sâmbătă, 10 decembrie 2011

III - ADVENT (B): Ioan Botezătorul, martor al lui Dumnezeu „prezent”


Evanghelia: In 1,6-8.19.28.

Evanghelia din a treia duminică din Advent este un fragment compus din mai multe versete luate pe sărite, dar tema sa este unitară în substanţă: mărturia. Acest cuvânt constituie tema primelor versete (1,6-8) luate din prolog, şi este titlul secţiunii următoare (1,19): „Iată mărturia lui Ioan”. Este fără îndoială tema pe care evanghelistul intenţionează să o sublinieze mai presus de toate.

Ioan Botezătorul este prezentat ca o persoană cunoscută cititorilor. Nici o notă biografică despre el, nici o referinţă la predica sa. Singurul lucru care interesează este mărturia sa dată lui Isus. Cu o precizare: „Nu el era lumina, dar trebuia să de mărturie despre lumină” (1,8). Pare să apară din această frază o notă polemică împotriva unora care îl exaltau pe Ioan Botezătorul în dauna lui Isus. Aceeaşi preocupare se observă mai departe (1,20-21) când Botezătorul afirmă energic că nu este el Mesia, nici Ilie, nici profetul. Este doar un glas care vesteşte, un martori care atrage atenţia asupra Cuiva care este mai important. Adevăratul martor îl arată pe Domnul, dar imediat se dă deoparte. Îi este frică să nu fure locul Domnului.
         
Mărturia este un concept creştin foarte important. Are ca obiect totdeauna persoana lui Isus. Este totdeauna orânduită spre credinţă: „Pentru ca toţi să creadă prin el”. Si este totdeauna plasată într-un context conflictual, de opoziție şi de judecată. În cazul nostru conflictul este între lumină şi întuneric, acceptare şi refuz. Este tipic evangheliei a patra să considere că procesul acesta traversează întreaga istorie umană. A fost procesul lui Isus, şi după aceea au fost procesele ucenicilor. Procesul este totdeauna deschis, între lume şi Isus. Credinţă şi necredinţă.
         
În fragment mai este şi o a doua subliniere nu lipsită de importanţă. Ioan Botezătorul nu atrage atenţia asupra unui Mesia absent care va veni, ci asupra unui Mesia deja în mijlocul nostru şi pe care noi nu îl cunoaştem: „În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi” (1,26). Ioan este martorul unui Dumnezeu deja prezent. Prezenţa sa este deja printre noi, dar trebuie descoperită şi nu toţi îl văd, şi de aceea este necesar un profet care să-l facă cunoscut. Acum revine comunităţii creştine să-l înlocuiască pe Ioan Botezătorul ca să arate lumii un Cristos deja prezent în lume. (Bruno Maggioni).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu