sâmbătă, 10 iunie 2017

† Sfânta Treime (A): Mister de iubire și milostivire [duminică 11 iunie 2017]

Mister de iubire și milostivire

[anul A]
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] (11 iunie 2017)

Lecturi: Exodului 34,4b-6.8-9; 2Corinteni 13,11-13; Evanghelia Ioan 3,16-18.

Omilie

În duminica după Rusalii, creştinii din Occident, celebrează misterul lui Dumnezeu unul şi de trei ori sfânt. Dumnezeu este o comuniune de iubire între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, comuniune care nu rămâne închisă în sine ci deschisă tuturor oamenilor care sunt chemaţi să-i răspundem unei asemenea iubiri a lui „Dumnezeu pentru noi” [Deus pro nobis]. Așa ne-a iubit Domnul pe noi, trimițându-l pe Isus pe lemnul crucii. Este mister de iubire și milostivire, pe care oamenii nu au reușit să-l dezlege; nici chiar profeții.

Autorul Exodului încearcă prima dată să povestească experiența lui Moise de pe muntele Sinai sau Horeb din mijlocul rugului arzând, iar răspunsul este enigmatic: „Eu sunt cel care sunt” (Ex 3,14), „cel existent”, cel care face să existe, explică experții. În prima lectură este luată din cartea Exodului (Ex 34,4b-6.8-9), în timp ce Moise era pe munte, poporului evreu păcătuise împotriva lui Dumnezeu: și-a făcut un viţel de aur şi s-a prosternat în fața lui. După tragedia refuzului Domnului din partea Israelului și alegerea idolatriei cultelor fertilității (vezi vițelul de aur), îl găsim pe Moise urcând pe munte pentru a doua oară. El găsește fundamentul de neînlocuit al moralei, judecata păcatului, secretul vieții lui Dumnezeu cel milostiv. „Moise s-a sculat de dimineaţă şi s-a suit pe muntele Sinai […] şi a luat în mână cele două table de piatră. […] El a chemat numele Domnului. […] «Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi de adevăr»!” (vv. 4-6). Domnul pe care îl întâlnește Moise nu se mulțumește cu observarea legii; el merge infinit mai departe prin milostivire și iertare. Dumnezeu este „mare și de temut”, dar „plin de îndurare şi milostiv”. Dumnezeu însuși descoperă aceste două caracteristici: iertare și dreptate. Dar întâietatea are iertarea. Dumnezeu nu urmează legea talionului, ci preferă să fie „uman”. Este un Dumnezeu care iubeşte şi iubirea sa merge până la iertare. Iertarea lui Dumnezeu îl eliberează pe om și-l recreează. Această definiţie pe care Dumnezeu o dă despre sine manifestă dragostea sa milostivă: o iubire ce învinge păcatul, acoperindu-l şi eliminându-l. Atare concept despre Dumnezeu poate pune în încurcătură pe Moise și pe toți moraliștii, care nu văd cum se scrie cuvintele compătimire și milă pe tablele de piatră. O desemnare neobișnuită a lui Dumnezeu, făcută pe măsura omului!... Precizarea „încet la mânie”, pare să sugereze că în ciuda a toate Dumnezeu uneori s-ar putea simţi obligat să folosească rigoare, dreptatea, pentru cei care încalcă legea, dar știe să se rețină. Este un Dumnezeu care merge cu noi în ciuda păcatelor noastre, a unui popor încăpățânat. Domnul iartă cu milostivire.

În a doua lectură (2Cor 13,11-13), la sfârșitul scrisorii sale adresată corintienilor, apostolul Paul ne invită să facem un pas mai departe în sărbătoarea Sfintei Treimi. Salutul pe care îl adresează corintenilor introduce o noutate: „Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!” Apostolul invocă asupra acestei comunități oglindirea iubirii lui Dumnezeu [agápe] și a harului lui Cristos [cháris] și a comuniunii [koinonia] Duhului Sfânt. Dumnezeu nu este chemat ca „Tată”, nici Isus definit ca „Fiu”, dar cu toate acestea se vorbește despre „trei”: Treimea Sfântă care este harul, iubirea și comuniunea – bunurile mântuirii.

Este încurajarea de a trăi împreună în pace cu Dumnezeu și cu proprii semeni. Creștinii din Corint nu sunt încă „perfecți”. Este de dorit ca comunitatea corintienilor – așa de controversată – să se convertească. Este o urgență. Și noi trebuie să primim ca pe o invitaţie la iubirea lui Dumnezeu. Isus ne-a meritat harul răscumpărării din care Tatăl este izvorul și Duhul Sfânt comunicatorul. Este sărbătoarea lui Dumnezeu – iubire. În ziua botezului nostru am fost scufundaţi în acest ocean de iubire. Atunci viața noastră s-a schimbat cu totul.

În Evanghelia după sfântul Ioan (In 3,16-18) găsim această revelaţie de iubire a lui Dumnezeu. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (v. 16). Aceste cuvinte fac parte din întâlnirea lui Isus cu Nicodim, simbolul omenirii care caută cu inimă sinceră pe Dumnezeu. El credea că se află în fața unui „rabi” și întâlnește „lumina lumii”; credea că Dumnezeu ar fi „cu” Isus și descoperă cine este Cristos: Fiul unic a lui Dumnezeu. Aștepta pe un „fiu al omului” care ar fi judecat lumea cu mare zgomot și în schimb vine învățat că judecata se face în secret în inimi acolo unde trebuie să acceptăm sau să refuzăm invitația Fiului lui Dumnezeu care ne-a fost adresată: „Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu!” (v. 18). În fața inițiativei lui Dumnezeu, oamenii se împart în două: primirea este „viață”, refuzul este ruina, dialogul este „mântuirea”, tăcerea este „judecata”: „pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el” (v. 17).

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut!” Această lume, despre care vorbeşte Isus, este o lume rea, cu oameni care trăiesc în păcat. Dar Isus nu a venit să judece lumea ci să-i distrugă răul, salvând-o. În Isus, Dumnezeu este cel care vine la întâlnire. Prin felul său de a trăi, prin cuvintele și faptele sale, Isus ne arată ce este iubirea lui Dumnezeu când vindecă bolnavii, iartă păcătoşii, primește pe toți cei care vin a el. Dumnezeu nu este un Dumnezeu abstract, dar un Dumnezeu viu, nu un Dumnezeu al morților dar un Dumnezeu al celor vii – cum spunea Isus (cf. Mt 22,32). Un Dumnezeu care iubește, acționează, vorbește, iartă, dă viață fără de moarte. Această iubire a mers până la a dărui viața pe cruce. Este semnul milostivirii lui Dumnezeu! Domnul l-a trimis pe Fiul său unic în lume, pentru ca noi să avem viață prin el.

În această celebrarea euharistică ne întoarcem spre Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Iubirea sa vrea să ne unească pe toți împreună într-o comuniune de iubire. Suntem făcuţi pentru a ne întâlni, a dialoga şi a ne iubi, pentru că suntem „chipul lui Dumnezeu”, şi Dumnezeu este exact – atât cât ne este dat să înţelegem – o comunitate de iubire. Chemarea la comunitate este lăsată de Sfânta Treime în om.

Să ne rugăm lui Dumnezeu: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.[bibliografia (anul A): Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014]; Jesùs Manuel Garcìa (http://www.catechistaduepuntozero.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Masetti N., Guidati dalla Parola, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1995].
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu