sâmbătă, 23 martie 2019

† Duminica a 3-a din Post (C): A te converti (24 martie 2019)

A te converti
 pr. Isidor Chinez – Izvoarele [IS] ora 8:00 (24 martie 2019)
  Lecturi: Exod 3,1-8a.13-15; 1Corinteni 10,1-6.10-12; Evanghelia Luca 13,1-9; lecturi 

Omilie

În acest timp de Post, continuăm drumul spre Paşti și o facem în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. În Biblie „a ne converti” nu este chestiune de conduită – desigur, este și aceasta – dar la rădăcină stă într-o mișcare cu mult mai profundă: este schimbarea care se realizează în relație cu însuși Dumnezeu, cu modul nostru de a trăi în întâlnirea cu Domnul. A te converti înseamnă – înainte de toate – să te deschizi prezenței lui Dumnezeu care stă dincolo de gândurile și proiectele noastre și a face bine.


În Cartea Exodului (Ex 3,1-8a.13-15) este prima întâlnire a lui Moise cu Dumnezeu în rugul aprins: „când Domnul a văzut că el a mers să vadă, Dumnezeu l-a strigat din mijlocul rugului şi a zis: «Moise! Moise!»” (v. 4). Dumnezeu repetă numele de două ori: „Moise! Moise!” Este o chemare la o misiune specială pentru popor care era sclav în Egipt. Moise se află în exil, în Madian [în Peninsula Sinai, nu Arabia] fugind dinaintea lui faraon. Domnul îi spune: „Am văzut necazul poporului meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele lor din cauza asupritorilor. Îi cunosc durerea. Am coborât ca să-l scot din mâna egiptenilor şi să-l fac să urce din ţara aceea într-o ţară bună şi întinsă, într-o ţară în care curge lapte şi miere” (v. 7-8). Textul relatează despre iubirea lui Dumnezeu față de poporul său și grija pentru a-l elibera. Îl cheamă pe Moise pentru a-l face călăuză și a-l elibera ducându-l în țara făgăduită. Revelația numelui este semnul decisiv pentru o viziunea autentică și pentru misiunea sa: „mă vor întreba: «Care este numele lui?», ce să le spun? Dumnezeu i-a zis lui Moise: «Eu Sunt cel care Sunt»” (v. 13-14). „Eu Sunt” este numele cu care Dumnezeu se prezintă – „Cel care există” – fără explicații nici de limită, nici de timp, nici de loc. Moise rămâne dezamăgit: aștepta un nume dar în întâlnirea cu Dumnezeu numele lui rămâne ascuns și el – Moise – este invitat să facă un drum lung. Expresia indică un Dumnezeu care se comunică mai ales „acționând”, adică „tu poți să faci experiența ființei mele văzând acțiunea mea într-o relație de alianță”. Studioşii afirmă că tetragrama [nume format din patru litere] – Yhwh – este în strânsă legătură cu termenii ce înseamnă viaţă, fiinţă, existenţă. Deja patriarhii au cunoscut pe Dumnezeu ca „’elohîm” [tradiția elohistă] sau „’el șadday”. Tradiția yahvistă ne dezvăluie numele lui Dumnezeu ca Yhwh, numele care nu a fost revelat decât lui Moise ca numele Dumnezeului părinților noștri, nepronunțat de poporul evreu din respect. Moise acceptă misiunea numai după ce Dumnezeu îi dezvăluie numele. În concepţia popoarelor antice, a cunoaşte numele divinităţii înseamnă a avea acces, a dispune de forţele acestei divinităţi. Cu puterea lui Dumnezeu care îi apare în rugul aprins, Moise se încumetă să-l înfrunte pe faraon cu toate armatele sale. Domnul va fi prezent pentru Israel cu forța sa mântuitoare și cu milostivirea sa. Dumnezeu propune lui Moise o inițiativă liberă și gratuită. El se află aici pentru a-i salva.

În a doua lectură, sfântul Paul (1Cor 10,1-6.10-12) se adresează unei comunități tinere din Corint – vie şi agitată – întrucât s-a convertit de puţin timp. Apostolul dă exemplul israeliților care în ciuda faptului că au primit de la Dumnezeu darul eliberării din sclavie nu intră în țara promisă din cauza păcatelor. Aceeași soartă este rezervată creștinilor din Corint – de astăzi și dintotdeauna– care gândeau că ajunge botezul pentru a fi mântuiți întorcându-se la calea păcătoasă din trecut: „părinţii noştri au fost cu toţii sub nor şi toţi au trecut prin mare […] au fost botezaţi în nor şi în mare. Toţi au mâncat aceeaşi hrană spirituală şi toţi au băut aceeaşi băutură spirituală pentru că ei beau din stânca spirituală care îi urma, iar stânca era Cristos. Totuşi cei mai mulţi dintre ei nu i-au plăcut lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu” (v. 1-5). Printre corintieni se afla spirite puternice care se cred nepăsători la ispite, persoane care sunt „călite” împotriva pericolului de „a cădea”. Creștinii sunt înzestrați cu sacramente: botezul, euharistia, prezența lui Cristos… Dar noi să fim atenți: „aşa încât cel care crede că se ţine pe picioare să vadă să nu cadă!” (v. 12). Nu este cazul să trăim inconştienţi și iresponsabili, ci să folosim timpul prezent ca pe un timp prielnic. Acesta este timpul în care putem să ne schimbăm viaţa. Este o chemare de a ne converti. Ca Moise, precum și alții, suntem trimiși pentru a anunța bunăvoința și milostivirea Domnului.

În Evanghelia după sfântul Luca (Lc 13,1-9) Isus ne recomandă să mergem pe calea convertirii. Pentru a ne ajuta evanghelistul pleacă de la evenimentele vieții de zi cu zi. Isus propune o învăţătură despre Dumnezeu şi despre om. În timp ce Isus vorbeşte, cineva îl pune la curent despre o veste şocantă: un grup de iudei – probabil zeloţi revoluţionari – au fost masacraţi de Pilat în timp ce împlineau o jertfă. În amintirea tuturor este încă vie o altă nenorocire: optsprezece muncitori care lucrau pentru templu au fost îngropaţi sub dărâmăturile unui turn. La momentul respectiv, se credea că toate aceste nenorociri au fost o pedeapsă de la Dumnezeu. Așa gândea mulțimea: înseamnă că erau păcătoşi.

Sunt întâmplări şi fapte care se verifică şi în zilele noastre. Isus respinge această interpretare așa de răspândită. Oamenii – precizează el – nu erau mai răi decât alţii. Acești morți nu erau nici mai păcătoși, nici mai vinovați decât alții. Soarta lor are o semnificație tocmai pentru noi – spectatorii de la distanță. Cristos precizează că nenorocirea este un avertisment pentru noi toți și nu este semnul unei vinovății deosebite. Isus ne adresează un mesaj important: noi suntem cei interogați, nu alții. Evenimente din viață noastră sunt semnul că Dumnezeu ne vorbește pentru a ne chema la convertire. Nu este păcatul cel care aduce condamnarea ci refuzul de a ne converti: „dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel” (v. 5). Nu, nu este o amenințare. Nu Dumnezeu face să muriți, ci noi suntem cei care mergem spre  prăbușire. Acesta este motivul pentru care Cristos ne cheamă să nu amânăm convertirea noastră. Isus este întotdeauna acolo: el a fost trimis de Tatăl pentru a vindeca și a ne salva.

Evanghelia se încheie cu parabola smochinului: nu aduce roade iar stăpânul  intenționează să-l taie. Isus condamnă lipsa de roade. Este sterilitatea Israelului şi a încăpăţânării sale în păcat, dar și de răbdarea lui Dumnezeu şi a milostivirii sale. Dialogul dintre stăpânul viei și lucrător, dintre Tatăl și slujitorul său Isus rămâne un raport de mijlocire pentru omenirea. Isus nu vrea ca munca de „trei ani” să fie zadarnică [„Iată, sunt trei ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta, dar nu găsesc” (v. 7)], și-l roagă pe Dumnezeu să mai aștepte un an – „dacă nu, îl vei tăia” (v. 9). Sfântul Luca afirmă că acest timp, care se prelungeşte, este un semn de milostivire a lui Dumnezeu Tatăl. Cere timp de angajare şi veghere. Cât trăim pe pământ, Domnul ne oferă în Cristos iertarea sa şi vrea să ne conducă pe drumul  mântuirii. Spunea filozoful Kierkegaard: „Nu prezintă interes să ştii că Dumnezeu există; prezintă interes dacă știi că Dumnezeu este iubire!”

Așteptare, răbdare și milostivire… Aceasta este a te converti spre Dumnezeu!


bibliografia [anul C]: Armellini F. (http://www.qumran2.net); Biblia, Sapientia, Iași 2013; Bianchi E. (http://www.monasterodibose.it); Bianco E., Accogliere la parola. Anno C, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1997; Commento della Bibbia liturgica, Edizione Paoline, Roma 1981; Ceccarelli M. (http://www.donmarcoceccarelli.it); Compazieu J. (http://dimancheprochain.org); Cantalamessa R. (http://www.qumran2.net); Garcìa J. M., (http://www.catechistaduepuntozero.it); Lasconi T. (http://www.paoline.it/blog/liturgia); Lucaci A. (http://ro.radiovaticana.va); Ludmann R., Parole pour ta route, Paris 1986; Maggioni B. (http://www.qumran2.net); Masetti N., Guidati dalla Parola, EMP, Padova 1995; Orestano C. F., (http://www.monasterodiruviano.it); Tessarolo A., (ed) Messale e lezionario meditato, EDB Bologna 1974; Thabut M.-N. (http://thierry.jallas.over-blog.com); Ravasi G., Celebrarea și trăirea Cuvântului, Sapientia, Iași 2014; Spreafico A., (https://www.diocesifrosinone.it).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu