vineri, 24 mai 2019

† Duminica a 6-a a Paştelui (C): Începutul unei umanități noi (26 mai 2019)


Începutul unei umanități noi 
pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (26 mai 2019)
Lecturi: Faptele Apostolilor 15,1-2.22-29; Apocalips 21,10-14.22-23; Evanghelia Ioan 14,23-29; lecturi

Omilie


Suntem în timpul pascal. Medităm încă la noutățile pe care Isus, mort și înviat, le-a introdus în lume. Cu Cristos s-a schimbat modul de a gândi despre Dumnezeu, prezent în viața proprie și a sta în mijlocul altora: să ne gândim la Euharistie în viața creștină… Ne apropiem de sărbătoarea Înălţării Domnului şi de Rusalii. Lecturile biblice ne îndreaptă atenţia spre Duhul Sfânt ce apare ca o continuare a Paştelui.
Faptele Apostolilor (Fap 15,1-2.22-29) ne spune despre vestea cea bună care se răspândește tot mai mult. Numeroși păgâni se convertesc la Isus în ciuda evreilor care cochetează cu tăierea împrejur dată lor de Moise. Dar Duhul Sfânt călăuzeşte Biserica să ia decizii importanţe şi o ajută să rămână unită. Este vorba despre primul Conciliu din Ierusalim [în jurul anului 50 d.C.]. Trasează o cale fundamentală pentru evanghelizarea întregii Biserici din toate timpurile și din orice loc. Întrunit pentru a rezolva problema spinoasă a primirii păgânilor în comunitatea creștină fără a mai trece prin iudaism. Nu a fost ușor. Mulți străini au venit să bată la ușa comunități. Noul glas al păgânilor rupea calmul și echilibrul. În Biserică de la Ierusalim sunt multe tensiuni, neînţelegeri, discuţii. Conciliu iese în evidență cu trei orientări. Mai întâi sunt tradiţionaliştii nostalgicii din care făcea parte și Petru. Sunt creştinii de origine iudaică. Nu acceptă noutatea creştină; nu pot să se debaraseze de Legea lui Moise [tăierea împrejur, sărbătorile, posturile]; consideră că sunt necesare creştinilor pentru a se mântui. O altă grupare, este cea paulină, foarte deschisă și „progresistă”. Pentru Paul este o atitudine nepotrivită. „Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dar, pentru că voi îl respingeți și nu vă considerați vrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre păgâni” (Fap 13,46). Mântuirea nu vine prin prescripţiile lui Moise, ci prin Botez şi prin credinţa în Isus, singurul mântuitor al omenirii. O altă grupare este cea a sfântul apostol Iacob cel Mic, episcopul Ierusalimului și înfăptuitorul acestei medieri abile. Se vede în redactarea documentului final: „Apostolii şi prezbiterii, fraţii voştri, către fraţii din Antiohia, Siria şi Cilicia, care provin dintre păgâni: Salutare! […] Duhul Sfânt şi noi am hotărât să nu vă mai impunem nici o povară în afară de acestea care sunt necesare: să vă feriţi de carnea jertfită idolilor, de sânge, de animale sufocate şi de desfrânare; dacă vă veţi feri de acestea, bine veţi face. Cu bine!” (v. 23.28-29). Condus de Duhul Sfânt, Biserica trebuie să fie deschisă pentru toată lumea și pentru noii convertiți. Evanghelia este capabilă să se incarneze în toate culturile; nu au nevoie să renunțe la originalitatea lor culturală. Diferențele sunt o sursă de îmbogățire. Important nu este a fi fidel tradițiilor, dar a fi credincios lui Isus și cuvântului său. Misiunea Bisericii nu e a salva niște tradiții, ci a lucra cu Cristos care vrea să salveze omenirea. Pentru a ști ceea ce Duhul Sfânt ne cere ce să facem, nu trebuie să ne fixăm în propriile scheme; avem nevoie de o profundă libertate. Sfântul Paul se supune apostolilor și acceptă hotărârea lor. O lecție pentru Biserica de astăzi…

Descrierea Ierusalimului ceresc insuflă speranță și bucurie între creștinii persecutați. Porțile cetății – în cele patru puncte cardinale – rămân totdeauna deschise pentru toate popoarele care sunt chemate la mântuire. Acesta este mesajul transmis de sfântul Ioan în Apocalips (Ap 21,10-14.22-23). Ultimul cuvânt al acțiunii noastre umane va fi intrarea în împărăţia lui Dumnezeu alături Cristos cel înviat. Isus rămâne printre ai săi și orientează drumul Bisericii prezente în obscurități și limite. Dar „noul Ierusalim” este poporul sfânt a lui Domnului. Înconjurat de „gloria lui Dumnezeu”, adică prezența iubitoare a Domnului, noul Ierusalim strălucește ca o realitatea luminoasă. Dumnezeu locuieşte acolo ca într-un templu: „nu am văzut în ea niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic, este templul ei şi mielul” (v. 22). În Biserică nu „avem” templul. Locul prezenței Domnului – în ebraică shekinah [locuință, stabilire, reședință; e de la „cortului întâlnirii”], și „a locui” [εσκενοσεν] în greacă [„Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi” (In 1,14)] – acum este Trupul lui Cristos, adică Euharistia. „Gloria lui Dumnezeu o luminează, iar făclia ei este mielul” (v. 23). Umanitatea gloriei lui Isus este lumina măreției lui Dumnezeu pentru cei aleși. În acest abis de iubire și de lumină se încheie penultimul capitol din Apocalips către Bisericile încercate. În Cristos suntem cu Dumnezeu, suntem admiși la viziunea beatifică, suntem mântuiți.

Evanghelia după Ioan (In 14,23-29) – pe care tocmai am ascultat-o – prezintă testamentul Domnului. Suntem la „discursul de adio” [capitolul 13 până la 19] făcut de Isus discipolilor săi. Isus este la ultima cină și își descarcă inima. Ca un părinte, și-a exprimat voința față de copiii săi înainte de a muri. El le recomandă să se iubească între ei. Cristos îi anunță că a sosit ceasul său, dar ei nu vor rămâne singuri, lăsați în voia sorții: le-a promis pe Duhului Sfânt. Fragmentul din evanghelia de astăzi dezvoltă două teme: iubirea pentru Isus şi darul Duhului Mângâietor.

Iuda Tadeu îl întrebă pe Isus pentru a ajunge să-l înțeleagă mai bine: „Doamne, cum se face că ni te vei arăta nouă și nu lumii?” (In 14,22). Cristos îi răspunde că nu se arată lumii pentru că vrea un Mesia puternic, să cucerească regate, împărății, dar se manifestă lor, cu o condiție: „dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu” (v. 23). Verbul grec folosit aici este „a iubi” – agapáo – care exprimă iubire care rămâne fidelă: iubirea caracteristică a lui Dumnezeu. Raportului cu Domnul rămâne în centrul vieţii noastre: e legătura de iubirea faţă de Cristos şi evanghelia sa. Isus lasă criteriu de apartenență:  „dacă unul mă iubeşte, respectă cuvântul meu”. Mă iubești? Rămâi fidel. Acesta este mesajul Domnului. Dovada că îl iubim cu adevărat pe Cristos este de „a asculta” ce spune Dumnezeu: „iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis” (v. 24). Ne învață papa Francisc: „Ce înseamnă să asculți de Dumnezeu? Înseamnă să fim sclavi legați? Nu, pentru că cel care ascultă de Dumnezeu este liber, nu sclav! Și cum se face aceasta? Eu ascult, nu fac voința mea și sunt liber? Pare o contradicție. Și nu este o contradicție”. De fapt, „a da ascultare vine din latină, și înseamnă a asculta, a simți altul. A se supune lui Dumnezeu este a asculta de Dumnezeu, a avea o inimă deschisă pentru a merge pe calea pe care Dumnezeu ne-o indică. Supunerea față de Dumnezeu este a asculta de Dumnezeu. Și asta de face liberi”  (11 aprilie 2013).

A doua temă este că Cristos le-a promis ucenicilor darul Duhului Sfânt:  „Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu” (v. 26). Cu el, va fi începutul unei noi misiuni. El va reaprinde în mod constant în inimile lor învățăturile lui Cristos: „vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”. Isus a înţeles că discipolii săi uitau repede şi nu prea înţelegeau. Iar noi nu suntem diferiţi de ei. De aceea va trimite pe Duhul Sfânt ca învăţător interior. Misiunea lui va fi „să-i înveţe” şi să le „amintească” cuvintele lui Isus. „A aminti” evanghelia cu ajutorul Duhului înseamnă – după Ioan – a interpreta cuvântului lui Cristos în lumina misterului pascal.

Prin viaţa, acțiunile și cuvintele lui Isus putem spune ceva despre milostivirea lui Dumnezeu. „Doar iubirea ne va mântui” spunea papa Francisc. Trimiterea Duhului Sfânt însemnă începutul zidirii unei umanităţi noi. Și noi putem iubi așa cum Isus ne-a iubit…bibliografia [anul C]: Armellini F. (http://www.qumran2.net); Biblia, Sapientia, Iași 2013; Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Bianco E., Accogliere la parola. Anno C, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1997; Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Ceccarelli M. (http://www.donmarcoceccarelli.it); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Cortesi A., (https://alessandrocortesi2012.wordpress.com); Garcìa J. M., (http://www.catechistaduepuntozero.it); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Masetti N., Guidati dalla Parola, EMP, Padova 1995; Orestano C. F., (http://www.monasterodiruviano.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Thabut M.-N. (http://thierry.jallas.over-blog.com); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014; Spreafico A., (https://www.diocesifrosinone.it).
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu