sâmbătă, 16 decembrie 2017

† Duminica a 3-a din Advent (B): Duminica bucuriei în Domnul [17 decembrie 2017]

Sfântul Ioan Botezătorul botează poporul -
de  Nicolas Poussin.
Duminica bucuriei în Domnul
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (17 decembrie 2017)

Lecturi: Isaia 61,1-2a.10-11; 1Tesaloniceni 5,16-24; Evanghelia Ioan 1,6-8.19-28.

Omilie


Cu această duminică atenția ne este îndreptată nu pe venirea lui Cristos de la sfârșitul lumii – ca în duminicile precedente – ci privirea și inima noastră sunt purtate de acum spre nașterea Domnului. Astăzi este duminica bucuriei, numită altădată Gaudete, după primul cuvânt în limba latină al cântării de intrare la Liturghie: „Bucuraţi-vă mereu în Domnul: iarăşi vă spun: bucuraţi-vă, căci Domnul este aproape!” (Fil 4,4-5) – ne spune apostolul Paul. Mântuirea este aproape. Timpul Mesiei a sosit! Suntem în Advent: cuvântul înseamnă „venire”. Isus sosește!  După cum a sosit acum două mii de ani, sosește în sacramentele liturgiei Bisericii și va sosi la sfârșitul timpului. El vine să ne mântuiască!
Suntem invitaţi să ne bucurăm! În lectura întâia luată din cartea profetul Isaia (Is 61,1-2a.10-11) – cunoscătorii îi spun „trito-Isaia” [al treilea Isaia] (Is 56-66) – ni se spune: „Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu” (v. 10). Sunt cuvinte care privesc un popor care a trăit în jur de 50 de ani în exil. Timpul în care profetul scrie este acela al înflăcărării religioase a anilor de după exil (538 î. C.) și al reconstrucției templului (520 î. C.). Profetul recunoaște că inițiatorul în viața omului este Duhul Domnului: darul Duhului – adică puterea creatoare și iluminatoare. „Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea; de aceea Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor” (v. 1). Revenind în Țara Sfântă, poporul se află într-o mare strâmtorare: terenurile sunt pe mâna străinilor, nu e templu… Dumnezeu nu poate să abandoneze poporului său – îi spune profetul care se prezintă ca un mesager al Domnului: „Duhul lui Dumnezeu este asupra mea!”. Profetul este „uns” – adică consacrat cu o ungere ca pe aceea a unui rege: este ungerea Duhului Domnului, căci m-a trimis să aduc vestea cea bună celor săraci – este „evanghelia” săracilor; să-i mângâi pe cei cu inima zdrobită; să dau un timp de har pentru cei care și-au pus credinţa lor în Dumnezeu. Domul vrea să celebreze cu poporul său o căsătorie de iubire care nu se va rupe niciodată: „m-a îmbrăcat cu haina mântuirii şi m-a învăluit cu mantia dreptăţii” (v. 10). De aceea „mă voi bucura în Domnul”. Este timp de bucurie și speranță…„Sufletul meu îl preamărește pe Domnul!” Este psalmul responsorial intonat de Maria, în primul rând, apoi de cei care-l urmează pe Domnul. Mântuirea este aproape. Dumnezeu este Mântuitorul: el este Dumnezeul cel milostiv; îi umple de bunuri pe înfometați. Maria este într-o atitudine de așteptare și bucurie. Cu ea să-i cântăm Domnului care continuă să facă minuni și pentru noi. Toată Biserica ridică o voce unică. Este chiar vocea Bisericii: „Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu!”„Bucuraţi-vă întotdeauna!” (1Tes 5,16). Sunt cuvintele apostolului Paul din lectură a doua luată din Scrisoarea către Tesaloniceni (1Tes 5,16-24). Aceasta este prima scrisoare pe care Paul o scrie unei mici comunități pe care apostolul o catehizase puțin timp înainte și acum continuă să o catehizeze prin scris.  El „cheamă” Biserica dând mărturie despre Cristos înviat și anunță venirea continuă, prezentă și viitoare, în Biserică și în istoria umană. El invită creştinii din timpul său să meargă la izvoarele bucurie care este în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Toată viața creștină este însemnată de Duhul Sfânt: „Nu stingeţi Duhul!” (v. 19). Pentru a-l obține, trebuie să te rogi fără încetare (v. 16).  În această legătură vom găsi adevărata bucurie.

În Evanghelia de astăzi după sfântul Ioan (In 1,6-8.19-28) citim că „a fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie” (vv. 6-7). Este mărturie a lui Ioan Botezătorul subliniată de evanghelistul Ioan. Singurul lucru care îl interesează este mărturia sa dată lui Isus. Cu o precizare: „Nu el era lumina, ci a venit să de mărturie despre lumină” (v. 8). În acest sens, Ioan este glasul, Isus este Cuvântul; Ioan este făclia, Isus este lumina.

Ioan Botezătorul este un om auster, pătruns de bucurie, întrucât e de o smerenie adâncă; un om liniştit lăuntric, de o armonie profundă. Ioan insistă pentru a face ca privirile celor din jur să se desprindă de persoana sa şi să se îndrepte spre aceea a lui Cristos. Este un glas care trebuie să dea mărturie despre ceea ce vede, glas care trebuie să asculte fără ezitare, glas dat celui care l-a trimis.

Ioan este un „martor” care dă mărturie în favoarea altuia. Este o voce-călăuză care are rolul de a arăta oamenilor pe Domnul. Nu are propriu lui mesaj, nu face decât să anticipe venirea lui Cristos înaintea căruia a fost trimis. Și când acea voce va răsuna, Ioan se va retrage plin de bucurie. Iar când preoţii şi leviţii insistă să da socoteală despre gestul său profetic –  adică de cufundarea în apă a celor care vor să se convertească –, el le răspunde că gestul său pregăteşte venirea de acum iminentă a unuia care este deja prezent în lume chiar dacă nu este cunoscut. Este unul care vine în urma lui, deşi Ioan nu este vrednic să-i dezlege cureaua încălţămintei (v. 27). Iată mărturia lui Ioan: „El a mărturisit, şi nu a negat. A mărturisit: «Eu nu sunt Cristos!»” (v. 20). Și  „a zis: «Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: 'Îndreptaţi calea Domnului!', după cum a spus Isaia profetul»” (v. 23). Aici stă măreţia lui Ioan: în capacitatea sa de a se face mic, de a se micşora pentru ca Cristos să crească.

Dintre toate cuvintele ce au ieşit din gura lui Ioan Botezătorul cel mai mult ne reţine atenţia reproşul pe care el îl aruncă în faţă conaționalilor: „În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi!” (v. 26). El nu atrage atenţia asupra unui Mesia absent care va veni, ci asupra unui Mesia deja prezent în mijlocul nostru şi pe care noi nu îl cunoaştem. Ioan este martorul unui Dumnezeu prezent printre noi. Trebuie însă să-l descoperim. Nu toţi îl văd și de aceea este necesar un profet care să-l facă cunoscut.

Acum revine comunităţii creştine să-l înlocuiască pe Ioan Botezătorul ca să arate lumii că Isus Cristos este deja prezent în Cuvântul său, în Euharistie și în persoana săracului… Este milostivirea lui Dumnezeu devenită persoană. Cristos este izvorul bucuriei și al speranței Adventului…

[bibliografia (anul B): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995; Comastri A, Il giorno del Signore. Riflessioni sulle letture festive. Ciclo B,  Edizioni Paoline, Torino 1989]; Bianco E., Accogliere la parola. Anno B, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996;  Biblia, Sapientia, Iași 2013.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu