sâmbătă, 15 iunie 2019

† Sfânta Treime [ C ] : Un „mister” de comuniune de viață și iubire [duminică - 16 iunie 2019]


Un „mister” de comuniune de viață și iubire 
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] (16 iunie 2019)
Lecturi: Proverbe 8,22-31; Romani 5,1-5; Evanghelia Ioan 16,12-15; lecturi

Omilie


În această duminică, toți suntem invitaţi la bucurie. Dumnezeul nostru de trei ori sfânt vrea să ne împărtășească din sfințenia sa. Suntem în duminica Sfintei Treimi. Este un „mister” de care teologii se îndrăgostesc. În realitate este misterul rădăcinii noastre de credință, de neînțeles pentru mintea omului căruia îi dăm crezare. Însuși Dumnezeu spune despre sine: „Eu sunt Cel care sunt” (Ex 3,14). E un fel de a se face cunoscut pe sine. Astfel, puteţi căuta în toată Scriptura şi nu veţi găsi niciodată cuvântul „treime”. Biblia nu calculează: 1 + 3 = 3. Textele biblice ne vorbesc despre Dumnezeu Tatăl, Fiul său Isus Cristos și despre Duhul Sfânt şi ne spune aceasta: Duhul vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul (cf. In 16,13). Ne spune totul despre Dumnezeu în Duhul Sfânt. Îl avem pe Isus: cu el, Dumnezeu ni s-a dăruit complet. Nouă nu ne rămâne decât să cercetăm cine este el într-adevăr. Pentru aceasta, avem de citit Scripturile. Cât privește Biserica anunță un singur Dumnezeu care acționează prin Cuvânt – Isus Cristos – și prin Duhul Sfânt – dătător de daruri:  „cele două mâini ale Tatălui” după expresia sfântului Irineu, episcop de Lyon (130-202).

Așadar, cine este Dumnezeu? Astăzi cartea Proverbelor (Prov 8,22-31) ni-l prezintă pe Dumnezeu la început: unul care se înveselește plăsmuind și făcând să ţâşnească izvoarele, să se înalţe munţii, norii pe înălţimi; din mâna sa apar ne neașteptate plantele şi tot felul de animale. Textul biblic este un imn celebru despre înțelepciunea lui Dumnezeu personificată. „Domnul m-a creat ca început al căii sale […]. Din veşnicie am fost plăsmuită […], înainte de a se fi născut pământul” (v. 22-22).  Dumnezeul creator nu mai este acea figură solitară, ci este un Dumnezeu într-o relație, care ia tocmai această „copilă” însoţindu-o și făcând-o chiar propriul „arhitect”: „când încă nu făcuse pământul şi câmpiile […], când a stabilit cerurile, eu eram acolo […], când a întărit norii deasupra şi când a fixat izvoarele abisului, când a hotărât temeliile pământului, eu eram lângă el de încredere […], bucurându-mă înaintea lui tot timpul […]; preferinţa mea erau fiii oamenilor” (v. 26-31). Se arată filantropia – deci iubirea de oameni dezinteresată, generozitatea însăși. Dumnezeu se „înveselește” împreună cu omenirea nu pentru a râde sarcastic de dramatismul istoriei umane, ci, din contra: adevăratul sens al istoriei se găsește tocmai într-o legătura de dragoste dintre Creator cu creaturile sale. Aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu care a prezidat întreaga creație a lumii, care face să existe istoria, să pregătească revelația lui Isus – Înțelepciunea Tatălui. Scriptura ne descoperă un Dumnezeu care și-a legat prietenia cu poporul pe care și l-a ales, adică Israelul. Este Domnul înflăcărat de fericirea oamenilor! Dumnezeu ne iubeşte şi veghează peste noi cu înţelepciune. Citind acest text descoperim iubirea care uneşte oamenii cu Creatorul său. Această promisiune a lui Dumnezeu față oamenii se împlinește în Isus Cristos. În el s-a realizat mântuirea lumii.În a doua lectură din Scrisoarea către Romani (Rom 5,1-5) sfântul Paul ne invită să facem un pas mai departe într-o capodopera ce se deschide cu o declarație explicită: „justificaţi prin credinţă, avem pace de la Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos” (v. 1). Apostolul face o precizare esenţială: „iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat” (v. 5). Iubirea lui Dumnezeu Tatăl nu se descurajează în fața păcatului omului, ci pentru a-l salva a trimis pe Fiul său dăruindu-ne pe Duhul Sfânt. Aşadar Duhul, pe care Isus ne-a promis că-l trimite de la Tatăl, nu vine să ne umple mintea noastră cu idei, căci Sfânta Treime nu constituie doar obiectul unor speculaţii de tip intelectual, ci vine să reverse în inimile noastre iubirea sa, vine să ne ajute să trăim experienţă vitală de credinţă, iubire și speranță, realizând în noi o întâlnire de prietenie, de comuniune de viaţă cu cele trei Persoane divine. În lumina Sfintei Treimi apostolul celebrează bucuria fără margini a credinței care îşi are rădăcinile în întâlnirea lui cu Cristos cel înviat. În el putem găsi adevărata pace. El susține pe credincioși în încercări pe drumul pământesc. Bucuria credinței este susținută de iubirea lui Dumnezeu. Iubirea sa este de neclintit. Chiar şi în cele mai mari suferințe, nimic nu ne-ar putea zgudui. Nu se bazează pe cuvinte, dar pe gesturi ale iubirii lui Dumnezeu: Isus s-a oferit, și-a vărsat sângele „pentru noi și pentru mulțime”. Prin moartea şi învierea sa ne deschide drum de acces la inima lui Dumnezeu. El ne dă Duhul său Sfânt ca limbaj al iubirii Tatălui.În scurtul fragment al Evangheliei după Ioan (In 16,12-15) ne este propus o fereastră care ne permite să dăm o privire în interiorul misterului Sfintei Treimi. În acest „discurs de rămas bun” de la cina cea de taină, Isus scoate în evidență rolul Duhului Sfânt în opera trinitară. Destinatarii evangheliei sunt comunităților creștine de la sfârșitului primului secol – apostolul Ioan scrie după un veac evanghelia sa – dar împreună cu ei sunt toate angajamentele de luptă împotriva răului și propria creștere. Discipolii au de dat o mărturie continuă și o provocare la existența în lume: „mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteţi purta, însă când va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul” (v. 12-13). Duhul Sfânt este acela care îi călăuzește oamenii spre cer, devine intermediarul unei lungi istorii dintre Persoanele divine și noi.Evanghelia ne descoperă un Dumnezeu care se apropie de noi. El nu se mulțumește doar să ne dea informaţii cu privire la cine este el. A venit să ne întâlnească prin Fiul său, Isus Cristos, luând condiţia noastră umană. Și Duhul Sfânt va mărturisi că Isus este mereu prezent şi activ în istoria noastră. Cristos dăruieşte mereu Duhul său, ca astfel să ne facă cunoscut opera iubirii Tatălui care l-a dăruit pe însuşi Fiul său, a dăruit lumii pe Duhul Sfânt – „cele două mâini ale Tatălui”.Într-o zi, sfânta Bernadette Soubirous de la Lourdes a avut niște probleme în a recita o definiție a lui Dumnezeu învăţată pe de rost. Cum nu ajungea unde voia, a spus: „Dumnezeu este cineva care ne iubeşte!”  Acest răspuns nu era cel pe care îl aștepta catehetul… dar era cel mai bun.Dumnezeul nostru este cu adevărat „Cineva” care ne iubeşte: s-a revelat ca un Dumnezeu iubitor şi mântuitor…
bibliografia [anul C]: Armellini F. (http://www.qumran2.net); Biblia, Sapientia, Iași 2013; Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Bianco E., Accogliere la parola. Anno C, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1997; Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Ceccarelli M. (http://www.donmarcoceccarelli.it); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Cortesi A., (https://alessandrocortesi2012.wordpress.com); Dumea C. (www.calendarcatolic.ro; www.pastoratie.ro);  Garcìa J. M. (http://www.catechistaduepuntozero.it); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Masetti N., Guidati dalla Parola, EMP, Padova 1995; Orestano C. F. (http://www.monasterodiruviano.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Thabut M.-N. (http://thierry.jallas.over-blog.com); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014; Spreafico A., (https://www.diocesifrosinone.it).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu