Isus, fiului său. Mai mult decât pe oricare altă persoană creată de Dumnezeu Tatăl: „a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos” (Ef 1,3). „A ales-o înainte de întemeierea lumii, pentru a fi sfântă şi neprihănită în faţa lui, în iubire” (cf. Ef 1,4).

E timpul Adventului! E timpul să redescoperim sacramentul prin care suntem făcuți imaculați – adică fără pată: este vorba despre sacramentul Spovezii sau al Reconcilierii. Când știm că suntem în păcat să ne deschidem inimile înaintea preotului confesor… și cu acest mare har vom fi ca Maria imaculați.

Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har: în Maria și în noi!   
[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo A,  Edizioni Paoline, Torino 1989].

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu