duminică, 8 aprilie 2018

Marele Pescar - de Lloyd C. Douglas

https://antropologieteologicabiblioteca.files.wordpress.com/2018/04/marele-pescar-de-lloyd-c-douglas.pdfMARELE PESCARCapitolul I.Era pe la ameaza zilei liniştite de vară timpurie, în munţii din miazăzi ai Arabiei. Peste domeniul bine păzit al regelui, aflat la o milă deasupra Mării Moarte şi la vreo douăsprezece mile depărtare de aceasta, se adunaseră de prin împrejurimi mase de nori alburii ce atârnau neclintiţi dintr-un plafon azuriu de cer îndepărtat. Fusese o iarnă neobişnuit de grea, cu căderi masive de zăpadă, nu doar peste pământurile regelui, dar şi pretutindeni în ţară. Avea să fie un sezon îmbelşugat pentru toată lumea, ciondănelile inter-tribale şi nemulţumirile fiind astfel reduse la minimum. Arabia anticipa o vară relativ paşnică.Privit de la intrarea principală a taberei regale, platoul vălurit oferea o păşune bogată pe care vreo mie de oi proaspăt tunse, nepăsătoare la încercările zadarnice şi supărătoare ale mieluşeilor flămânzi de a mai stoarce un strop de lapte, păşteau cu sârg, ca şi când un oarecare instinct le avertiza că următorul sezon avea să fie secetos şi deci aducător de foamete.Foametea era de prevăzut pentru că zăpada cădea imprevizibil şi neuniform. Aproape niciodată nu aveau loc două ierni consecutive pe aceeaşi întindere, ceea ce explică de altfel originea vieţii nomade a populaţiei: oamenii trăiau în corturi şi urmăreau, cu turmele lor, zăpada şi iarba. Doar regele avea o tabără fixă. Când el se confrunta cu un sezon secetos, triburile îi reîmprospătau punga.Puţini erau cei ce se plângeau împotriva acestei orânduiri, întrucât coroana Arabiei însemna ceva mai mult decât o podoabă afişată în ocaziile oficiale şi festive ale statului. Regele era indispensabil acestei ţări: lui i se cuveneau drepturi băneşti şi onoruri. Era nevoie de un bărbat puternic, curajos şi de o mână de fier pentru a stăpâni aceste triburi de oameni neastâmpăraţi, iuţi la mânie, dar şi nepăsători, care se distingeau pe întreg teritoriul de la asfinţit prin temperamentul lor năvalnic şi mânuirea cuţitelor.Trecuse timp îndelungat de când Arabia era cârmuită de regele Aretas, un om dotat cu însuşiri morale şi fizice deosebite. Toţi îi respectau maniera neînduplecată de guvernare, spiritul de dreptate faţă de bogaţi şi săraci deopotrivă. Nu favoriza pe nimeni. Cu toţii îi admirau fermitatea şi se temeau de încruntarea lui şi, de aceea, cei mai mulţi se supuneau decretelor sale.Desigur, ar fi fost absurd să se spună că poporul arab îi era devotat lui Aretas din sentimentalism. În situaţii grele, el nu putea conta pe afecţiunea lor; ca atare, nu pretindea decât supunere promptă şi deplină. Dar mai existau şi câţiva care îl iubeau sincer pe Aretas, pe acest om taciturn, cu chip sobru şi sânge rece.În primul rând era fiica sa Arnon, rămasă fără mamă de timpuriu, asupra căreia el îşi revărsa o tandreţe care îi uimea pe prădalnicii şeici, reduşi adesea la tăcere de apriga pedeapsă a lui Aretas. Mai era apoi bătrânul Kedar, purtător a numeroase cicatrice din tot atâtea bătălii; acesta îl învăţase să călărească chiar pe Aretas când acesta era doar un băieţandru; îl învăţase apoi să tragă cu arcul ca un adevărat bărbat în primii ani ai adolescenţei, iar mai târziu îl urmase cu veneraţie în toate îndrăzneţele sale escapade ca prinţ, apoi ca rege. Mai erau cei doisprezece consilieri ai săi care, în măsură diferită, se bucurau de încrederea sa. Printre aceştia se distingea în mod deosebit Ilderan, şeful Consiliului regal, şi tânărul Zendi, fiul său cel mai mare; acesta, aşa cum presupuneau toţi, urma să se căsătorească cu prinţesa Arnon, de care îi mersese vestea că e foarte îndrăgostit. Desigur, nunta urma să aibă loc în scurt timp, gândeau ei, deoarece prinţesa împlinise de curând şaisprezece primăveri.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu