vineri, 28 octombrie 2016

† Duminica a 31-a de peste an (C): „Zahee, coboară în grabă din copacul tău…” [30 octombrie 2016]

Zacheu într-un sicomor, așteptând trecerea lui Isus - de James Tissot; Brooklyn Museum.

Evanghelia Luca 19,1-10: În acel timp, Isus a intrat şi a traversat Ierihonul. Şi, iată, un bărbat numit Zaheu, care era şeful vameşilor şi era bogat, căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulţimii, întrucât era mic de statură! Atunci a alergat înainte şi s-a suit într-un sicomor, ca să-l vadă, căci Isus avea să treacă pe acolo. Când a ajuns în acel loc, Isus, ridicându-şi ochii, i-a spus: „Zaheu, coboară în grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!” El a coborât în grabă şi l-a primit cu bucurie. Toţi cei care au văzut murmurau spunând: „A intrat să fie găzduit la un om păcătos”. Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: „Iată, Doamne, jumătate din ceea ce am o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva, îi dau înapoi împătrit!” Atunci Isus i-a spus: „Astăzi s-a făcut mântuire pentru această casă, întrucât şi el este fiul lui Abraham. Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.
 
Omilie
 
Cele trei lecturi din această duminică evocă un Dumnezeu care face dreptate. Este ceea ce se întâmplă cu cel sărac care strigă către el. Prima lectură este o rugăciune de recunoaştere, un imn adresat lui Dumnezeu creatorul. Dumnezeu nu a încetat niciodată să iubească şi să însoțească poporul său. El l-a eliberat fără plată și fără nici un merit din partea sa. Desigur, este ieşit din discuţie întrebarea de a-i fi teamă de un Dumnezeu eliberator. Puterea sa este doar în iubire. Înaintea lui, ne recunoaștem sărăcia noastră, păcatele noastre. Dar suntem plini de încredere, pentru iubirea sa creatoare care rezistă tuturor infidelităților noastre. Dumnezeu iartă, pentru că ne iubeşte.
 
Deci suntem angajaţi într-o luptă împotriva forţelor răului. Dar cei care au perseverat până la sfârşit, vor primi „coroana dreptății”. Acesta este mesajul care ne este adresat de a doua lectură. Acesta este un mod de a spune că toți suntem chemaţi la sfinţenie, chiar și bieții păcătoşi. Prioritatea noastră trebuie să fie Cristos și Evanghelia sa. Scrisoarea sfântului Paul este adresată unei comunități care a fost tulburată de zvonuri şi falsele revelații despre sfârșitul lumii. Știm lucru acesta. Astăzi, apostolul ne recomandă să nu ne lăsăm speriați şi să aşteptăm cu încredere împlinirea proiectului lui Dumnezeu. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămânem pasivi. Domnul aşteaptă de la noi ca să fim tari şi fideli botezului nostru. Acesta este preţul că vom primi „coroana dreptății”.
 
Dar această victorie nu este rezultatul performanțelor noastre personale. Domnul însuşi este cel care a făcut primul pas spre noi. El este capabil de a veni să ne cerceteze chiar dacă suntem foarte departe sau foarte aproape. Este o veste bună pe care o vom citi în Evanghelia acestei zile. S-a petrecut în Ierihon. Isus intră în Ierihon şi se pregătește să iasă. Nu se instalează acolo. Ierihonul este cel mai jos oraş din lume, 300 metri sub nivelul mării. Este un oraș păgân, un oraş de păcătoși. De fiecare dată când Isus intră într-însul, este pentru a face să iasă cineva, pentru a ieși din lumea de păcat și să-l ducă înapoi la Dumnezeu. Isus nu este niciunul care să-l acuze de păcat. Dimpotrivă, el vine să-l lumineze pentru a vedea păcatul și să-l atragă după el.
 
Aceasta este ceea ce s-a întâmplat cu Zacheu. Acest om nu era numai un strângător de impozite (colector de taxe pentru ocupantul roman); era şeful vameşilor. Deci a fost foarte hoț, foarte păcătos și foarte bogat. Or, iată că omul acesta are o dorinţă puternică de a-l vedea pe Isus. Aleargă înainte lui, urcă într-un sicomor pentru a-l vedea pe Isus care trebuia să treacă pe acolo. Din acel moment, totul se va petrece așa cum a fost prevăzut: Isus îl cheamă pe Zacheu; primul lucru pe care îl cere este să coboare. Într-adevăr, Zacheu s-a înșelat. Dacă vrem să-l întâlnim pe Isus, nu ar trebui să urcăm, ar trebui să coborâm. El însuşi s-a făcut cel mai mic şi mai sărac. Coborând, el ne-a întâlnit.
 
Isus se invită, deci, în casa lui Zacheu. Pentru acest om dispreţuit de toţi, într-adevăr este o zi de bucurie. Nu și-ar fi imaginat niciodată ca asta se va întâmpla cu el. Această simplă întâlnire cu Isus a fost o răsturnare completă pentru el. Zacheu stă înaintea lui Isus: este o atitudine de rugăciune. Fiind în prezenţa lui Isus, Zacheu se convertește: a decis să dea jumătate din bunurile sale la cei săraci. Pentru ce jumătate? Pentru că cealaltă jumătate nu este pentru el, ci pentru ocupantul roman. Astfel dă totul la săraci şi mai mult, decide să repare daunele pe care le-a cauzat.
 
Această evanghelie ne spune bucuria lui Isus: „Astăzi s-a făcut mântuire pentru această casă”. Zacheu este salvat, a ieșit din lumea răului, a ieșit din Ierihon. Devine fiu al lui Abraham. Intră în alianța pe care Dumnezeu a stabilit-o cu oamenii. Isus a venit să caute şi să salveze ceea ce era pierdut. Ceea ce a făcut pentru Zacheu, o face pentru fiecare dintre noi. El aşteptă să coborâm din copacul nostru; acest arbore este cel care ne ascunde pentru a rămâne afară de încăierarea oamenilor; este una dintre certitudinile noastre, una din conştiinţa noastră bună sau rea...
 
Toți suntem invitaţi să coborâm de pe piedestalul nostru pentru a ne lăsa locuiți de Isus însuşi. Trebuie să lăsăm și pe alții să intre în viaţa noastră. Adevăratul Dumnezeu, pe care Isus a venit să-l descopere, este exact cel pe care toți îl exclud, fie bogaţi sau săraci, fie tineri sau adulţi.
 
În această zi, să ne rugam Domnului pentru toți cei ce se numesc Zacheu de pe acest pământ, cei care sunt respinși şi dispreţuiți din cauza trecutului lor şi a acţiunilor lor. Tu vrei să rămână la el în casă, ca și la noi. Prin Euharistie, tu ne inviți la tine în casă. Să fie locul întâlnirii sfânta Liturghie și adorația și să ne transforme cum l-a transformat pe vameșul din Ierihon. Amin.(pr. Jean Compazieu [2016]; trad. pr. Isidor Chinez; sursă:http://dimancheprochain.org/).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu