sâmbătă, 4 martie 2017

Dacă eşti fiul lui Dumnezeu, atunci îl vei asculta pe Tatăl... (I PM [A] - 5 martie 2017)

Isus ispitit de diavol -
de Carl Heinrich Bloch.

Dacă eşti fiul lui Dumnezeu, atunci îl vei asculta pe Tatăl...
[anul A]
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora: 8:00 (5 martie 2017)

Lecturi: Genezei 2,7-9; 3,1-7; Romani 5,12-19; Evanghelia Matei 4,1-11.


În această primă duminică din Postul Mare, trei sunt lecturi care ilustrează tema istoriei mântuirii și toate trei se îndreaptă spre același scop: tentațiile. Ispitele trăite de Adam şi Eva sunt trăite acum de fiecare om și de Isus Cristos. Dar să vedem cum…

În prima lectură luată din cartea Genezei (Gen 2,7-9; 3,1-7),  ni se spune că proiectul lui Dumnezeu aspura omului și întregii creații este cuprins de viață, bucurie, armonie și fericire. Dumnezeu vrea binele nostru şi al lumii întregi. În schimb, o a doua scenă, din capitolul al treilea din Geneză, ne spune că, în spatele ispitirilor, se află cineva, numit „diavol”, străvechiul şarpele, care se furişează în inima omului ca o seducție când se instaurează un raport cu fiecare realitate. Abia omul se pune în relație cu realitatea că e tentat s-o devoreze, s-o posede, s-o domine, fără a recunoaște limitele creaturale naturale şi încearcând să se considere drept un creator, nu o creatură, revindecând autonomia absolută față de Dumnezeu. Adam şi Eva sunt prinși în această cursă de către „şarpe”, voind să fie „ca dumnezei”. Este omul care vrea să apuce fructul „pomului cunoașterii binelui și răului”: expresie care înglobează toată sfera experenței morale și religioase. Pusă la începutul lumii, relatarea ne aminteşte că ispitirea este ceva legat de fragilitatea naturii noastre umane. De aici căderea, păcatul, alegerea unei căi de moarte. Cedând ispitei, s-a trezit într-o situaţie mizerabilă: nu s-au realizat, ba a pierdut adevătata libertate – nu total – dar devenind supuși răului, morții, țârând în această ruină tot universul.În a doua lectură luată din Scrisoarea către Romani (Rom 5,12-19), sfântul Paul vine „învăluit de o lumină din cer”, pe când se apropia de Damasc (Fap 9,3), prin care vede că Cristos cel înviat este intervenția lui Dumnezeu în istoria mântuirii, smulgând omul din abisul mizeriei și al morții în care era căzut de la început. Paul vede universalitatea păcatului ca un val năvalnic, impetuos, care cuprinde și târăște totul. „Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi, prin păcat, moartea şi astfel moartea a trecut la toţi oamenii” (v. 12). Apostolul afirmă și documentează că cele două puteri pline de dușmănie – păcatul și moartea – sunt distruse și învinse la rădăcină lor de către Cristos cel înviat. Isus a învins păcatul și moartea, dând în mod gratuit omenirii justificarea, adică mântuirea, și deci plinătatea vieții inaugurate de înviere. Dar darurile lui Dumnezeu sunt mai mari decât păcatele noastre: acolo „unde s-a înmulțit păcatul, s-a revărsat cu prisosință harul pentru ca, după cum păcatul a domnit prin moarte, la fel harul să domnească” (vv. 20-21). Vestea cea bună pe care Isus ne-o oferă este harul care cântărește mai mult decât moartea. Apostolul aminteşte creştinilor că acolo unde păcatul a dus moartea, Isus a adus harul şi viaţa. Se înrădăcinează, prin crucea şi învierea lui Cristos, speranţa noastră într-o victorie asupra morţii şi a păcatului.


În Evanghelia (Mt 4,1-11) de astăzi, Isus – noul și ultimul Adam – este supus ispitei, dar  el va triumfa învingându-l pe Satana. Este propunerea satanică, din fragmentul ispitirilor. Isus, solidar cu omul, îi sunt propuse modele de mesianism „adamic”, adică păcătos. Diavolul, un maestru al înșelătoriei, vrea să-l abată pe Isus de la calea sacrificiului, propunându-i să ia un drum mai ușor, al succesului şi puterii. Diavolul îi sugerează lui Isus de a parcurge drumul mesianic conform așteptărilor populare ale lui Mesia. Conformându-se la așteptările poporului sau să urmeze cuvântul lui Dumnezeu? Iată, aici este proba…

Prima ispită. Diavolul îi sugerează lui Isus: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să se prefacă în pâini”. Deci... nu ar trebui să înduri foamea. Un fiu nu are oare dreptul să fie sătul la masă? Dacă înduri foame... mai eşti acel fiu preaiubit al Tatălui? Care este logica celui rău? Dacă Dumnezeu mă iubeşte, el trebuie să mă ajute să mă simt bine. Dacă nu, înseamnă că nu mă iubeşte. Ei! Bunăstarea mea este criteriul de care mă folosesc pentru a vedea iubirea lui Dumnezeu. Răspunsul lui Isus: „Este scris: «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu»” (v. 4). Este ceva mai profund decât „pâinile”...

A doua ispită.
Diavolul sugerează: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos” (v. 6).  Sărind de pe templu poate fi un gest care să-i arată măreţia puterii lui Dumnezeu. Dar nimic sau foarte puţin spune despre identitatea adevăratul Dumnezeu, care este iubire. Sărind de pe templu este un spectacol, nu o revelație. Care este logica celui rău? Dacă Tatăl va asculta rugăciunea mea aşa cum o vreau eu, înseamnă că mă iubeşte. Cine este aici, cel care trebuie să asculte: Tatăl ascultă de Fiul sau Fiul de Tatăl? Răspunsul lui Isus: mai întâi trebuie să ascult de Tatăl, apoi pot să-mi adresez cererile mele.

A treia ispită. Satana „l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărăţiile lumii şi gloria lor şi i-a spus: «Îţi voi da toate acestea dacă vei cădea înaintea mea şi mă vei adora»” (vv. 8-9). Este calea puterii, înțeleasă ca voință de dominare ce se impune cu forța. În această a treia propunere a ispititorului este de reţinut cuvântul gloria sau măreție:  „toate împărățiile... toate aceste lucruri”. Împărățiile pământului nu aparţine lui Satana. Dar aroganţa lor, desigur că da. Vrei să domini lumea: este o idolatrie. Diavolul este sincer: «Dacă te închini mie».
Care este logica celui rău? Fii autonom. Lasă-l în pace pe Tatăl. Dacă iubirea acestui Tată înseamnă să-ţi fie foame, să fii sărac şi luat în râs... mai bine supune-te mie. Oferă-ţi viaţa celui care-ţi oferă mai multă onoare, putere, prestigiu. Acela merită să fie „stăpânul” tău. Răspunsul lui Isus: Numai lui Dumnezeu trebuie să-i oferim viaţa, altuia niciodată şi nicidecum. Puterea lui Dumnezeu este să iubească, să slujească, nu pentru a avea sau a se afirma…

Respinge cu decizie toate ispite. Repetă cu fermitate decizia sa de a rămâne fidel Tatălui său. El nu acceptă nici un compromis cu păcatul, nici cu logica din lume. Şi mai presus de toate, el nu dialoghează cu Satana, ca Eva în Paradisul pământesc. Știe foarte bine că cu Satana nu poți vorbi. Se refugieze în Cuvântul lui Dumnezeu.

„Domnul Isus a fost ispitit de diavol în pustiu. Sigur Cristos a fost ispitit de diavol, dar în Cristos ai fost ispitit şi tu. Pentru că Isus a luat de la tine trupul său, dar de la sine mântuirea ta, de la tine moartea, de la sine viaţa ta, de la tine umilirea, de la sine gloria ta, aşadar a luat de la tine ispitirea sa, de la sine victoria ta” – comentează sfântul Augustin.

În acest timp al Postului Mare este bine să privim spre Isus și spre modul său de a răspunde ispitirilor din pustiu, căci ele apar foarte frecvent – dacă nu chiar zilnic – în viaţa noastră. Dacă eşti fiu al lui Dumnezeu, atunci îl vei asculta pe Tatăl.

Să ne ajute Domnul!
[bibliografia (anul A): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981].Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu