luni, 30 iunie 2014

Cruce și înviere - de Ioan Alexandru

 
Ioan Alexandru (1941-2000)
poet creștin - biografie
 


 
Acest mare poet al păcii duhovniceşti, tradiţionalist ca tematică şi îmbinând forma şi vocabularul şcolii tradiţionaliste cu scânteieri menite să spargă tiparele, pentru a lăsa Duhul să plutească printre cuvintele sale, s-a născut – culmea! – în anul vestitor al războiului nostru şi deja pârjolit de crimele împotriva colectivităţilor neînarmate ale civililor, săvârşite atât de sovietici, cât şi de nazişti, în anul 1941. Iar naşterea sa poate fi, simbolic, atribuită în mod deosebit cerului, căci a avut loc în prima zi de Crăciun, la 25 decembrie. De aceea, pe semne, întreaga sa lirică să fie aceea a unui mistic răpit permanent, ca şi a unui naţionalist cu desăvârşire dăruit neamului său, până şi prin moartea survenită după Revoluţia din ’89, când timpul i-a fost împărţit între gazetăria religioasă, neîntrerupte conferinţe politice şi întru slava şi susţinerea Bisericii Ortodoxe, cu care străbătea teritoriul Patriei de sus în jos şi de la dreapta la stânga pentru a aduce cu sine Adevărul. Cu unul dintre aceste prilejuri a fost răpus, într-o bună zi, de o congestie cerebrală, pe când vorbea adunării entuziaste. A-l asculta adresându-se publicului său însemna a aparticipa la un spectacol unic, Ioan Alexandru fiind un orator fără pereche: se dăruia până la ultimul strop de vlagă, îndemnându-şi auditorii la zbor şi înălţându-le sufletele către aşternutul picioarelor lui Dumnezeu.

 
Studiile sale au început cu modestie în satul natal: Topa Mică – Cluj. După absolvirea ciclului primar, a continuat cu alte trei clase în satul Sân Mihai. Pentru anii de învăţământ mediu, s-a înscris la liceul “Gh. Bariţ” din capitala transilvană. Tot la Cluj a început studiile universitare, în 1963, peste un an mutându-se la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, unde şi-a susţinut, în 1968, licenţa. A fost reţinut asistent la catedra de studii eminesciene a profesoarei Zoe Dumitrescu-Buşulenga, cu a cărei fire căutătoare de Dumnezeu sufletul său era geamăn. Bursier al Fundaţiei Humboldt, a urmat cursuri de specializare în limba şi literatura greacă şi ebraică, la Freiburg, Aachen şi München. A călătorit în Italia, Spania, Grecia, Israel. Şi-a susţinut teza de doctorat: “Patria lui Pindar şi Eminescu” în 1973.

 
Încă din cursul studenţiei a fost redactor la revista “Amfiteatru”, după ce a debutat în “Tribuna” (1960). Debutul în volum a avut locul în 1964: “Cum să vă spun”. Au urmat: “Viaţa deocamdată” (1965), “Infernul discutabil” (1966), “Vămile pustiei“ (1969), “Imnele bucuriei “ (1973), “Imnele Transilvaniei (1976), ca şi culegerile: “Vină” (1967), “Poeme” (1970), “Imne. 1964-1973” (1975). Cu această operă vastă în ciuda tinereţii autorului, asociată cursului său facultativ de ebraică, ce atrăgea întreg Bucureştiul tânăr şi iubitor de credinţă şi de cultură, Ioan Alexandru, sprijinit de profesoara sa numită anterior, care a găsit punctele sensibile ale capilor terorii, izbutind să le coboare pumnii veşnic ridicaţi pentru a închide gura oricărui tânăr susţinător al Adevărului, Dreptăţii şi Iubirii, Ioan Alexandru, spuneam, a ridicat o catedrală închinată creştinismului, într-o epocă dedicată cu cruzime şi imbecilitate ateismului. Deşi, spre ruşinea îndrumătorilor noştri duhovniceşti, cererea sa de a funcţiona cadru didactic la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti a fost respinsă.

 
În plină dictatură ceauşistă, alături de alţi eroi cvasi anonimi, a reînviat partidul naţional ţărănesc, acest grup (în care se număra şi părintele Galeriu) a fost cooptat de vechii naţional-ţărămnişti, câţi mai rămăseseră vii, când a fost reînfiinţat partidul lui Iuliu Maniu. Ioan Alexandru a fost vice-preşedinte al acestuia.

 
[Note biobibliografice consemnate de Mihai Rădulescu].
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu